Orodje za dostopnost

V Krškem rojen bibliotekar, literarni zgodovinar in prevajalec Alfonz Gspan (1904–1977) je s svojim delom sooblikoval slovenski kulturni prostor. Ob stoletnici rojstva leta 2004 so v starem mestnem jedru Krškega v njegov spomin odkrili spominsko ploščo. Takrat je bila med Valvasorjevo knjižnico Krško in Gspanovo soprogo prof. Nado Prašelj Gspan podpisana tudi darilna listina za pohištvo in preko 2000 enot dragocenega knjižnega gradiva iz njegove delovne sobe. Vso gradivo spominske sobe smo v krško knjižnico preselili konec leta 2009. V sodelovanju Valvasorjeve knjižnice Krško in Zavoda Neviodunum je leta 2005 nastal tudi dokumentarni film o prof. Alfonzu Gspanu z naslovom Življenje, uglašeno s pisano besedo

 

 

Alfonz Gspan se je rodil 16. oktobra 1904 v Krškem. Z družino se je kmalu preselil v Ljubljano. V času šolanja je prijateljeval s pesnikom Srečkom Kosovelom, pisal pesmi in razvijal svoj risarski talent. Študiral je slavistiko, romanistiko in primerjalno književnost. Kasneje se je posvetil predvsem literarni zgodovini in bibliotekarstvu, urejal pa je tudi spominske sobe slovenskih književnikov, Slovenski biografski leksikon in prevajal iz francoščine. Bil je član številnih znanstvenih združenj in je za svoje vsestransko delo prejel več nagrad. Rodovi knjižničarjev se ga še danes spominjajo kot prizadevnega profesorja na Pedagoški akademiji, kjer je predaval Restavriranje in konserviranje gradiva. Deloval je tudi kot referent za knjižnice pri Zavodu za spomeniško varstvo SRS. Čeprav je večino svojega življenja preživel v Ljubljani, je ostal navezan na svoje rodno mesto Krško.

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.