07 490 4000
Predstavitev
 
Valvasorjeva knjižnica Krško deluje kot osrednja knjižnica za občini Krško in Kostanjevica na Krki. Poleg osrednje knjižnice na Cesti krških žrtev 26 v Krškem ima še mladinski oddelek na Cesti krških žrtev 47 in tri izposojevališča: na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na Senovem. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju baročno kapucinsko knjižnico.

Od kdaj obstajamo?
Valvasorjeva knjižnica Krško je začela z delovanjem leta 1965. Od tedaj je prehodila dolgo razvojno pot, doživela številne spremembe in postala sodobno kulturno, izobraževalno, informacijsko in socialno središče v lokalnem okolju, katere cilji so usmerjeni v zagotavljanje in uresničevanje knjižnične dejavnosti za vse generacije.

S čim se ukvarjamo?
Naše delo zajema nabavo in strokovno obdelavo raznovrstnega knjižničnega gradiva, delo z uporabniki v izposoji, kjer jim zagotavljamo strokovno pomoč pri iskanju gradiva in informacij, skrbimo za razvoj domoznanske dejavnosti, aktivno sodelujemo v vseživljenjskem izobraževanju. Pripravljamo tudi različne bibliopedagoške dejavnosti za otroke in odrasle uporabnike, ki so med drugim namenjene tudi vzpodbujanju branja in razvijanju informacijske pismenosti ter organiziramo kulturne prireditve za otroke, mladino in odrasle. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo z izobraževalnimi in ostalimi institucijami, društvi in organizacijami v lokalnem okolju.

 

Poslanstvo

Valvasorjeva knjižnica

 • odgovorno opravlja svoje poslanstvo za sedanjost in prihodnost
 • je informacijsko, kulturno in socialno središče v okolju
 • je vsem dostopen vir znanja in informacij
 • ima aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture in informatizirane družbe
 • spoštuje pravico vsakogar do svobodne izbire knjižničnega gradiva in storitev
 • širi bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev
 • vsem omogoča dostop do sodobnih informacijskih tehnologij
 • skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in tradicije
 • omogoča vseživljenjsko učenje
 • se odziva na potrebe okolja
 • vzpodbuja osebno rast
 • odpira nove svetove

Vizija

Naša najvišja vrednota so zadovoljni uporabniki. Tudi v prihodnje bomo sledili razvoju na področju naše dejavnosti. Novosti bomo prilagajali potrebam okolja in uporabnikom. Bogatili bomo našo ponudbo in se trudili, da bo knjižnica s svojo ponudbo pripomogla h kakovostnejšemu življenju v našem okolju.

Kolikor bo v naših močeh, bomo vplivali, da bo Krško čimprej dobilo novo knjižnico.

 

      

 

      

 

      

 

      

© Valvasorjeva knjižnica Krško
sitemap-icon Zemljevid strani
RSS novice
Prijava na novice
Želite prejemati obvestila po pošti?
Please let us know your email address.

Valvasorjeva knjižnica Krško
Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
Tel.: 07 490 4000, Fax: 07 490 4020
knjiznica@knjiznica-krsko.si
Facebook