Orodje za dostopnost

  •   07 490 4000

     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Bratje kapucini so že leta 1640 ob ustanovitvi samostana v Krškem poseben prostor namenili knjigam in knjižnici. Kapucinska knjižnica Krško se uvršča med samostanske knjižnice, ki so namenjene izobraževanju, bogoslužnemu delovanju in znanstvenemu raziskovanju menihov v samostanskih redovnih skupnostih. A se je z ukinitvijo samostana leta 2007 in s podpisom pogodbe o prenosu upravljanja kapucinske knjižnice in njenega knjižnega fonda s Slovenske

kapucinske province na Valvasorjevo knjižnico Krško leta 2017 namembnost knjižnice

spremenila. Tako danes govorimo o muzejski knjižnici, ki v prvi vrsti ostaja kulturni spomenik,

katerega vsebina je dostopna javnosti, vendar pod posebnimi pogoji.

 

 

Vsebina knjižnega fonda odseva dejavnosti bratov kapucinov, ki so bile molitev, pridiga, duhovna oskrba, skrb za bolne, spovedovanje ter socialna pomoč. Za kvalitetno opravljanje svojega poslanstva so kapucini potrebovali dobro založeno knjižnico, iz katere so lahko zajemali znanje. V prvi vrsti so se pri delu naslanjali na knjigo knjig, Biblijo, ki so jo hranili v različnih izdajah in tiskano v različnih jezikih. Posluževali so se vzorčnih pridig, dogmatične in filozofske literature, brevirjev in drugih molitvenikov, slovarjev, zgodovinskih priročnikov, knjig z medicinskim in farmacevtskim znanjem itd.

 

Ureditev gradiva v 80. letih 20. stoletja je sledila prvotni postavitvi po knjižničnem katalogu iz leta 1695, torej ureditvi po vsebinskih sklopih in formatu, kar je značilna ureditev samostanskih knjižnic. Celotno gradivo je, z izjemo študijskih zapiskov, tiskano. Večina knjig je v latinskem, nemškem in  italijanskem jeziku, posamezni izvodi tudi v slovenskem, hrvaškem in drugih jezikih, nekaj je večjezičnih. Najstarejša knjiga je Calepinov latinski slovar iz leta 1502. Fond kapucinske knjižnice Krško obsega 1.487 knjižnih enot, vendar je bil obseg gradiva v preteklosti večji.

 

Kljub dejstvu, da se mnogi knjižni zakladi iz knjižnice (originalni izdaji Dalmatinove Biblije (1584), inkunabule, kronika samostana (1757), knjižnični katalog (1695) itd.) danes nahajajo v drugih ustanovah, predstavlja krška kapucinska knjižnica neprecenljiv del kulturne dediščine Posavja.

 

Ogled knjižnice je možen s predhodno najavo.

07 490 4000

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.