Orodje za dostopnost

April   2024
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Pod domoznanstvom je združeno védenje o ustvarjanju in življenju v lokalni skupnosti z namenom ohranjanja spomina skupnosti in njenega sedanjega utripa. V Valvasorjevi knjižnici Krško smo domoznansko gradivo priložnostno zbirali že od ustanovitve leta 1964, bolj sistematično pa od leta 1977, ko je Krško slavilo 500-letnico pridobitve mestnih pravic. S strokovnim urejanjem in obdelavo gradiva smo pričeli leta 1990, ko je domoznansko dejavnost vodila Ljudmila Šribar.

 

Naša zbirka domoznanskega gradiva je raznolika, saj vključuje monografije, serijske publikacije, slikovno in kartografsko gradivo, predmete, glasbeno in filmsko gradivo, elektronske publikacije, zbirne mape in drugo gradivo. Z zbirko pokrivamo območji občine Krško in občine Kostanjevica na Krki, zbiramo pa tudi pomembnejša gradiva s celotnega posavskega območja. Pri svojem delu se povezujemo s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter sodelujemo z uporabniki knjižnice.

 

POSEBNE ZBIRKE

 

Pomembno mesto v domoznanski dejavnosti knjižnice zavzemajo njene posebne zbirke, ki vsebujejo različno tematsko gradivo in so v veliki meri odraz razvoja v lokalnem okolju. V Valvasorjevi knjižnici Krško sta oblikovani dve posebni zbirki: Spominska soba Alfonza Gspana in Speedway v Sloveniji. V zbirkah, ki so namenjene promociji domoznanske dejavnosti, se nahaja raznoliko knjižnično gradivo, predmeti in pohištvo. Z oblikovanimi posebnimi zbirkami v knjižnici ohranjamo kulturno in tehnično dediščino in skrbimo za dodatne vsebine, ki bogatijo ponudbo knjižnice kot kulturnega, izobraževalnega in informacijskega središča. Zbirke predstavljamo različnim ciljnim skupinam obiskovalcev iz lokalnega okolja in tudi od drugod.

 

SODELOVANJA

 

Pomemben del pridobivanja domoznanskega gradiva predstavlja sodelovanje s posamezniki in organizacijami (šolami, zavodi, društvi …), ki delujejo v našem okolju. V preteklosti smo na ta način pridobili veliko gradiva in upamo, da bomo dobro sodelovali z vsemi, ki jih zanima dogajanje v naših krajih, tudi v prihodnje. Veseli smo vsake pobude in še posebej vsakega domoznanskega prispevka (diplomske naloge, raziskovalne in seminarske naloge, fotografije, razglednice, AV-gradiva ...).

 

Sodelujemo tudi pri oblikovanju Digitalne knjižnice Slovenije, za katero smo v preteklosti prispevali zbrane letnike lokalnih časopisov Naš glas in Posavski obzornik, ki ju lahko prebirate na dLib.

 

 

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.