Orodje za dostopnost

Poslanstvo

Valvasorjeva knjižnica Krško je informacijsko, kulturno, izobraževalno in socialno središče v okolju, ki vsem brez omejitev omogoča dostop do virov znanja in informacij ter se s svojimi dejavnostmi aktivno usmerja v razvijanje sodobne bralne kulture in informatizirane družbe. V knjižnici spoštujemo pravico vsakogar do svobodne izbire knjižničnega gradiva in storitev, širimo bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev, omogočamo dostop do sodobnih informacijskih tehnologij in skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine in tradicije. Odzivamo se na potrebe okolja, uporabnikom knjižnice omogočamo vseživljenjsko učenje, vzpodbujamo njihovo osebno rast in jim odpiramo nove svetove.

 

Vizija

Valvasorjeva knjižnica Krško je usmerjena v skupno dobro in je prepoznana kot zaupanja vreden partner pri soustvarjanju kulturnega, izobraževalnega, socialnega in ustvarjalnega utripa lokalnega okolja. V svojem delovanju enakovredno podpiramo uresničevanje ciljev, interesov in želja posameznikov in skupin, sledimo zahtevam sedanjosti, trudimo se prepoznati izzive prihodnosti in kot pomembnega pričevalca naših korenin ohranjamo spomine preteklosti. Delujemo v slogu prijateljskega povezovanja, strokovnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Naša podoba je zrcalo mesta, ki se zaveda naše vrednosti in pomena pri uresničevanju svojih razvojnih potencialov in nas podpira.

 

Vrednote

Vrednote zaposlenih in Valvasorjeve knjižnice Krško kot ustanove so:

  1. ZNANJE,
  2. USTVARJALNOST,
  3. SPOŠTLJIVOST,
  4. ZANESLJIVOST,
  5. SODELOVANJE.

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.