Orodje za dostopnost

 

Z namenom opozarjati na kvalitetno mladinsko literaturo in da bi k branju pritegnili mlade, tako otroke v predšolskem obdobju kot tudi osnovnošolce, smo v Valvasorjevi knjižnici Krško septembra 2012 pričeli s projektom Kdor bere, je car!, ki smo ga zasnovali kot program branja dobrih knjig in ga letno obnavljamo z novimi bralnimi seznami. Predvsem želimo s tem projektom sporočiti, da je branje nekaj zabavnega, lepega in doživetega, skratka carskega.

 

Vsakoletni seznami kvalitetnih knjig so razdeljeni po starostnih stopnjah. Da bi mladi bralci sodelovanje v projektu uspešno zaključili, morajo prebrati vsaj 7 knjig s priporočilnega seznama, zapisati njihove naslove v carsko zgibanko, ki jo na izraženo željo prejmejo v knjižnici, in v zgibanko ob zapisanem naslovu prebrane knjige prilepiti nalepko, ki jim jo izroči knjižničar.

Ob zaključku projekta so vsi mladi bralci, ki k projektu pristopijo z izpolnjenimi in oddanimi carskimi zgibankami, povabljeni na carsko prireditev, na kateri kot motivacijo za nadaljnje branje prejmejo simbolično praktično nagrado, ob tem pa jim pričaramo še druženje z znanimi slovenskimi avtorji, ilustratorji ali prevajalci mladinskih del. 

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.