COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Novo gradivo JULIJ 2011


1.
SINGER, Detlef
        Gozdne živali : kako prepoznamo sesalce, ptiče, dvoživke, plazilce in žuželke naših gozdov / Detlef Singer ; [prevedel in priredil Marko Aljančič]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Tiskarna Mladinska knjiga). - 80 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 8.000 izv. - Prevod dela: Waldtiere. - Kazalo

ISBN 86-361-0427-0
a) gozdne živali - Evropa b) gozdne živali

591.9(253)(4)
K M 59 SINGER Detlef Gozdne...
COBISS.SI-ID 3740416


0


2.
DOMSCHEIT-Berg, Daniel
        Wikileaks od znotraj : zakulisna dogajanja in razkol med avtorji najnevarnejše internetne strani / Daniel Domscheit-Berg ; [prevedla Marija Šinigoj]. - Mengeš : Ciceron, 2011. - 245 str. ; 20 cm

Prevod dela: Inside Wikileaks; izvirnik v nem.

ISBN 978-961-6627-21-4
a) diplomatske depeše b) tajni podatki c) razkritja

070.13:004.738.12
351.751
K O 07 DOMSCHEIT B. D. Wikileaks...
COBISS.SI-ID 256445184


00 SPLOŠNE OSNOVE ZNANOSTI IN KULTURE


3.
        KRONIKA slovenskih mest. - Let. 1, št. 1 (1934)-let. 7, št. 4 (1940). - Ljubljana : Mestna občina, 1934-1940. - 31 cm

Izhajati je začela pod naslovom Kronika Mestne občine ljubljanske

009(05)
94(497.4-21)(05)
D 009 KRONIKA
Letn. 2 1935 1_4
COBISS.SI-ID 4689155

4.
MURPHY, Glenn, 1908-
        Izumi / Glenn Murphy ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Inventions. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1474-1
a) Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za mladino b) izumi c) odkritja d) zgodovinski pregledi

001.894(091)(02.053.2)
K M 00 MURPHY Glenn Izumi
COBISS.SI-ID 252949504


004 RAČUNALNIŠKA ZNANOST IN TEHNOLOGIJA. RAČUNALNIŠTVO


5.
ABRAM, Carolyn
        Facebook for dummies / by Carolyn Abram and Leah Pearlman. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2010. - XVIII, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For Dummies)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-470-87804-0
a) socialna omrežja b) internet c) komunikacija d) virtualna prijateljstva

004.738.5:316.7(035)=111
K OT 004 ABRAM Carolyn Facebook...
COBISS.SI-ID 10368417

6.
AKADEMSKA in raziskovalna mreža Slovenije. Konferenca (2011 ; Kranjska Gora)
        Kaj nam prinaša računalništvo v oblaku? : zbornik člankov / Konferenca Arnes 2011, 13. april 2011, Kranjska Gora, Slovenija ; [uredil Domen Božeglav ; prevod Amidas]. - Ljubljana : Arnes, 2011 ([Ljubljana] : Kalipso). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., deloma tudi v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6321-06-8
a) Računalništvo v oblaku - Posvetovanja b) komunikacijska tehnologija c) informacijski sistemi d) internet e) varnost f) podatki g) shranjevanje h) zborniki i) cloud computing

004.77(082)
K O 004 KAJ nam...
COBISS.SI-ID 255435008

7.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Illustrator CS5 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 961-6176-91-9
a) Adobe Illustrator CS5 (računalniški program) - Priročniki b) Računalniška grafika - Priročniki c) računalniški programi d) računalniški program Adobe Illustrator CS5 e) Illustrator CS5

004.42 ILLUSTRATOR
004.92(035)
K O 004 ŠULER Aleš Spoznajmo...
COBISS.SI-ID 7511582

8.
VIDMAR, Tone, 1952-
        Računalništvo v oblaku. Del 1, Teorija distribuiranih sistemov / Tone Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 299 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Matjaž B. Jurič: str. 10-11. - O avtorju: str. 298-299. - Bibliografija: str. 296-297

ISBN 978-961-6661-24-9
a) Računalništvo v oblaku b) računalništvo c) distribuirani sistemi d) komuniciranje e) mehanizmi nadzora f) operativni protokoli g) varnost h) nova sejna plast i) cloud computing

004.77
K O 004 VIDMAR Tone Računalništvo
COBISS.SI-ID 256198656


005 MENEDŽMENT (UPRAVLJANJE, MANAGEMENT)


9.
MIHALIČ, Renata
        Kako vodim sestanek : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2011 (Ljubljana : Pleško). - 46 str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

500 izv. - Bibliografija: str. 44-46

ISBN 978-961-92820-7-6
a) Sestanki - Vodenje - Priročniki

005.745(035)
K O 005 MIHALIČ Renata Kako...
COBISS.SI-ID 253565696


008


10.
        PROSTOR in čas : revija za kulturna in družbena vprašanja. - Let. 1, št. 1/2 (1969)-let. 6, št. 10/12 (1974). - Maribor : Založba Obzorja, 1969-1974. - 24 cm

Mesečnik (v dvojnih številkah)
ISSN 1318-2250 = Prostor in čas

008(497.4)
821.163.6.09
308(497.4)
K C 008 PROSTOR in čas
Leto 4 1972 Št. 1/2+3/4+5/6+7/8
COBISS.SI-ID 37243136


01 BIBLIOGRAFIJE, KATALOGI, SEZNAMI KNJIG


11.
LOGAR, Janez, 1908-1987
        Slovenska bibliografija : članki in leposlovje v časopisju in zbornikih 1945-1950 / [sestavili Janez Logar, Štefka Bulovec in Ančka Posavec]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1963. - 561 str. ; 29 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica ; 2)

700 izv. - Kazala
a) Nacionalne bibliografije - Članki - Slovenija - 1945-1950 b) nacionalne bibliografije

013(497.4)"1945-1950"
K D 01 LOGAR Janez Slovenska...
COBISS.SI-ID 6147


02 KNJIŽNIČARSTVO, KNJIŽNICE, ZNANOST O KNJIŽNICAH


12.
        BRANJE je potovanje : ob 50-letnici bralne značke / [izbral in uredil Jože Zupan ; ilustracije iz stalne razstave Izvirne ilustracije mladinskih del na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert]. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2011. - 347 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-91781-7-1
a) bralna značka b) branje

028(497.4)(091)
K O 02 BRANJE...
COBISS.SI-ID 255876352

13.
        ORGANIZACIJA znanja. - [Tiskana izd.]. - Letn. 7, zv. 1/2 (2002)-        . - Maribor (Prešernova 17) : IZUM, 2002-

Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/oz. - Četrtletnik. - Ima online izd.: Organizacija znanja = ISSN 1580-9803. - Je nadaljevanje: COBISS obvestila (Tiskana izd.) = ISSN 1318-8585. - Drugače povezano delo: Organizacija znanja (Online) = ISSN 1580-9803
ISSN 1580-979X = Organizacija znanja (Tiskana izd.)

02(497.4):004(05)
K P ORGANIZACIJA znanja
Letn. 16 2011 Št. 1/2+3-4
COBISS.SI-ID 119251200

14.
        SLOVENSKE knjižnice v številkah. - 1999, 1- . - Ljubljana (Turjaška 1) : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999-

Občasno. - V podzbirkah poročila o delu posameznih vrst knjižnic
ISSN 1580-0032 = Slovenske knjižnice v številkah

02(497.4)(058)
P 02 SLOVENSKE
2008<izšlo 2009>
COBISS.SI-ID 99211520

15.
        SLOVENSKE splošne knjižnice : srečevanja z znanjem in domišljijo / [avtorji prispevkov Andrej Blatnik ... [et al.] ; uredniški odbor Polona Brenčič ... [et al.] ; prevodi Petra Kavčič in Petra Shirley ; fotografije Aleksander Lilik] = Slovenian public libraries : encounters with knowledge and imagination / [authors of texts Andrej Blatnik ... [et al.] ; editors Polona Brenčič ... [et al.] ; translation Petra Kavčič and Petra Shirley ; photographs Aleksander Lilik]. - Ribnica : Združenje splošnih knjižnic Slovenije = Slovenian Public Libraries Association, 2010 ([Limbuš] : Uprint). - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-269-344-2
a) bibliotekarstvo b) splošne knjižnice c) splošni prikazi d) Slovenija e) javne knjižnice

027.022(497.4)(082)
K D 02 SLOVENSKE... K O 02 SLOVENSKE...
COBISS.SI-ID 65932289


050


16.
        POTROŠNIŠKI vodnik .... - 2011/2012-        . - Ljubljana (Stegne 3) : Slovenska knjiga, 2011-. - 26 cm

Letnik. - Deloma je nadaljevanje: Potrošniški vodnik. 1 = ISSN 1581-6478. - Deloma je nadaljevanje: Potrošniški vodnik. 2 = ISSN 1581-6486. - Deloma je nadaljevanje: Potrošniški vodnik. 3 = ISSN 1581-6494. - Deloma je nadaljevanje: Potrošniški vodnik. 4 = ISSN 1581-6508
ISSN 2232-3333 = Potrošniški vodnik (2011)

050.8/.9(497.4)

2011/2012<izšlo 2011>
COBISS.SI-ID 255932672


06 KORPORACIJE, DRUŠTVA, RAZSTAVE, MUZEJI


17.
        [PRIREDITVE v Posavju : zbirna mapa]. - Krško [etc.], 2010-<2011>. - 1 zbirna mapa (<21> člankov) : ilustr. ; 32 cm

Vsebuje: članke
a) Posavje b) prireditve c) koncerti d) razstave e) kultura f) glasba g) literatura h) ples i) prazniki

061.7(497.4Posavje)
K D 06 PRIREDITVE...
COBISS.SI-ID 10401185

18.
        VODNIK po slovenskih muzejih in galerijah / [zbrale in uredile Jana Šubic, Elizabeta Petruša Štrukelj, Metka Fujs]. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije, 2008. - 80 str. : ilustr. ; 16 cm

Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-91125-2-6
a) Slovenija - Muzeji - Vodniki b) Slovenija - Galerije - Vodniki

069(497.4)(036)
7:069(497.4)(036)
K D 06 VODNIK... K O 06 VODNIK...
COBISS.SI-ID 60633089

19.
ZDRUŽENJE slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
        Se spomniš trenutka, ko prvič si ogenj prižgal? : zbornik ob 20-letnici Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov / [zbrali in uredili Barbara Tehovnik ... [et al.] ; fotografije arhiv ZSKSS]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2011 (Ljubljana : Salve). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-91701-7-5
a) Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - Zgodovina - Zborniki b) Skavti - Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) mladinska gibanja d) verska združenja

061.2-053.6:27(497.4)(091)(082)
796.54(497.4)(091)(082)
K O 06 SE spomniš...
COBISS.SI-ID 254813184

20.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Iz rok v roke, iz roda v rod : Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki : ob 140-letnici ustanovitve : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec ; avtor portretov Henrik Krnec. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 151 str. : ilustr. ; 23 x 30 cm

Opombe z bibliografijo: str. 128-139. - Povzetek v angl.

ISBN 961-6264-32-X (Medicinska fakulteta)
a) Slovensko zdravniško društvo - Predsedniki - 1861-2001

061.231:616-051(497.4)(091)
K D 06 ZUPANČIČ S. Z. Iz rok.... K O 06 ZUPANČIČ S. Z. Iz rok....
COBISS.SI-ID 116722432


061


21.
        GLASILO MS / Združenje multiple skleroze Slovenije . - Ljubljana (Maroltova 14-16) : Združenje multiple skleroze Slovenije, [1975]-. - 23 cm

Trikrat letno. - Popis po št. 34 (maj 1997). - Deloma je nadaljevanje: Glasilo MS = ISSN 0353-5746
ISSN 1580-2477 = Glasilo MS (Ljubljana)

061.23-052(05)
616.832-004.2(05)
K C 06 GLASILO MS
2011 Št. 62-63
COBISS.SI-ID 69286400


084.11 RISBE. SKICE. STRIPI


22.
        GRAFFIT . - Ljubljana (Trpinčeva 71) : Graffit, 2010-

Občasno
ISSN 1855-9395 = Graffit

084.11

2011 Št. 2(zima)
COBISS.SI-ID 251639040

23.
HERGÉ
        Koks na krovu / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Coke on stock. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1261-0

084.11
K M 084.11 HERGÉ Koks... KO M 084.11 HERGÉ Koks... S M 084.11 HERGÉ Koks... V M 084.11 HERGÉ Koks...
COBISS.SI-ID 253234944

24.
HERGÉ
        Primadonini dragulji / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 62 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Les bijoux de La Castafiore. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1263-4

084.11
K M 084.11 HERGÉ Primadonini... KO M 084.11 HERGÉ Primadonini... S M 084.11 HERGÉ Primadonini... V M 084.11 HERGÉ Primadonini...
COBISS.SI-ID 253235712

25.
HERGÉ
        Tintin v Tibetu / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Tintin au Tibet. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1262-7

084.11
K M 084.11 HERGÉ Tintin... KO M 084.11 HERGÉ Tintin... S M 084.11 HERGÉ Tintin... V M 084.11 HERGÉ Tintin...
COBISS.SI-ID 253235200

26.
HERGÉ
        Zadeva Sončnica / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Affaire Tournesol. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-1260-3

084.11
K M 084.11 HERGÉ Zadeva... KO M 084.11 HERGÉ Zadeva... S M 084.11 HERGÉ Zadeva... V M 084.11 HERGÉ Zadeva...
COBISS.SI-ID 253234432


09 ROKOPISI, REDKE IN DRAGOCENE KNJIGE


27.
JERELE, Ines
        Flores in colores : barviti dokumenti kulturne dediščine 16. stoletja na Dolenjskem = colourful documents of 16th century culture in Lower Carniola : knjige iz Frančiškanskega samostana Novo mesto : znanstvena monografija / Ines Jerele, Felicijan Pevec, Jedert Vodopivec ; [fotograf Boštjan Pucelj ... et al.]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2010 (Brezovica : Mond Grafika). - 141 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Uvodna beseda / Marijan Rupert: str. 8-9. - Bibliografija: str. 125-129. - Summary pri vseh prispevkih. - Kazala

ISBN 978-961-6326-87-2
a) Dragocene knjige - 16.st. - Bibliografije b) Dragocene knjige - Restavriranje c) Novo mesto - Frančiškanski samostan - Knjižnične zbirke d) kulturna dediščina e) bralna kultura f) 16. stoletje g) knjižnični katalogi

094(497.434)"15"
013:094"15"
025.171:27-789.32-523.6(497.4Novo mesto)
K O 09 JERELE Ines Flores...
COBISS.SI-ID 251646208


1 FILOZOFIJA


28.
        ANTHROPOS : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo. - 1969, št. 1/2- . - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Društvo psihologov Slovenije : Slovensko filozofsko društvo, 1969-. - 24 cm

Dvomesečnik
ISSN 0587-5161 = Anthropos (Ljubljana)

1
159.9
3
C 1 ANTHROPOS
Letn. 43 2011 Št. 1/2+3/4=221/222+223/224
COBISS.SI-ID 736516

29.
MARINOFF, Lou
        Raje Platona kot pomirjevala! : kako z večno modrostjo reševati vsakodnevne težave / Lou Marinoff ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 323 str. ; 25 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Plato, not prozac!. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1645-5
a) Življenjska modrost - Priročniki b) filozofija c) svetovanje

1:159.9
17.023.3
K O 1 MARINOFF Lou Raje...
COBISS.SI-ID 255633408


13 FILOZOFIJA DUHA, OKULTIZEM


30.
BRUMEN, Uroš
        Bilo je onkraj stvarnega : dobrodošli angeli v moje življenje! / Uroš Brumen. - 1. izd. - Maribor : Lusana, 2011 (Slovenska Bistrica : Tigras). - 106 str. ; 18 cm

Nasl. na ov., v kolofonu in na hrbtu knjige: Bilo je onstran stvarnega. - 500 izv. - Bistvo je postalo očem vidno --- / Vesna Rečnik-Šiško: str. 7. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-93077-0-0
a) Angeli - Nadčutno doživljanje

133.2
K O 13 BRUMEN Uroš Bilo...
COBISS.SI-ID 255915776

31.
DIEDRICH, Monica
        Kaj mi govorijo živali : resnične zgodbe sporazumevalke z živalmi / Monica Diedrich ; [prevod Janez Lavrič]. - Ljubljana : Ara, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 248 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: True stories of animal communicator. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 248. - Bibliografija: str. 245-247

ISBN 978-961-6005-99-9
a) Človek - Sporazumevanje - Živali b) hišni ljubljenčki c) jasnovidnost

133.3:636.6/.9
K O 13 DIEDRICH Monica Kaj...
COBISS.SI-ID 255631360

32.
DOLAR, Mladen
        Oficirji, služkinje in dimnikarji / Mladen Dolar. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 289 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str.

ISBN 978-961-6376-51-8
a) Nezavedno - Filozofija kulture b) etika c) teoretska psihoanaliza

130.2
K O 13 DOLAR Mladen Oficirji...
COBISS.SI-ID 254086144

33.
RASMUSSEN, Jon
        Izsanjati svoj svet v resničnega : šamanove skrivnosti za uresničenje življenja, kakršnega si želite / Jon Rasmussen ; [prevod Polona Meglič]. - Mengeš : Bird Publisher, 2011. - 195 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dreaming your world into being. - 500 izv. - O avtorju: str. 193-194

ISBN 978-961-6763-80-6
a) Šamanizem

133.4
K O 13 RASMUSSEN Jon Izsanjati...
COBISS.SI-ID 255508224


14 FILOZOFSKI SISTEMI IN STALIŠČA


34.
BLAVATSKY, Helena Petrovna, 1831-1891
        Glas tišine / H. P. Blavatsky ; [prevod Klavdija Blažun]. - Ljubljana : Nova Akropola, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 102 str. ; 20 cm

Prevod dela: The voice of the silence. - Helena Petrovna Blavatsky / Ana Jončić: str. 5-10

ISBN 978-961-91993-4-3
a) Blavatsky, Helena Petrovna (1831-1891) b) Teozofija c) mistika d) nauki

141.332
K O 14 BLAVATSKY H. P. Glas...
COBISS.SI-ID 254739712


159.9 PSIHOLOGIJA


35.
        BILTEN Bravo . - Ljubljana (Gotska 18) : Društvo Bravo, 2004-

Polletnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-0929 = Bilten Bravo

159.953.5(05)
K C 159.9 BIKTEN bravo
Leto 7 2011 Št. 14-15
COBISS.SI-ID 217341696

36.
BYRNE, Rhonda
        Moč / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber ; ilustracije Nic George]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - XV, 250 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The power. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-01-1657-8
a) Samorealizacija - Priročniki

159.913
K O 159.9 BYRNE Rhonda Moč KO O 159.9 BYRNE Rhonda Moč S O 159.9 BYRNE Rhonda Moč V O 159.9 BYRNE Rhonda Moč
COBISS.SI-ID 255225856

37.
GILL, Mel
        Metaskrivnost / Mel Gill ; [prevajalka Pia Klančar]. - 1. natis. - Ljubljana : Filargo Publishing, 2011. - XXI, 237 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The meta secret. - 3.000 izv. - Predgovor / Joe Vitale: str. XII-XIV. - Predgovor / Jack Canfield: str. XV-XVIII

ISBN 978-961-93045-3-2
a) Samorealizacija - Priročniki

159.913
K O 159.9 GILL Mel Metaskrivnost KO O 159.9 GILL Mel Metaskrivnost S O 159.9 GILL Mel Metaskrivnost V O 159.9 GILL Mel Metaskrivnost
COBISS.SI-ID 256012032

38.
HAMILTON, David R.
        Usoda proti svobodni volji : zakaj se stvari zgodijo, kakor se zgodijo / David R. Hamilton ; [prevedla Vera Čertalič]. - Brežice : Primus, 2011. - 134 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Destiny vs Free will. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-37-0
a) Samorealizacija - Priročniki b) Mišljenje - Duhovni zakoni

159.922:130.1(035)
K O 159.9 HAMILTON D. R. Usoda...
COBISS.SI-ID 255824896

39.
HEWITT, William W., 1929-
        Samohipnoza za boljše življenje / William W. Hewitt ; [prevod Taira Alić]. - Ljubljana : Ara, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 255 str. ; 20 cm

Prevod dela: Self-hypnosis for a better life. - 500 izv. - O avtorju: str. 255

ISBN 978-961-6861-00-7
a) Samohipnoza - Priročniki

159.962.6(035)
K O 159.9 HEWITT W. W. Samohipnoza...
COBISS.SI-ID 255873280

40.
LARSON, Christian Daa, 1874-1954
        Darilo zdravega razmišljanja ; & Bodi hvaležen / Christian D. Larson ; [prevod Darilo zdravega razmišljanja Marjana Kos, Bodi hvaležen Nives Kokeza]. - Mengeš : Bird Publisher, 2010. - 89 str. ; 21 cm

Prevoda del: Gift of the mind cure ; Be grateful. - 900 izv. - Beseda urednika / Damjan Plut: str. 87-89. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6763-74-5
a) Pozitivno mišljenje b) Hvaležnost

159.922
K O 159.9 LARSON C. D. Darilo...
COBISS.SI-ID 253479936

41.
NOVAK, Marjetka, 1955-
        Afirmacije za odlične odnose [Zvočni posnetek] / Marjetka Novak. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak, 2010. - 1 CD (73 min, 26 sek) : stereo ; 12 cm

200 izv.

ISBN 978-961-92802-2-5
KCD-165 Dream Studio Krt
a) Medosebni odnosi - Avtogeni trening b) CD

159.962.7(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 249609472

42.
NOVAK, Marjetka, 1955-
        Afirmacije za uresničevanje ciljev [Zvočni posnetek] / Marjetka Novak. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak, 2010. - 1 CD (74 min, 47 sek) : stereo ; 12 cm

200 izv.

ISBN 978-961-92802-3-2
KCD-166 Dream Studio Krt
a) Samouresničevanje - Avtogeni trening b) CD

159.962.7(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 249609728

43.
O'NAN, Meagan M.
        Ustvarite svoj raj na zemlji : razkritje o večni resnici / Meagan M. O'Nan ; [prevedla Amanda Mlakar]. - Hoče : Skrivnost, 2011. - 140 str. ; 21 cm

Prevod dela: Creating your heaven on earth. - 700 izv.

ISBN 978-961-6793-50-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-51-3 (broš.)

159.922
K O 159.9 O'NAN M. M. Ustvarite...
COBISS.SI-ID 256325888

44.
PRADERVAND, Pierre
        Blaga umetnost blagoslova : preprosto napotilo, ki bo preobrazilo vas in vaš svet / Pierre Pradervand ; [prevod Vid Sagadin]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2011. - XIX, 227 str. ; 21 cm

Prevod dela: The gentle art of blessing. - 444 str. - Bibliografija: str. 223-227

ISBN 978-961-91926-8-9
a) Pozitivno mišljenje

159.92
K O 159.9 PRADERVAND Pierre Blaga...
COBISS.SI-ID 255993344

45.
        SOCIALNE in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented : zbornik / II. mednarodna znanstvena konferenca 2010_ = II. international scientific conference 2010_ ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 424 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v angl. in slov. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-92823-1-1
a) Nadarjeni učenci - Psihosocialni razvoj - Posvetovanja b) socialne potrebe c) čustvene potrebe d) nadarjeni e) talentirani f) konference

159.924-053.5(082)
K O 159.9 SOCIALNE...
COBISS.SI-ID 253219328

46.
        VELOSIMED. Ljubeča pozornost [Zvočni posnetek]. - [Preddvor] : Most-si d.o.o., [2008]. - 1 CD (71 min, 42 sek) : stereo ; 12 cm

Priporočena uporaba slušalk. - Vsebina: Ljubeča pozornost (21 min 12 sek) ; Globoka meditacija (30 min) ; Zlati zaspanček (20 min, 30 sek)

Most CD 002
a) meditacija

159.96(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 188576

47.
        VELOSIMED. Nevrovadba : nivo 1 [Zvočni posnetek]. - [Preddvor] : Most-si d.o.o., [2008]. - 1 CD (59 min, 54 sek) : stereo ; 12 cm

Priporočena uporaba slušalk

Most CD 003
a) meditacija

159.96(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 11973690

48.
        VELOSIMED. Učenje. Ustvarjalnost [Zvočni posnetek]. - [Preddvor] : Most-si d.o.o., [2008]. - 1 CD (79 min, 32 sek) : stereo ; 12 cm

Priporočena uporaba slušalk. - Vsebina: Učenje (40 min 2 sek) ; Ustvarjalnost (30 min) ; Zbudi se! (9 min, 30 sek)

Most CD 001
a) meditacija

159.96(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 188320


16 LOGIKA


49.
HUSSERL, Edmund
        Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija : (uvod v fenomenološko filozofijo) / Edmund Husserl ; [prevedli Andrina Tonkli Komel, Samo Krušič in Alfred Leskovec ; spremna beseda Andrina Tonkli Komel]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2005 (Ljubljana : Delo Repro). - 353 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 52)

Prevod dela: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale. - O krizi / Andrina Tonkli Komel: str. 329-353. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 961-213-149-X
a) Fenomenologija b) transcendentalna filozofija

165.62
1 Husserl E.
K O 16 HUSSERL Edmund Kriza...
COBISS.SI-ID 222505216


17 ETIKA, MORALA


50.
AUCLAIR, Marcelle, 1899-1983
        Knjiga o sreči / Marcelle Auclair ; prevedel Slavko Krušnik. - Brežice : Primus, 2011. - 366 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Le livre du bonheur. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-35-6
a) Sreča - Priročniki b) psihološki nasveti

17.023.34
K O 17 AUCLAIR Marcelle Knjiga...
COBISS.SI-ID 255742464

51.
HAIDT, Jonathan
        Hipoteza o sreči : antična modrost in filozofija na preskusu pri moderni znanosti / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca]. - Novo mesto : Penca in drugi, 2011 (Mali Slatnik : Opara). - 311 str. : graf. prikazi ; 20 cm + popravek

Prevod dela: The happiness hypothesis. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 275-303. - Kazalo

ISBN 978-961-91228-1-5
a) Sreča - Filozofski vidik b) zgodovina filozofije

17.023.34
K O 17 HAIDT Jonathan Hipoteza...
COBISS.SI-ID 255406336


23/25 VERSTVA INDIJSKEGA PODKONTINENTA. BUDIZEM. VERSTVA STAREGA VEKA


52.
RAO, Ammula Sambasiva
        Življenjska zgodba Širdi Sai Babe / Ammula Sambasiva Rao ; [prevod Tatjana Povše]. - Mengeš : Bird Publisher, 2010. - 212 str. ; 21 cm

Prevod dela: Life history of Shirdi Sai Baba; izvirnik v ind. - 900 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Predgovor prevajalca / Thota Bhaskara Rao: str. 13-16

ISBN 978-961-6763-73-8
a) Širdi Sai Baba (1836-1918) - Biografije b) Mistiki - Indija c) Duhovnost - Hinduizem

233-36:929Širdi Sai Baba
233-36
233-583
K O 23/25 RAO A. S. Življenjska...
COBISS.SI-ID 253331200


27 KRŠČANSTVO


53.
CAVALLETTI, Sofia
        Otrokove verske zmožnosti : opis izkušnje s tri- do šestletnimi otroki / Sofia Cavalletti ; [prevod Milena Turnšek in Janko Jeromen]. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, 2008 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 248 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Dobri pastir)

Prevod dela: Il potenziale religioso del bambino. - Predgovor / Mark Searle: str. 3-11. - Slovenski izdaji na pot / Stanko Gerjolj: str. 12-14. - Spremna beseda Deborah Presser-Velder o avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-961-91798-3-3
a) Otroci - Religioznost b) Otroci - Kateheza c) krščanstvo d) otroška psihologija e) otroške risbe

27-184-053.4/.5
27-472-053.4/.5
K O 27 CAVALLETTI Sofia Otrokove...
COBISS.SI-ID 239412224


27-789 REDOVI


54.
ORDO Carthusiensis
        Kartuzijanci / [po francoskem izvirniku priredil D. N.]. - Pleterje : Kartuzija, 1969 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 63 str., [4] f. pril., [41] str. črnobelih pril. ; 20 cm : ilustr.

Pravo prirediteljevo ime je Marijan Bregant. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina na nasl. str.: Ustanovitev reda. Način življenja. Pomen kartuzijancev v Cerkvi. Kartuzijanci na Slovenskem
a) verski redovi b) kartuzijani c) delovanje d) cerkvena zgodovina e) zgodovinski pregledi f) Slovenija g) albumi

27-789.24
K D 27 KARTUZIJANCI
COBISS.SI-ID 3495432


3 DRUŽBENE VEDE


55.
        ČASOPIS za kritiko znanosti. - Let. 1, št. 1 (1973)-        . - Ljubljana (Kersnikova 4) : Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1973-. - 24 cm

Tromesečno. - Od l. 1992 izhaja z naslovom Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - Je nadaljevanje: Časopis za kritiko znanosti in domišljijo
ISSN 0351-4285 = Časopis za kritiko znanosti

3(05)
05(497.4):3
009(05)
C 3 ČASOPIS
Let. 34 Letn. 39 2011 Št. 243<Postdaytonska Bosna in Hercegovina>+244<Transformacija dela>+245<Meje spola>+246<Nevroznanost...>
COBISS.SI-ID 672783


31 DEMOGRAFIJA, SOCIOLOGIJA, STATISTIKA


56.
        BLAGINJA pod pritiski demografskih sprememb / uredili Srna Mandič in Maša Filipovič Hrast. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 241 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 9)

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-235-434-3
a) Država blaginje b) Welfare state c) Demografija d) Demography e) Staranje f) Ageing g) medgeneracijski odnosi h) starostniki

316.323.65:314(082)
330.59:314(082)
K O 31 BLAGINJA...
COBISS.SI-ID 255824384

57.
FESTIVAL za tretje življenjsko obdobje (8 ; 2008 ; Ljubljana)
        Zbornik / 8. festival za tretje življenjsko obdobje ; [uredil Igor Krevl]. - Ljubljana : Inštitut Hevreka!, 2008 [i. e.] 2009. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.f3zo.si/arhiv/f3zo-2008/. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-92615-0-7
a) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Posvetovanja b) Stari ljudje - Družbeni položaj - Posvetovanja c) Stari ljudje - Zdravstveno varstvo - Posvetovanja d) starejši ljudje e) socialno varstvo f) zdravje g) gerontologija h) izobraževanje odraslih i) aktivno staranje j) medgeneracijsko sodelovanje k) kakovostno staranje l) revščina m) zborniki

316.346.32-053.9(082)
364.4-053.9(082)
K O 31 FESTIVAL...
COBISS.SI-ID 244517120

58.
        KAJ pravijo mladi o medkulturnem dialogu, človekovih pravicah, participaciji, informiranju, Evropski uniji : kvalitative mladinske raziskave (2003-2008) / [priprava vsebine Miha Knavs ... [et al.] ; avtorji fotografij Žiga Hodnik ... et al.]. - Ljubljana : Zavod Movit - EURO<26, 2008. - 42 str. : ilustr. ; 20 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-92614-0-8
a) Javno mnenje - Slovenija b) Mladina - Slovenija c) Medkulturno sporazumevanje - Javno mnenje d) Človekove pravice - Javno mnenje e) medkulturni dialog f) strpnost g) vrednote h) predsodki i) stereotipi j) politična participacija

316.346.32-053.6(497.4)
316.7-053.6(497.4)
K O 31 KAJ pravijo...
COBISS.SI-ID 28054365

59.
KOŠMELJ, Blaženka
        Vaje iz statistike 1 / Blaženka Košmelj. - 7. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1997. - 217 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. - (EF. Vaje)

800 izv.
a) Statistika - Vaje za visoke šole b) statistika c) vaje za visoke šole d) ekonomske fakultete

311.1(075.8)(076.1)
K O 31 KOŠMELJ Blaženka Vaje KO O 31 KOŠMELJ Blaženka Vaje
COBISS.SI-ID 73018112

60.
        NASILJE je out, mi smo in : priročnik za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju / avtorji Metka Demšar Goljevšček ... [et al.] ; uredila Karmen Mandl. - Cirkovce : OŠ, 2010. - 61 str. : fotogr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-92941-0-9
a) Šole - Nasilje - Preprečevanje - Zborniki b) Učenci - Konflikti - Reševanje - Zborniki c) Mediacija - Zborniki d) nasilje e) mladostniki f) medosebni odnosi g) projekti h) priročniki

316.647.3-053.5(082)
316.62-053.2(082)
K O 31 NASILJE...
COBISS.SI-ID 252837376

61.
        ODTISI mladih : program Mladi v akciji v letu 2007 / [uredila Sabina Rajgelj in Primož Ferjančič ; fotografije arhiv Zavoda Movit NA Mladina, Shutterstock Images]. - Ljubljana : Movit NA Mladina, 2008 ([Bevke] : Bograf). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv.
a) Evropska unija b) Mladina - Mednarodno sodelovanje - Evropa c) izobraževanje d) kultura e) mladinsko delo f) prostovoljno delo g) mednarodni projekti h) primeri dobre prakse

316.346.32-053.6(4)
331.578.2-053.6(4)
364.4-053.6(4)
K O 31 ODTISI...
COBISS.SI-ID 243057920

62.
        SLOVENSKE občine v številkah = Slovene municipalities in figures / Statistični urad Republike Slovenije. - 2009-        . - Ljubljana (Vožarski pot 12) : Statistični urad Republike Slovenije, 2009-. - 30 cm

Letnik
ISSN 1855-6124 = Slovenske občine v številkah

311.21:352(497.4)
K 311 SLOVENSKE...
2009
COBISS.SI-ID 245726464

63.
VALENČIČ, Jana
        Slovenci v Londonu 1991-1994 : delovanje civilne družbe v podporo slovenski samostojnosti : Slovenski krizni center in glasilo the Slovenian Newsletter : [razstavni katalog] / avtorja kataloga Jana Valenčič and Miha Dobrin ; s prispevki Marko Hawlina, Zvezdan Pirtošek, Michael Betts ; fotografije Miha Dobrin ... [et al.]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije ; Portorož : IKS = Institute for Cultural Connections ; London : The Slovenian Newsletter, 2011. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Publikacija Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 35)

Potiskane notr. str. ov. - Podnasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-6638-19-7 (Arhiv Republike Slovenije)
a) Slovenski izseljenci - London - 1991-1994 - Razstavni katalogi

314.151.3-054.72(410.111=163.6)"1991/1994"
K O 31 VALENČIČ Jana Slovenci...
COBISS.SI-ID 256155648

64.
VERTOT, Nelka
        Medkulturni dialog v Sloveniji / [avtorica Petronela Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Januš). - 86 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.300 izv. - Predgovor / Irena Križman: str. 1-4

ISBN 978-961-239-168-3
a) Evropska unija - Družbene razmere - Statistični podatki b) Večkulturnost - Slovenija c) Medkulturno sporazumevanje - Slovenija d) Slovenija - Družbene razmere - Statistični podatki e) narodne manjšine f) večjezičnost g) medkulturni dialog

316.7(497.4)
311:308(4+497.4)
K O 31 VERTOT Nelka Medkulturni...
COBISS.SI-ID 243492096

65.
VERTOT, Nelka
        Starejše prebivalstvo v Sloveniji / [avtorica Nelka Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 60 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/StarejsePrebivalstvo.pdf. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.100 izv. - Uvodna beseda / Irena Križman: str. 3-4. - Bibliografija: str. 60

ISBN 978-961-239-211-6
a) Evropska unija - Prebivalstvo - Statistični podatki b) Demografska statistika - Slovenija c) Stari ljudje - Slovenija - Statistični podatki d) Stari ljudje - Evropa - Statistični podatki e) Slovenija - Prebivalstvo - Statistični podatki f) demografski razvoj g) staranje prebivalstva h) starostna sestava

314-053.9(497.4)
K O 31 VERTOT Nelka Starejše...
COBISS.SI-ID 252398592


32 POLITIKA


66.
FISCHER, Joschka
        Rdeče-zelena leta : prelomni dogodki od vojne na Kosovu do 11. septembra / Joschka Fischer ; prevedel Maksimiljan Fras ; [predgovor k slovenski izdaji Milan Kučan]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 437 str. ; 22 cm

Prevod dela: Die rot-grünen Jahre. - 800 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Milan Kučan: str. 7-16. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-261-124-8
a) Fischer, Joschka (1948-) - Spomini b) Svetovna politika - 1998-2001 c) Nemčija - Zunanja politika - 1998-2001

327(430)"1998/2001"
327(100)"1998/2001"
K O 32 FISCHER Joschka Rdeče-zelena...
COBISS.SI-ID 248030208

67.
KEANE, John, 1949-
        Despotizem in demokracija : civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma / John Keane ; izbral in uredil Tomaž Mastnak ; [prevod Lenca Bogovič in Borut Cajnko]. - 1. izd. - Ljubljana : Knjižnica revolucionarne teorije, 1990 ([Ptuj] : Ptujska tiskarna). - 250 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 64)

1.000 izv. - O moči in nemoči demokracije : intervju: str. 209-247

ISBN 86-7347-029-3
a) demokracija b) civilna družba c) država d) parlamentarna demokracija e) parlamentarizem f) oblast g) socializem h) politične stranke i) delo

321.7.011.5
K O 32 KEANE John Despotizem...
COBISS.SI-ID 19424512

68.
        SAMOSTOJNA Slovenija bodi pozdravljena : osamosvajanje Slovenije v zamejskem periodičnem tisku 1988-1991 : Kataloški glas, Novi list, Dom, Mladika / [uredila Marija Češčut in Marko Tavčar]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2011. - 233 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-88-96632-13-0

323.1(497.4)
050:323.15(450=163.6)"1988/1991"
K O 32 SAMOSTOJNA...
COBISS.SI-ID 255862272

69.
ŠURC, Matej
        V imenu države : trilogija. Knj. 1, Odprodaja / Matej Šurc in Blaž Zgaga ; [spremna beseda Branko Soban ; avtorji fotografij Agencija Bobo ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 350 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Dokumenta)

5.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-274-065-8
a) Notranja politika b) Domestic policy c) Trgovina z orožjem d) Arms trade e) Vojaška oprema f) Military equipment g) Razorožitev h) Disarmament i) Slovenija j) Slovenia k) orožarska afera l) orožarski posli m) trgovanje z orožjem n) notranjepolitično dogajanje o) 1990-1993

323(497.4)"1990/1993"
K O 32 ŠURC Matej V imenu...
COBISS.SI-ID 256295680

70.
        VOJNA in mir : refleksije dvajsetih let / uredila Vlasta Jalušič in Lev Kreft ; [prevodi Samo Tomšič, Andrej Zavrl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2011. - 247 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-63-3
a) Mirovni inštitut (Ljubljana) b) Mirovna gibanja - Zgodovinski vidik - Slovenija c) Mirovna gibanja - Politični vidik - Slovenija d) Mirovna gibanja - Zgodovinski vidik - Jugoslavija e) Mirovna gibanja - Politični vidik - Jugoslavija f) civilna družba g) civilnodružbena gibanja h) postsocializem i) tranzicija j) vojna k) mir l) mirovništvo

327.36(497.4)
323
K O 32 VOJNA...
COBISS.SI-ID 256062720


33 GOSPODARSTVO


71.
KONEČNIK Ruzzier, Maja
        Trženje v turizmu / Maja Konečnik Ruzzier. - Ljubljana : Meritum, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - XII, 200 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 192-200

ISBN 978-961-92961-0-3
a) turizem b) trženje c) tržne raziskave d) blagovne znamke

339.138:338.48(075.8)
K O 33 KONEČNIK R. M. Trženje...
COBISS.SI-ID 253147648

72.
MARDEN, Orison Swett, 1848-1924
        Blaginja : kako jo pritegniti / Orison Swett Marden ; [prevod Julia Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 220 str. ; 19 cm. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Prevod dela: Prosperity. - 250 izv.

ISBN 978-961-92916-5-8
a) Finance - Priročniki b) Finančno poslovanje - Priročniki c) poslovna uspešnost

336(035)
K O 33 MARDEN O. S. Blaginja
COBISS.SI-ID 255437056

73.
        TRAJNOSTNI razvoj organizacije : ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki / Andrej Bertoncelj ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011 (Ljubljana : Knjigoveznica Vitez). - 261 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Manager / GV založba)

O avtorjih na str. 260-261. - 500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-247-173-6
a) organizacije b) razvoj c) vidiki d) trajnostna rast e) gospodarstvo f) okoljska odgovornost g) družbena odgovornost h) sonaravnost

330.34:502.131.1
K O 33 TRAJNOSTNI...
COBISS.SI-ID 256086784

74.
VOJINOVIĆ, Borut
        Ekonomska konvergenca novih članic Evropske unije / Borut Vojinović. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Littera Picta). - 163 str. : graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 131-143. - Povzetek

ISBN 978-961-254-226-9
a) Evropska unija b) Ekonomski sistemi - Tranzicija - Evropa c) Gospodarstvo - Prestrukturiranje - Srednja Evropa d) Gospodarstvo - Prestrukturiranje - Vzhodna Evropa

339.92:061.1EU
338(4-191.2+4-11)
K O 33 VOJINOVIĆ Borut Ekonomska...
COBISS.SI-ID 252837632


34 PRAVO


75.
        DIGNITAS : revija za človekove pravice = the Slovenian journal of human rights / Inštitut za človekove pravice pri Zavodu za razvoj pravne kulture. - 1999-        . - Ljubljana (Dalmatinova 1) : Nova revija, 1999-. - 30 cm

ISSN 1408-9653 = Dignitas (Ljubljana)

342.7(05)
C 342.7 DIGNITAS
2011 [Št.] 49/50+51/52
COBISS.SI-ID 98923520

76.
FERČIČ, Aleš
        Uvod v pravo Evropske unije / Aleš Ferčič, Janja Hojnik, Matjaž Tratnik ; [stvarno kazalo Janja Hojnik]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011 (Hrastnik : Sinet). - 399 str. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 379-391

ISBN 978-961-247-170-5
a) Evropska unija - Pravna ureditev b) Evropska unija c) EU d) konkurenca e) evropsko pravo f) evropske integracije g) institucije EU h) pravni akti i) pravno varstvo j) temeljne človekove pravice k) ekonomske svoboščine l) monetarna unija

340.137(4)
341.1:061.1EU
K O 34 FERČIČ Aleš Uvod...
COBISS.SI-ID 255697664

77.
IGLIČAR, Albin
        Zakonodajna dejavnost : viri, nomotehnika in zakonodajni postopek / Albin Igličar. - Ljubljana : GV založba, 2011. - 355 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 42)

Kazalo. - Summray

ISBN 978-961-247-177-4
a) pravna država b) zakonodajni postopek

340.134
K O 34 IGLIČAR Albin Zakonodajna...
COBISS.SI-ID 256380416


36 SOCIALNO SKRBSTVO


78.
SPLOŠNA bolnišnica (Maribor)
        Zbornik splošne bolnišnice v Mariboru : 1799-1959, 1855-1955 / [urednik Eman Pertl]. - V Mariboru : Splošna bolnišnica, 1959. - 536 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
a) bolnišnice b) Maribor

364.444.058.73(082)
K D 36 ZBORNIK...
COBISS.SI-ID 1443841

79.
ŠKERJANC, Jelka
        Individualizacija storitev socialnega varstva / Jelka Škerjanc. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 198 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 189-194. - Kazali

ISBN 978-961-6569-33-0
a) Socialno delo b) hendikepirani ljudje c) revščina d) modeli blaginje e) individualno načrtovanje f) storitve

364-78
K O 36 ŠKERJANC Jelka Individualizacija
COBISS.SI-ID 254860800


37 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE


80.
        GIMNAZIJA na razpotju / Milena Ivanuš Grmek ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2007 ([Dob] : Grafika 3000). - III, 180 str. : tabele ; 26 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 172-177. - Kazali

ISBN 978-961-6086-43-1
a) Gimnazije - Pouk - Slovenija b) Gimnazije - Pouk - Evropa c) srednje šole d) izobraževanje e) zgodovinski pregledi f) učni programi g) ocenjevanje znanja h) učenci i) učitelji

373.54(497.4)
373.54(4)
K O 37 GIMNAZIJA...
COBISS.SI-ID 236468480

81.
JANIČIĆ-Holcer, Jelena
        [Stoinen]
        101 način, kako svojemu otroku pokažete, da ga imate radi / Jelena Janičić-Holcer ; ilustracije Dušan Pavlić ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011 ([Ljubljana] : Mat grafika). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 101 način da detetu pokažete da ga volite. - 500 izv.

ISBN 978-961-6834-26-1
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) starši c) domača vzgoja

37.018.1(035)
K Starši 37 JANIČIĆ-H. Jelena 101 način...
COBISS.SI-ID 255874816

82.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov / Tretja mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji in Nacionalna konferenca Tempus-iSheds, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2010 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Lia Janželj, Maja Zovko Stele, Lidija Magajna]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010 ([Bevke] : Somaru). - 288 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92931-0-2
a) Disleksija - Zborniki b) Učenci - Učne težave - Pomoč - Zborniki

376(082)
616.89-008.434.5(082)
K O 37 SPECIFIČNE...
COBISS.SI-ID 252620544

83.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu : zbornik / III. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2010 ; [urednici Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov., angl. ali hrv. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-91579-9-2
a) Otroci s posebnimi potrebami - Institucionalno varstvo - Zborniki b) Otroški vrtci - Vzgoja - Zborniki c) Predšolska vzgoja - Zborniki d) otroci z motnjami v razvoju e) specialna pedagogika

376-053.4(082)
373.2:376(082)
K O 37 OTROCI...
COBISS.SI-ID 249972992

84.
MONTESSORI, Maria
        Skrivnost otroštva / Maria Montessori ; [prevedla Apolonija Klančar Kobal]. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, 2009 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 214 str. ; 22 cm. - (Zbirka Montessori)

Prevedeno po: The secret of childhood; izv. nasl.: Il segreto dell'infanzia. - O avtorici na zavihku ov.

ISBN 978-961-91798-4-0
a) Predšolski otroci - Razvoj b) Pedagoška psihologija c) osebnost d) psihosocialni razvoj e) vzgojni sistemi

371.481:929Montessori
37.015.3
159.922.7
K O 37 MONTESSORI Maria Skrivnost... K Starši 37 MONTESSORI Maria Skrivnost... S O 37 MONTESSORI Maria Skrivnost...
COBISS.SI-ID 246761472

85.
MONTESSORI, Maria
        Srkajoči um / Maria Montessori ; [prevedla Apolonija Klančar Kobal ; fotografije iz Angelinega vrtca in družinskih arhivov]. - 2. ponatis slovenske izd. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2011 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 305 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Montessori)

Prevod dela: The absorbent mind; izv. nasl.: La mente del bambino : mente assorbente. - Montessori pedagogika / Melita Kordeš Demšar: str. 7-10. - Srkajoči um Marie Montessori - vzpodbuda tudi za slovenske starše / Marja Strojin: str. 11-15. - Spremna beseda / Apolonija Klančar Kobal: str. 16-27. - Opomba prevajalca (k angleški izdaji) / Claude A. Claremont: str. 30. - Uvod k prvi italijanski izdaji "Srkajočega uma" / Mario Montessori: str. 28-29. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-91798-0-2
a) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki b) Predšolska vzgoja - Priročniki c) Pedagoška psihologija d) otroci e) osebnost f) psihosocialni razvoj g) vzgojni sistemi

371.481:929Montessori
37.091.4Montessori
373.2
K O 37 MONTESSORI Maria Srkajoči...
COBISS.SI-ID 254455296

86.
NEMEC, Bernarda
        Razvoj in učenje predšolskega otroka : učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja / Bernarda Nemec, Maja Krajnc ; [ilustrirala Marta Bartolj ; avtorji in viri fotografij Maja Krajnc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 215-217

ISBN 978-961-92855-7-2
a) Predšolska vzgoja - Učbeniki b) razvoj otroka c) predšolski otroci d) razvojna psihologija e) telesni razvoj f) kognitivni razvoj g) psihosocialni razvoj h) otroška risba i) otroška igra j) otroci s posebnimi potrebami k) srednješolski učbeniki l) učenje m) childhood development n) preschool children o) developmental psychology p) physical development q) cognitive development r) psychosocial development s) children's drawings t) childhood play behavior u) children with special needs v) textbooks w) eng

373.2(075)
CC-APA:
2800
5-100
K O 37 NEMEC Bernarda Razvoj...
COBISS.SI-ID 255551744

87.
        POGOVARJAJMO se : skupnostni pristop v šoli / Vera Grebenc ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 163 str. : tabele ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 151-157. - Kazali

ISBN 978-961-6569-35-4
a) Šole - Socialno delo b) Starši - Sodelovanje - Šole c) izobraževanje d) preventiva e) skupnostni pristop

37.062
K O 37 POGOVARJAJMO...
COBISS.SI-ID 255809536

88.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (4 ; 2010 ; Ljubljana)
        Solidarnost in odgovornost : zbornik / IV. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2010 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92823-0-4
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) učenci c) učni proces d) vzgoja e) izobraževanje f) dejavnosti g) projektno delo h) vrednote i) solidarnost j) odgovornost k) bibliopedagoško delo

371.21(082)
37.091.21(082)
K O 37 SOLIDARNOST...
COBISS.SI-ID 250263296

89.
        VZGOJA in izobraževanje za človekove pravice : zbornik / [avtorji prispevkov Vasilka Sancin ... [et al.] ; uredila Erika Rustja]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Grafika 3000). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6086-73-8
a) Človekove pravice - Vzgoja - Zborniki

37:342.7(082)
K O 37 VZGOJA...
COBISS.SI-ID 242721024


39 ETNOLOGIJA, ETNOGRAFIJA


90.
KNIFIC, Bojan, 1971-
        Folklornikom s(m)o vzeli noše : kostumiranje folklornih skupin - med historično pričevalnostjo in istovetnostjo / Bojan Knific ; [prevod povzetka Anja Štendler ; fotografije Janez Eržen, Bojan Knific]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 383 str. : ilustr. ; 29 cm

Iz recenzije Janeza Bogataja in Rajka Muršiča na zadnji str. ov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 348-371. - Summary: Costuming of folk-dance groups: demonstrating identity under the pretence of historical witness / translated by Anja Štendler

ISBN 978-961-254-239-9 (Založba ZRC)
ISBN 978-961-6819-14-5 (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)
a) Noša - Slovenija b) Folklorne skupine - Noša - Slovenija c) etnologija d) oblačilna kultura e) folklorni kostumi f) narodne noše g) pripadnostno kostumiranje h) ethnology i) clothing culture j) folkloric costumes k) affiliated costuming

391(497.4)
394.3(497.4):391
K O 39 KNIFIC Bojan Folklornikom...
COBISS.SI-ID 253507072

91.
RIGLER Grm, Polona
        Iz hiše v svet : življenje suhorobarskih in zdomarskih družin v Ribniški dolini v 20. stoletju / [besedila [katalog] Polona Rigler Grm, [strokovni predgovor] Irena Rožman ; fotografije in viri arhiv Muzeja Miklova hiša ... [et al.] ; prevod narečij Anica Mohar ... et al.]. - Ribnica : Muzej Miklova hiša, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorica kataloga je Polona Rigler Grm. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Strokovni predgovor / Irena Rožman: str. 4-9. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-92757-1-9
a) Družina - Ribniška dolina - 20.st. - Razstavni katalogi b) Ribniška dolina - Družbene razmere - 20.st. - Razstavni katalogi c) vsakdanje življenje d) družinsko življenje e) etnografija

392.3(497.434)"19"(083.824)
316.36(497.434)"19"(083.824)
308(497.434)"19"(083.824)
K D 39 RIGLER G. P. Iz hiše... K O 39 RIGLER G. P. Iz hiše...
COBISS.SI-ID 253024256

92.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : sedem pravljic 8 / izbor pravljic Irena Matko Lukan ; uredila Alenka Veler. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2011. - 1 CD (22 min, 51 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Cicido in Ciciban, junij 2011. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent. - Vsebina: Avizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; Rokavička : ruska ljudska / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; Zajčkova zadnja želja : rezijanska ljudska ; Tri botrice lisičke : rezijanska ljudska ; Lonček balonček : nemška ljudska / prevedla Kristina Brenkova ; Zajčkova hišica : ruska ljudska / prevedla Kristina Brenkova ; Medved : ruska ljudska / prevedel France Bevk ; O starki, ki je živela v steklenici za kis : angleška ljudska / prevedla Urša Vidic ; Odvizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek

MKZ CD 029 SAZAS
a) pravljice b) ljudske pravljice

398.21(0.053.2)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 3965911


5 NARAVOSLOVNE VEDE


93.
TISOČ
        1000 odgovorov na vprašanja iz znanosti : [zagoneteno vesolje, čudežni človek, skrivnostna narava, naš modri planet, zanimivi vsakdanjik, čudeži iz raziskav in tehnike] / [avtorji Joachim Czichos ... [et al.] ; prevedel Vital Sever]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (na Kitajskem : [s. n.]). - 419 str. : fotogr. ; 26 cm

Prevod dela: 1000 Fragen an die Wissenschaft. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 7.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0933-4
a) Naravoslovje - Leksikoni za mladino b) Tehnika - Leksikoni za mladino

5/6
K M 5 1000 ODGOVOROV...
COBISS.SI-ID 249597184


50 PRIRODA, EKOLOGIJA


94.
        The EUROPEAN Union and the environment / European Commission. - Luxembourg : Office for Oficial Publications of the European Communities, 1997 (Luxembourg). - 36 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Europe on the move)

ISBN 92-828-1899-3
a) Evropska Unija - okolje b) okolje c) varstvo okolja d) politika e) pravno varstvo f) Evropska unija

502.13=111
K OT 50 THE EUROPEAN...
COBISS.SI-ID 308556

95.
GEISTER, Iztok
        Nenavadni izleti : v slovensko naravo / [besedilo in fotografije] Iztok Geister ; [zemljevidi Jure Kocbek]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 15.000 izv. - Bibliografija: str. [81]

ISBN 86-361-0611-7
a) Slovenija b) narava c) izleti d) vodniki

502(497.4)
K M B GEISTER Iztok Nenavadni... K O 50 GEISTER Iztok Nenavadni... KO O 50 GEISTER Iztok Nenavadni... S M 50 GEISTER Iztok Nenavadni...
COBISS.SI-ID 6621952

96.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        En korak do čistega okolja : [delovni zvezek] / Tatjana Kokalj, Helena Kraljič, Anja Kokalj ; [ilustrirala Anja Kokalj]. - Jezero [i. e. Preserje] : Morfem, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 10.000 izv. - Spremna beseda / Nada Pavšer: str. 4

ISBN 978-961-6773-31-7
a) Varstvo okolja - Knjige za otroke b) okoljska vzgoja c) ekološka bralna značka d) vaje

502(02.053.2)(076)
K M 50 KOKALJ Tatjana En korak...
COBISS.SI-ID 247125504

97.
SKOBERNE, Peter
        Triglavski narodni park / Peter Skoberne ; [fotografije Peter Skoberne ... et al.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 78 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 15.000 izv. - Bibliografija: str. [79]

ISBN 86-361-0610-9
a) Triglavski narodni park - Naravne znamenitosti - Vodniki b) naravna dediščina c) narodni parki d) Slovenija e) vodniki

502.1(497.4 Triglavski narodni park)
712.23(497.4 Triglav)(036)
K M B SKOBERNE Peter Triglavski... K O 50 SKOBERNE Peter Triglavski... KO O 50 SKOBERNE Peter Triglavski... V M 50 SKOBERNE Peter Triglavski...
COBISS.SI-ID 6630912


52 ASTRONOMIJA


98.
COOPER, Wade
        Space / Wade Cooper. - Berkhamsted : Make believe ideas, cop. 2009. - 30 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ready to read)

ISBN 978-1-84879-544-0 (ISBN 13)
ISBN 1-84879-544-0 (ISBN 10)
a) vesolje b) knjige za otroke

52(02.053.2)=111
K MT 52 COOPER Wade Space
COBISS.SI-ID 8020170

99.
EKRUTT, Joachim W.
        Zvezde : karte, risbe in fotografije zvezd : izdaja 1987-1989 / Joachim Ekrutt ; [prevedla in priredila Pavla Ranzinger]. - [Slovenska izd.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Sterne-Kompass. - Ov. nasl. - 8.000 izv.

ISBN 86-361-0432-7
a) zvezde b) zvezdne karte

524.3(084)
KO O 52 EKRUTT J. W. Zvezde
COBISS.SI-ID 3734272


53 FIZIKA


100.
        FIZIKA za srednje šole / Ivan Kuščer ... [et al.] ; [ilustracije Slavko Sraka ; fotografije Borut Žigon]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999- (Ljubljana : Optima). - Zv. <1-3> : ilustr. ; 26 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 1999. - 195 str.
Del 2. - 2000. - 259 str. - Kazalo
Del 3. - 2003. - 198 str. - Kazalo

ISBN 86-341-1938-6 (zv. 1)
ISBN 86-341-2465-7 (zv. 2)
ISBN 86-341-2849-0 (zv. 3)
a) Fizika - Učbeniki za srednje šole

53(075.3)
K O 53 FIZIKA za... K O 53 FIZIKA...
COBISS.SI-ID 99063808

101.
        MEHANIKA in toplota : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2002 (Ljubljana : Hren). - 240 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6357-27-1
a) Mehanika - Učbeniki za srednje šole b) Toplota - Učbeniki za srednje šole c) fizika

531(075.3)
536(075.3)
K O 53 MEHANIKA...
COBISS.SI-ID 116873216

102.
        MEHANIKA in toplota : zbirka nalog : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 26 str.

ISBN 961-6357-85-9
a) Mehanika - Vaje za srednje šole b) Toplota - Vaje za srednje šole c) fizika

531(075.3)(076.1)
536(075.3)(076.1)
K O 53 MEHANIKA...
COBISS.SI-ID 122392064

103.
STRNAD, Janez
        Svet nihanj in valovanj / Janez Strnad. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 197 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 90)

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-234-8
a) Nihanje b) Valovanje c) Elektromagnetno valovanje

534
537
K O 53 STRNAD Janez Svet...
COBISS.SI-ID 253947392


54 KEMIJA


104.
BRENČIČ, Jurij
        Splošna in anorganska kemija za gimnazije, strokovne in tehniške šole / Jurij Brenčič in Franc Lazarini ; [tehnične risbe Jože Žot]. - 5. izd. - Ljubljana : DZS, 1996 (Ljubljana : Delo). - 220 str. : ilustr. ; 23 cm

4.000 izv.

ISBN 86-341-0715-9
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole b) Anorganska kemija - Učbeniki za srednje šole c) kemija d) anorganska kemija e) učbeniki za srednje šole

54(075.3)
546(075.3)
K O 54 BRENČIČ Jurij Splošna...
COBISS.SI-ID 59847680

105.
BUKOVEC, Nataša
        2 O ali O [spodaj] 2 : kemijsko računanje za srednje šole / Nataša Bukovec, Ivan Leban ; [ilustriral Jaka Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1996 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv.

ISBN 86-341-1675-1
a) Kemijsko računanje - Vaje za srednje šole b) kemija c) kemijsko računanje d) vaje za srednje šole

54(075.3)(076.1)
372.854(075.3)(076.1)
K O 54 BUKOVEC Nataša 2 O ali ... K O 54 BUKOVEC Nataša 2 O ali... K O 54 BUKOVEC Nataša 2O ali... V O 54 BUKOVEC Nataša 2O ali...
COBISS.SI-ID 57058048

106.
HOCHLEITNER, Rupert
        Rudnine : kako jih določimo in kako kristalizirajo / Rupert Hochleitner ; [prevedel Jože Duhovnik ; risbe Thomas Feile]. - [Slovenska izd.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Ovojni naslov. - 15.000 izv. - Prevod dela: Mineralien

ISBN 86-361-0522-6
a) rudnine b) minerali

549(02.053.2)
K M B HOCHLEITNER Ruper Rudnine K O 54 HOCHLEITNER Ruper Rudnine KO O 54 HOCHLEITNER R. Rudnine
COBISS.SI-ID 3865600

107.
        ORGANIC chemistry / Jonathan Clayden... [et al.]. - Reprinted. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2009. - [XVIII], 1512 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://books.google.com/books?id=FfKMQgAACAAJ&dq=9780198503460&hl=sl&cd=1 (Omejen predogled na Google Books). - Kazalo

ISBN 0-19-850346-6 (broš.)
ISBN 978-0-19-850346-0 (broš.)
a) Chemistry, Organic b) organska kemija c) stereokemija d) selektivne reakcije e) mehanizmi reakcij f) struktura molekul g) določevanje strukture h) organske reakcije i) organske sinteze j) organske spojine k) spektroskopske metode l) biokemija m) asimetrična sinteza n) naravne spojine o) polimerizacija p) naloge q) učbeniki

547(075.8)(076.1)=111
K OT 54 ORGANIC...
COBISS.SI-ID 33488901


55 GEOLOGIJA


108.
ALJANČIČ, Marko
        Kraški svet : pojavi, značilnosti, življenje v podzemlju / Marko Aljančič. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

15.000 izv. - Ov. nasl.

ISBN 86-361-0526-9
a) kras (geologija)

551.44(497.12)
K M B ALJANČIČ Marko Kraški K O 55 ALJANČIČ Marko Kraški... KO O 55 ALJANČIČ Marko Kraški...
COBISS.SI-ID 3863808

109.
BROWER, Kenneth, 1944-
        Morje : [veličastno, krhko, strašljivo - ujeto v objektiv najboljših svetovnih fotografov] / [avtorji Kenneth Brower, Paul Greenberg, Thomas Hayden ; zemljevidi in ilustracije Juan Velasco ... [et al.] ; besedilo k fotografijam Juli Berwald, Joel K. Bourne, ml. ; prevod Dora Mali]. - Ljubljana : National Geographic Slovenija : Rokus Klett, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk). - 96 str., [2] str. zganj. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (National geographic. Posebna izdaja ; št. 5)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Morala si boš iti pogledat / predgovor Alexandre Cousteau: str. 7. - O avtorjih na str. 96

ISBN 978-961-271-093-4 (Rokus Klett)
a) Morje - Albumi b) fotografski motivi c) podvodna fotografija d) fotografije iz zraka

551.46(084.12)
574.5(26)(084.12)
77.058(084)
K O 55 BROWER Kenneth Morje S O 55 BROWER Kenneth Morje
COBISS.SI-ID 254816512

110.
HOCHLEITNER, Rupert
        Kamnine : zanesljivo prepoznavne strukture posameznih kamnin / Rupert Hochleitner ; [prevedel, priredil in dopolnil Vid Gregorač]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Gesteine. - Ov. nasl. - 8.000 izv.

ISBN 86-361-0429-7
a) kamnine b) petrografija

552
KO O 55 HOCHLEITNER R. Kamnine
COBISS.SI-ID 3734784

111.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? / Lučka Kajfež Bogataj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Grafika 3000). - 134 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 133-134

ISBN 978-961-6086-70-7
a) Klimatske spremembe - Posledice b) paleoklimatologija c) varnost d) kmetijstvo e) oskrba z vodo f) energetika g) zdravje h) biološka raznovrstnost i) turizem j) Slovenija

551.588.7
K O 55 KAJFEŽ B. L. Kaj...
COBISS.SI-ID 242052608

112.
MOGIL, H. Michael
        Nevarno vreme / H. Michael Mogil, Barbara G. Levine ; [ilustracije Christer Eriksson ... [et al.] ; prevedla Lučka Kajfež Bogataj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Extreme weather. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1473-4
a) Vreme - Knjige za mladino b) Vremenske ujme - Knjige za mladino c) vremenski pojavi

551.515(02.053.2)
K M 55 MOGIL H. Michael Nevarno...
COBISS.SI-ID 253285888

113.
NEUKAMP, Ernst
        Oblaki in vreme / Ernst Neukamp ; [barvne fotografije in barvne grafike Ernst Neukamp ; prevedel France Bernot]. - [Slovenska izd.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 80 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Wolken-Wetter. - Ovojni naslov. - 8.000 izv.

ISBN 86-361-0430-0
a) meteorologija b) vreme c) oblaki

551.5
779:551.5
KO O 55 NEUKAMP Ernst Oblaki...
COBISS.SI-ID 3732480


56 PALEONTOLOGIJA


114.
NEALE, Kirsty
        Doba dinozavrov / [besedilo Kirsty Neale ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011 (tiskano na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 časovna preglednica (77 X 51 cm). - (Zbirka Mladi raziskovalci)

Prevod dela: The age of dinosaurs. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6834-07-0
a) Dinozavri - Knjige za otroke

568.19(02.053.2)
K M 56 NEALE Kirsty Doba...
COBISS.SI-ID 253780736

115.
PAGE, Nick, 1961-
        Dinosaurs / [written by Nick Page ; designed by Jane Horne]. - Berkhamsted : Make believe ideas, 2009. - 63 str. : ilustr. ; 19 cm + 1 zv. (24 str. ; 18 cm). - (Quick smarts)

Avtorja navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 1-84610-968-X
ISBN 978-1-84610-968-3
a) Dinozavri - Knjige za otroke

568.19=111
K MT 56 PAGE Nick Dinosaurs
COBISS.SI-ID 15416117


57 BIOLOGIJA


116.
ROŽMAN, Primož
        Matične celice in napredno zdravljenje : zdravljenje s celicami, gensko zdravljenje in tkivno inženirstvo : pojmovnik / Primož Rožman, Mojca Jež. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 289 str. ; 22 cm

600 izv. - Bibliografija: str. [291]

ISBN 978-961-218-957-0
a) Matične celice - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Genska terapija - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) Tkivno inženirstvo - Terminologija - Slovarji - Slovenščina d) biologija e) biomedicina f) genetika g) citologija h) terminološki slovarji

576.3(038)
K O 57 ROŽMAN Primož Matične...
COBISS.SI-ID 255815680


58 BOTANIKA


117.
LIPPERT, Wolfgang
        Travniške cvetice : prepoznavajmo cvetje na travnikih in pašnikih / Wolfgang Lippert ; <prevedel Peter Skoberne>. - <Slovenska izd.>. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Ovojni naslov. - 15.000 izv. - Prevod dela: Wiesenblumen

ISBN 86-361-0524-2
a) travniške rastline b) travniške cvetlice c) albumi

581.5:633.2.03
633.2.03:581.5
K M B LIPPERT Wolfgang Travniške... K O 58 LIPPERT Wolfgang Travniške... KO O 58 LIPPERT Wolfgang Travniške...
COBISS.SI-ID 3866880

118.
SPOHN, Margot
        Kaj neki tu cveti? : s fotografijami : zanesljivo prepoznavanje po barvi / [Margot Spohn, Dietmar Aichele ; prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Preddvor : Narava, 2011. - 447 str. : ilustr. ; 20 cm. - (S knjigo v naravo)

Ov. nasl. - Prevod dela: Was blüht denn da?. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6582-84-1
a) Semenke - Priročniki b) cvetlice c) določanje d) albumi

582.4/.9.081(035)
K M 58 SPOHN Margot Kaj neki... K O 58 SPOHN Margot Kaj neki... KO O 58 SPOHN Margot Kaj neki... S O 58 SPOHN Margot Kaj neki... V O 58 SPOHN Margot Kaj neki...
COBISS.SI-ID 255813120

119.
WRABER, Tone, 1938-2010
        Rastline od Krasa do morja / Tone Wraber ; [fotografije Andrej Wraber, Rafael Podobnik, Tone Wraber]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 15.000 izv. - Kazalo

ISBN 86-361-0612-5
a) Primorska b) rastlinstvo

582(497.4-15)
K M B WRABER Tone Rastline... K O 58 WRABER Tone Rastline... KO O 58 WRABER Tone Rastline...
COBISS.SI-ID 6622464

120.
ZAUNER, Georg
        Iglavci : spoznavanje in določanje iglavcev v naravi in nasadih / Georg Zauner ; [prevedel Marko Aljančič ; viri fotografij Pforir ... et al.]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 59 str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Nadelbäume. - Ov. nasl. - 15.000 izv.

ISBN 86-361-0613-3
a) iglavci b) priročniki

582.47
K M B ZAUNER Georg Iglavci K O 58 ZAUNER Georg Iglavci KO O 58 ZAUNER Georg Iglavci
COBISS.SI-ID 330501

121.
ZEI, Miroslav
        Življenje v morju : živali in rastline, ki naseljujejo Jadransko morje / Miroslav Zei ; [fotografije Marjan Richter]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. naslov. - 15.000 izv.

ISBN 86-361-0525-0
a) Jadransko morje b) živalstvo c) rastlinstvo

58/59(262.3)
K O 58 ZEI Miroslav Življenje... KO O 58 ZEI Miroslav Življenje...
COBISS.SI-ID 3869184


59 ZOOLOGIJA-ŽIVALSTVO


122.
DIERL, Wolfgang
        Metulji : kako spoznamo in določimo metulje in njihove gosenice / Wolfgang Dierl ; [prevedel Jan Carnelutti ; fotografije Thomas Ruckstuhl in drugi ; risbe Wolfgang Dierl]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Schmetterling-Kompass. - Ov. nasl. - 15.000 izv.

ISBN 86-361-0523-4
a) metulji

595.78
K M B DIERL Wolfgang Metulji K O 59 DIERL Wolfgang Metulji KO O 59 DIERL Wolfgang Metulji S O 59 DIERL Wolfgang Metulji
COBISS.SI-ID 3863552

123.
HOFER, Rudolf
        Alpske živali / Rudolf Hofer ; [prevedel Janez Gregori]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1991 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 78 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Alpentiere. - Ov. nasl. - 8.000 izv. - Kazalo

ISBN 86-361-0732-6
a) alpske živali

591.9(234.3)
K M B HOFER Rudolf Alpske... K O 59 HOFER Rudolf Alpske... KO O 59 HOFER Rudolf Alpske...
COBISS.SI-ID 21512448

124.
        MALI radovednež na obisku pri treh živalih / Rudi Ocepek ... [et al.] ; [avtorica ugank Anja Štefan ; avtorica spremne besede Ljubica Marjanovič Umek] ; ilustrator Samo Jenčič ; [slikovno gradivo Iztok Tomažič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 31 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Knjiga pred noskom)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1708-7
a) Psi - Knjige za otroke b) Kune - Knjige za otroke c) Hobotnice - Knjige za otroke

59(02.053.2)
K M 59 MALI...
COBISS.SI-ID 255635456

125.
NICOLAI, Jürgen
        Ptice pevke : prepoznavajmo ptice pevke v gozdu, na polju in v vrtu : 77 barvnih fotografij / Jürgen Nicolai ; [prevedla Tita Škerlj-Sojar ; fotografirali Aquila ... [et al.]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 79 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 8.000 izv. - Prevod dela: Singvogel - Kompass

ISBN 86-361-0431-9
a) ptice pevke

598.81/.84
KO O 59 NICOLAI Jürgen Ptice...
COBISS.SI-ID 3740160

126.
NICOLAI, Jürgen
        Ujede in sove : slike ptic v naravnem okolju / Jürgen Nicolai ; [prevedla Tita Škerlj-Sojar]. - Slovenska izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 78 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 15.000 izv. - Prevod dela: Greifvögel

ISBN 86-361-0521-8
a) ptice roparice b) sove c) albumi

598.88/.9
K M B NICOLAI Jürgen Ujede... K O 59 NICOLAI Jürgen Ujede...
COBISS.SI-ID 3867392

127.
SCHERER, Gerhard
        Hrošči : v gozdovih, vodah in na travnikih / Gerhard Scherer ; [prevedel Matija Gogala]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989. - 70, [10] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Käfer. - Ov. naslov

ISBN 86-361-0614-1
a) živalstvo b) zoologija c) žuželke d) hrošči e) gozdovi f) travniki g) vode

595.76
K M B SCHERER Gerhard Hrošči K O 59 SCHERER Gerhard Hrošči KO O 59 SCHERER Gerhard Hrošči
COBISS.SI-ID 330757

128.
ZEI, Miroslav
        Jadranske ribe : kako prepoznamo ribe, ki žive v Jadranskem morju / Miroslav Zei ; [fotografije Janez Gregori ... et al.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 72 str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Sprehodi v naravo)

Ov. nasl. - 8.000 izv.

ISBN 86-361-0428-9
a) Jadransko morje b) ribe

597(262.3)
KO O 59 ZEI Miroslav Jadranske...
COBISS.SI-ID 3740672


61 MEDICINA


129.
ADAMIČ, Majda, 1955-
        Aqua joy = Kapljice veselja : idealna vadba za vso telo / Majda Adamič ; [foto Marko Adamič]. - Čatež ob Savi : Terme Čatež, 2007 (Brežice : Utrip). - [40] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pomagam si sam ... sedaj ko to znam!)

Podatki z ov.
a) gibalni sistem b) poškodbe c) nevrološke bolezni d) fizioterapija e) hidroterapija f) vaje v bazenu

615.82/.84
K D 61 ADAMIČ Majda Aqua...
COBISS.SI-ID 9570725

130.
CALABRESI, Linda
        Človeško telo / Linda Calabresi ; [ilustracije Argosy Publishing ; prevedla Barbara Krevel]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Human body. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1471-0
a) Človeško telo - Knjige za mladino b) prehranska piramida

611/612(02.053.2)
K M 61 CALABRESI Linda Človeško...
COBISS.SI-ID 253144576

131.
CVETKO, Branislav
        Knjiga o epilepsiji / Branislav Cvetko. - 2. natis. - Velike Lašče : samozal. D. Cvetko, 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Lev Milčinski: str. 3-4. - Bibliografija: str. 159

ISBN 978-961-276-158-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-276-159-2 (broš.)
a) Epilepsija - Diagnostika b) Epilepsija - Zdravljenje c) Epilepsija - Študije primerov d) možgani e) etiologija f) epileptični napadi g) elektroencefalografija h) bolniki i) osebnostne spremembe j) inteligentnost

616.853
K O 61 CVETKO Branislav Knjiga...
COBISS.SI-ID 256076544

132.
CVETKO, Branislav
        Priročnik za avtogeni trening / Branislav Cvetko. - Velike Lašče : samozal. D. Cvetko, 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 103 str. ; 22 cm

Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-276-156-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-156-1 !
ISBN 978-961-276-157-8 (broš.)
ISBN 961-276-157-8 !
a) Avtogeni trening - Priročniki b) psihotehnike

615.851.1
159.962.7(035)
K O 61 CVETKO Branislav Priročnik...
COBISS.SI-ID 255922688

133.
DERVIŠEVIĆ, Edvin
        Vodič športne prehrane / Edvin Dervišević, Jože Vidmar. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2011 ([Hrastnik] : Sinet). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 173-178

ISBN 978-961-6843-13-3
ISBN 978-961-6583-87-9 !
(n)
a) Športniki - Prehrana - Učbeniki za visoke šole b) vrhunski šport c) regeneracija d) prehranski dodatki e) doping f) glikemični indeks g) hranilne snovi h) alternativna prehrana i) športne panoge j) prehranjevalne motnje k) priročniki

613.2:796.034.6-051(075.8)
K O 61 DERVIŠEVIĆ Edvin Vodič...
COBISS.SI-ID 255638528

134.
        DUŠEVNO zdravje in zdravstvena nega / [avtorji Batta Mirela ... [et al.] ; urednica Blanka Kores Plesničar]. - Maribor : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011 ([Maribor] : UNI založba). - 219 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Duševno zdravje. - 500 izv. - BSDOCID156933. - Bibliografija: str. 212-219

ISBN 978-961-6254-42-7
a) Nursing care b) Zdravstvena nega c) Duševni bolniki - Zdravstvena nega - Učbeniki za visoke šole d) psihiatrija e) duševne motnje

616.89-083(075.8)
K O 61 DUŠEVNO...
COBISS.SI-ID 62691329

135.
        ENCIKLOPEDIJA alternativne medicine : praktični vodnik po dopolnilnih metodah zdravljenja / [avtorji Jean-Ernest Altherr ... [et al.] ; prevedli Lydia Frece, Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 480 str. : ilustr. ; 26 cm

5.000 izv. - Reader's Digest. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1275-4
a) Alternativna medicina - Metode - Leksikoni b) bolezni c) zdravstvene težave d) naravno zdravljenje

615.8(031)
K O 61 ENCIKLOPEDIJA... K S 61 ENCIKLOPEDIJA... S O 61 ENCIKLOPEDIJA... V O 61 ENCIKLOPEDIJA...
COBISS.SI-ID 249856512

136.
GREEN, Siski
        Kako jo obnoreti v postelji : priročnik za vsakega moškega, ki bi rad zadovoljil svojo žensko / Siski Green ; prevedla Karin Pečnikar. - Brežice : Primus, 2011 ([Begunje] : Cicero). - 159 str. ; 22 cm

Prevod dela: How to blow her mind in bed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-33-2
a) Spolno življenje - Nasveti

613.88
K O 61 GREEN Siski Kako...
COBISS.SI-ID 255115264

137.
HONN, Robert
        Mahabharata in joga / Robert Hönn, Eva Rotar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Joga Do, 2011. - 315 str. ; 21 cm

O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 310-314

ISBN 978-961-92682-2-3
a) Joga - Priročniki

615.851.8(035)
K O 61 HONN Robert Mahabharata...
COBISS.SI-ID 254337792

138.
        HRANA zdravi : vse od prehlada do raka / [prevedli Apolonija Sitek, Tina Stanek ; za slovensko izdajo priredila Sanda Šukarov]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 351 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Food cures. - 3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0939-6
a) Živila - Zdravilnost - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) Kuharski recepti d) prehrana e) zdravje f) varovalna prehrana g) zdravilna prehrana h) zdravilne učinkovine

613.2(035)
615.874.2(035)
615.32(035)
641.55(083.12)
K O 61 HRANA zdravi
COBISS.SI-ID 254720256

139.
NEALE, Kirsty
        Človeško telo / [besedilo Kirsty Neale ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011 (tiskano na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 plakat (77 x 51 cm). - (Zbirka Mladi raziskovalci)

Prevod dela: Human body. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskai spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6834-06-3
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) anatomija c) fiziologija

611/612(02.053.2)
K M 61 NEALE Kirsty Človeško...
COBISS.SI-ID 253779968

140.
PEARCE, Stewart
        Alkimija glasu : preobrazite in obogatite svoje življenje z močjo lastnega glasu / Stewart Pearce ; [prevedla Barbara Lipovšek]. - Brežice : Primus, 2011. - 238 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: The alchemy of voice. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6804-36-3
a) Zvok - Zdravilnost b) Pozitivno mišljenje c) zvočna terapija d) zdravljenje z zvokom

615.837
159.922
K O 61 PEARCE Stewart Alkimija...
COBISS.SI-ID 255743488

141.
PETAUER, Tomaž, 1952-
        Tečaj vegetarijanstva / Tomaž Petauer. - Ljubljana : samozal., 2011. - 45 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-90007-7-9
a) Vegetarijanstvo

613.261
K O 61 PETAUER Tomaž Tečaj...
COBISS.SI-ID 256012544

142.
PLATT, Michael E.
        Čudež bioidentičnih hormonov : kako odpravite: utrujenost, nespečnost, oblivanje vročine, pomanjkanje libida,fibromialgijo, pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnost, PMS, osteoporozo, odvečno težo, spolno disfunkcijo, jezo, migreno --- / Michael E. Platt ; [prevod Jernej Zoran]. - Ljubljana : Ara, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 263 str. ; 20 cm. - (Zbirka Vase)

Prevod dela: The miracle of bio-identical hormones. - 1.000 izv. - Predgovor / Jochen Armbruster: str. 13-14. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6861-01-4
a) Bioidentični hormoni - Terapevtska uporaba

615.357
K O 61 PLATT M. E. Čudež... S O 61 PLATT M. E. Čudež...
COBISS.SI-ID 256129280

143.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Dinamično-biološka prehrana : duhovna znanost v prehrani / Rudolf Steiner ; [izbor različnih tekstov Rudolfa Steinerja Ivanka Tanja Franjević Petrović ; prevod Jasmina Herceg]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 181 str. ; 22 cm

Broširana izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - Zakaj je ta knjiga pomembna? / Ivanka Tanja Franjević Petrović: str. 9-12

ISBN 978-961-246-246-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-247-5 (broš.)
a) Prehrana b) Duhovnost

613.2
133.2
K O 61 STEINER Rudolf Dinamično...
COBISS.SI-ID 255923200

144.
ŠTIFTER, Janko
        Spremenimo samega sebe in spremenili bomo svet : program za zdravljenje zasvojenosti / Janko Štifter. - Ljubljana : Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina, 2005 (Ljubljana : Matis grafika). - 158 str. ; 19 cm

Bibliografija: str. 154-158

ISBN 961-91205-1-5
a) Odvisnosti - Samozdravljenje b) osebnostni razvoj

613.8
K O 61 ŠTIFTER Janko Spremenimo...
COBISS.SI-ID 220018944

145.
TASIĆ, Goran
        Razvoj človeške avre in čaker / Goran Tasić ; [prevod Damjan Plut]. - Mengeš : Bird Publisher, 2011. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Razvoj človeške aure. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6763-82-0
a) Avra b) Čakre c) bioenergija d) radiestezija e) sevanje f) meditacija g) okultno

615.85
K O 61 TASIĆ Goran Razvoj...
COBISS.SI-ID 255908352

146.
TILDEN, John Henry, 1851-1940
        Temeljni vzrok bolezni : zastrupitev krvi ali toksemija / John H. Tilden ; [prevod Kristina Rihter]. - 1. natis. - Vojnik : Zavod Preporod, zavod za zdrav življenjski slog in samouresničitev, 2011. - 91 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Prevod dela: Toxemia explained

ISBN 978-961-92731-2-8
a) Bolezni - Etiologija b) Toksemija c) izčrpanost d) vzroki bolezni

616-02
K O 61 TILDEN J. H. Temeljni...
COBISS.SI-ID 255126784


62 TEHNIKA


147.
        SLIKOVNI atlas jedrske tehnologije = Atlas of nuclear technology / [avtorji Oton Gortnar ... [et al.] ; urednik Andrej Stritar]. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije = Nuclear Society of Slovenia, 2002 ([Ljubljana : Present]). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Kazalo

ISBN 961-6207-18-0
a) Jedrska tehnika - Priročniki b) ionizirajoče sevanje c) radioaktivno sevanje d) varnost e) jedrska fizika f) jedrske elektrarne g) radioaktivni odpadki h) topla greda

621.039(035)
539.1(035)
K O 62 SLIKOVNI...
COBISS.SI-ID 120988416

148.
        TIM : revija za tehniško ustvarjalnost mladih / odgovorni urednik Božidar Grabnar. - 1962-        . - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehniška založba Slovenije, 1962-. - 24 cm

Desetkrat letno
ISSN 0040-7712 = Tim (Ljubljana)

62(05)
5/6
05(497.4):62
K C 62 TIM
Letn. 50 2011/2012 Št. 1+P<stalna pril.: načrti>+2-7#
COBISS.SI-ID 16199170


63 KMETIJSTVO


149.
HERRMANN, Gerald
        Žita in poljščine / Gerald Herrmann ; [prevedla Tita Škerlj-Sojar]. - [Slovenska izd.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1991 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 57 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Getreide und Feldfrüchte. - Ov. nasl. - 8.000 izv. - Pojasnilo strokovnih izrazov: str. [[59-60]. - Kazalo

ISBN 86-361-0734-2
a) poljščine b) žita

633
K M B HERRMANN Gerald Žita... KO 63 HERRMANN Gerald Žita...
COBISS.SI-ID 21513472

150.
        HRANA z domačega vrta : [vse kar morate vedeti o gojenju, kuhi in shranjevanju sadja in zelenjave] / [prevod Vital Sever ; nove ilustracije Richard Bonson ; izdelava stvarnega kazala Marie Lorimer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010, cop. 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 320 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

Prevod dela: Food from your garden & allotment. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1354-6
a) Vrtnarstvo - Priročniki b) Zelenjava - Pridelovanje - Priročniki c) Zelišča - Gojitev - Priročniki d) Živila - Konserviranje - Priročniki e) Kuharski recepti f) vrtnine g) sadje

635(035)
641.4(083.12)
K O 63 HRANA...
COBISS.SI-ID 252271360

151.
PODLECH, Dieter
        Jagodnice / Dieter Podlech ; [fotografije Kohlhaupt ...[et al.] ; prevedel Tone Wraber]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 62 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Beeren. - Ov. nasl. - 15.000 izv. - Kazalo

ISBN 86-361-0615-X
a) jagodičje b) priročniki

634.7
K M B PODLECH Dieter Jagodnice K O 63 PODLECH Dieter Jagodnice KO O 63 PODLECH Dieter Jagodnice S O 63 PODLECH Dieter Jagodnice
COBISS.SI-ID 7636736

152.
RECHT, Christine
        Začimbne rastline / Christine Recht ; [prevedla Alenka Golob ; fotografije Bellmann ... et al.]. - [Slovenska izd.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1990 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 63 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Küchen Kräuter. - Ov. nasl. - 10.000 izv. - Kazalo

ISBN 86-361-0703-2
a) začimbe b) prehrana c) gojitev

635.7
633.82/.84
641.3:635.7
K M B RECHT Christine Začimbne K O 63 RECHT Christine Začimbne... KO O 63 RECHT Christine Začimbne...
COBISS.SI-ID 16339456

153.
        SETVENI priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje ... : koledar ugodnih dni za setev, presajanje, oskrbo in spravilo rastlin ter delo s čebelami / na podlagi raziskovanj zvezdnih konstelacij sestavila Maria Thun in Matthias K. Thun. - 2006-        . - Vrzdenec : Ajda, 2005-. - 25 cm

Letnik. - Je nadaljevanje: Setveni koledar = ISSN 1408-5895
ISSN 1854-4460 = Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje

631.147
K O 63 SETVENI...
2011<izšlo 2010>
COBISS.SI-ID 225061888

154.
ŠEDLBAUER, Mitja
        Moj pes je moja odgovornost / [Mitja Šedlbauer ; izdajatelj] Veterinarska uprava Republike Slovenije. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-271-082-8
a) Psi - Dobrobit b) Psi - Zaščita - Pravna ureditev

636.7:179.3
K M 63 ŠEDLBAUER Mitja Moj... K O 63 ŠEDLBAUER Mitja Moj...
COBISS.SI-ID 252562176

155.
WOLFF, Hans Günter
        Naši psi - zdravi s pomočjo homeopatije : zdravstveni priročnik veterinarja / Hans Günter Wolff ; [prevod Nataša Bauman, Anja Furlan]. - 14., izboljšana in dopolnjena izd. - Ig : Anu Elara, 2011. - 255 str. ; 21 cm

Prevod dela: Unsere Hunde - Gesund durch Homöopathie. - 800 izv.

ISBN 978-961-6837-30-9
a) Psi - Naravno zdravljenje b) Homeopatija

636.7.09:615.015.32
K O 63 WOLFF H. G. Naši...
COBISS.SI-ID 255489024


635 VRTNARSTVO


156.
PUŠENJAK, Miša
        Vodnik po vrtu / [[besedilo in] fotografije] Miša Pušenjak. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-203-395-8
a) Vrtnarstvo - Priročniki b) vrtnine c) pridelava vrtnin

635(035)
K O 63 PUŠENJAK Miša Vodnik...
COBISS.SI-ID 255442944


64 GOSPODINJSTVO


157.
KARMEL, Annabel
        Kuhati znam! : [velika kuharica za malo mojstre] / Annabel Karmel ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: You can cook. - Podnasl. na ov. - 3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1652-3
a) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641.5(083.12)(02.053.2)
K M 64 KARMEL Annabel Kuhati... KO M 64 KARMEL Annabel Kuhati...
COBISS.SI-ID 254885888

158.
NOVAK, Luka, 1963-
        Ljubezen skozi želodec 2 : po zdravi pameti / Luka Novak, Valentina Smej Novak ; fotografije Peter Bratuša. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 447 str. : fotogr. ; 27 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 7.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92970-0-1
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
K O 64 NOVAK Luka Ljubezen... KO O 64 NOVAK Luka Ljubezen... S O 64 NOVAK Luka Ljubezen...
COBISS.SI-ID 253241856

159.
        POLETNE slaščice in napitki / [fotografije Kochen und Küche ... [et al.] ; prevodi Slavica Dolinar, Tadeja Jelen, Urška Petelin]. - Ljubljana : Dedal, 2011 ([Maribor] : Ma-tisk). - 96 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Dober tek : recepti)

Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6612-30-2
a) Kuharski recepti - Sladice b) napitki

641.85(083.12)
K O 64 POLETNE...
COBISS.SI-ID 256306944


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI,TRGOVINI IN PROMETU


160.
BAKER, Stephen, 1955-
        Numerati / Stephen Baker ; [prevod Leemeta]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 228 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ventilator)

Prevod dela: The numerati. - 1.000 izv. - Spremni besedi / Lenart J. Kučič, Jurij F. Tasič: str. 201-206. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 216. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-23-2
a) Internet (računalniška omrežja) - Javno obveščanje b) osebni podatki c) zbiranje osebnih podatkov d) stiki z javnostmi

659.3:004.738.5
K O 65 BAKER Stephen Numerati
COBISS.SI-ID 256015104

161.
ROZMAN, Rudi
        Organizacija (ravnanje) proizvodnje : gradivo za učbenik / Rudi Rozman, Borut Rusjan. - Ponatis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1994-1995. - 2 zv. (410 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (EF. Skripta)

Napačen nasl. na ov. obeh zv. in na nasl. str. 1. zv.: Organizacija (ravnanje) podjetja. - 300 izv. (zv. 1) in 200 izv. (zv. 2)
a) Proizvodnja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole b) podjetje c) proizvodnja d) organizacija e) planiranje f) proizvodni programi g) učbeniki za visoke šole

658.5(075.8)
K O 65 ROZMAN Rudi Organizacija K O 65 ROZMAN Rudi Organizacija.
COBISS.SI-ID 2165532


67/68 RAZNE INDUSTRIJE


162.
STRONG, Jeff
        Woodworking for dummies / by Feff Strong. - Hoboken : Wiley Publishing, 2004. - XXII, 356 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (For Dummies)

Kazalo

ISBN 978-0-7645-3977-0
a) obdelava lesa b) lesni izdelki

674:745.51(035)=111
K OT 67/68 STRONG Jeff Woodworking...
COBISS.SI-ID 10368161


7.01/7.09 TEORIJA UMETNOSTI


163.
ZALAZNIK, Janez, 1963-
        Tekst in podoba : zgoščena zgodovina nekega razmerja / Janez Zalaznik. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 26)

800 izv. - Bibliografija: str. 77

ISBN 978-961-6819-23-7
a) Teorija umetnosti - 20.st. - Študije b) tekst c) podoba

7.01"19"
K O 7.01/7.09 ZALAZNIK Janez Tekst...
COBISS.SI-ID 256006400


72 ARHITEKTURA


164.
ŠKIBIN, Mirko
        Velika piramida govori / Mirko Škibin. - Ljubljana [i.e. Nova Gorica] : samozal., 2007. - 387 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.: Vélika piramida govori. - 300 izv.

ISBN 978-961-90081-2-6
a) Piramide - Egipt b) Keopsova piramida - Okultna geometrija - Interpretacije - Egipt c) Čas - Zapisovanje - Egipt d) Števila - Simbolika - Egipt e) koledar f) sfinga g) mumije h) božanstva i) številčna razmerja j) okultizem k) jezik števil

726.85(620):130.122(32)
930.85(32)
K O 72 ŠKIBIN Mirko Velika...
COBISS.SI-ID 236406528

165.
        [ŽUPNIJA Koprivnica : zbirna mapa]. - Krško [etc.], 1999-<2004>. - 1 zbirna mapa (<2> enoti)

Vsebuje: članki
a) cerkvena arhitektura b) cerkvene zgradbe c) znamenja d) Mali Kamen e) Koprivnica f) Krško g) domoznanstvo

726.951(497.4Koprivnica)
K D 72 ŽUPNIJA...
COBISS.SI-ID 10391457


74 RISANJE


166.
BIENALE otroške ilustracije (7 ; 2006-2007 ; Bela krajina)
        Kdo gre z nami / 7. bienale otroške ilustracije ; pesmi Bojana Dragoš ; ilustracije učenci belokranjskih osnovnih šol ; [fotografije ilustracij Tomislav Urh]. - 1. izd. - Črnomelj : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2007 ([Krasinec] : Kapušin). - 22 str. : ilustr. ; 22 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv.

ISBN 978-961-6141-52-9
a) Otroške risbe - Bela krajina - Razstavni katalogi b) Otroci - Likovni natečaji - Bela krajina - Razstavni katalogi c) ilustracije d) otroške risbe e) osnovne šole

741-053.2(497.4-122)(083.824)
75.056-053.2(497.4-122)(083.824)
K O 74 BIENALE... Kdo...
COBISS.SI-ID 232737536


745/749 UPORABNA UMETNOST


167.
BALCHIN, Judy
        More crafty activities : over 50 fun and easy things to make / [Judy Balchin ... et al.]. - Repr. - Wellwood : Search Press, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - O avtorjih na str. 160. - Podnasl. na ov: Over 50 fun and easy things to make in 7 steps or less. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-84448-318-1
a) uporabna umetnost b) ročne spretnosti c) prosti čas d) okrasni izdelki e) vzorci

745/749=111
K OT 74 BALCHIN Judy More...
COBISS.SI-ID 10368929

168.
JOHNS, Susie
        Crafts with kids : over 40 fun and fabulous projects / Susie Johns. - London : New Holland, 2010. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-84773-597-3 (broš.)
ISBN 1-84773-597-5 (broš.)
a) Handicraft for children b) Creative activities and seat work c) kreativnost d) ustvarjalnost e) ročna dela f) ročne spretnosti g) uporabna umetnost h) otroci i) priročniki

745/749=111
K OT 74 JOHNS Susie Crafts...
COBISS.SI-ID 22257720

169.
NICHOLSON, Nancy
        Start to appliqué / Nancy Nicholon. - Wellwood : Search Press, 2008. - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-84448-261-0
a) šivanje b) okraski c) ročne spretnosti d) uporabna umetnost e) okrasni izdelki iz blaga

746.4(035)=111
K OT 74 NICHOLSON Nancy Start...
COBISS.SI-ID 10369441

170.
ROBINSON, Rosi
        Start to batik / Rosi Robinson ; [photographs by Debbie Patterson ... et al.]. - Tunbridge Wells : Search press, 2009. - 48 str. : fotogr. ; 26 cm. - (Start to)

Kazalo

ISBN 978-1-84448-353-2
a) Poslikave - Tkanine - Batik - Priročniki b) oblikovanje tekstila

745.52(035)=111
K OT 74 ROBINSON Rosi Start...
COBISS.SI-ID 11904670

171.
SILIČ, Vladimir
        Rezljana vrata na Slovenskem / [besedilo in] fotografija] Vladimir Silič ; [uvodna beseda Polona Sketelj]. - Bled : samozal. ; Žirovnica : Medium, 2011. - 181 str. : fotogr. ; 31 cm

V Slovenijo skozi stara vhodna vrata / Sketelj Polona: str. 4-10. - 800 izv.

ISBN 978-961-276-166-0 (samozal.)
a) Vrata - Rezbarstvo - Slovenija b) Vrata - Kulturna zgodovina - Slovenija c) ljudska umetnost d) kmečke hiše e) rezljana vrata

745.51:692.81(497.4)(091)
K O 74 SILIČ Vladimir Rezljana...
COBISS.SI-ID 256105472


75 SLIKARSTVO


172.
        LILA Prap : pravljičarka, ki misli v podobah in zapisuje v znakih = a storyteller who thinks in images and writes in signs / [besedila, texts Alenka Domjan ... [et al.] ; prevodi v angleščino, english translation Tanja Passoni ; fotografije iz avtoričine dokumentacije = photos from the author's archive]. - Celje : Zavod Celeia = Celeia Institute : Center sodobnih umetnosti = Centre of Contemporary Art : Galerija sodobne umetnosti = Gallery of Contemporary Art, 2011 ([Vojnik] : Dinocolor). - 155 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov besedilo in prevod v angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93015-0-0
a) Prap, Lila (1955-) - Razstavni katalogi b) knjižne ilustracije c) osebne razstave d) slovenska otroška književnost e) slovenske pisateljice

75.056(497.4):929Prap L.
K O 75 LILA Prap
COBISS.SI-ID 254531840


77 FOTOGRAFIJA


173.
KING, Julie Adair
        Digital photography for dummies / by Julie Adair King and Serge Timacheff. - 6th ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2009. - XVIII, 330 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-0-470-25074-7
a) digitalna fotografija

77.02:004(035)=111
K OT 77 KING J. A. Digital...
COBISS.SI-ID 10368673

174.
MIHELIČ, Jože, 1946-
        Dober dan : Triglavski narodni park / [fotografije in tekst] Jože Mihelič. - Bled : Triglavski narodni park ; Žirovnica : Medium, 2011. - 165 str. : fotogr. ; 31 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-90673-9-0 (Triglavski narodni park)
a) Triglavski narodni park - Naravne znamenitosti - Albumi b) fotografski motivi

77.04:502.72(497.4-751.2Triglavski narodni park)
K O 77 MIHELIČ Jože Dober...
COBISS.SI-ID 255611136


78 GLASBA


175.
BABY Einstein Music Box Orchestra
        Sing and play [Zvočni posnetek] : [musical fun and timeless lyrics for baby's playtime] / [The Baby Einstein Music Box Orchestra ; orchestrated, arranged, and mixed by Bill Weisbach]. - [Great Britain?] : The Baby Einstein Company : Walt Disney Records : EMI Records, p, cop. 2008. - 1 CD (39 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm. - (The Baby Einstein)

Dodatek k nasl. in podatki o avtorstvu z ov. - Iz vsebine: Head, shoulders, knees and toes ; Camptown races ; Shoo fly ; Bones ; Row, row, row your boat ; The ABC song

5099920747725
a) Instrumentalna glasba - Priredbe - CD-plošče b) Otroške pesmi - CD-plošče c) glasba za dojenčke

785:159.98(0.053.2)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097642078

176.
ČORDIĆ, Zlatan
        Svet je lep [Zvočni posnetek] / [tekst, ideje in glavni vokal] Zlatko [Čordić]. - [Slovenija] : Street13, p, cop. 2007. - 1 CD (62 min, 14 sek) : stereo ; 12 cm

Priimek avtorja naveden na notranjem ov. - Sodelujejo: Lenart Božič, bas kitara, Blaž Hribar, kitara, Sanja Dizdarević, backvokali, Saša Volkova, violina, Deana Škriba, backvokali, Bojmir Martinec, kitara, Grega nahtigal, saksofon, Tadej Košir, kitara, Anže Kacafura, klaviature, backvokali, vokal, Jadranka Juras, vokal, Semir Kantarević, vokal. - Vsebina: Slo hip hop ; Oprosti, madam ; A si ti tud notr padu? ; Zamuvi ga z mano ; Leyla ; Svet je lep ; Perro & rudstah ; Vsi za enega, en za vse ; Da te spomnm mal ; Moja pesem ; Moj zaklad ; Pkmd ; Pazi kva mi delaš ; Ulce ; Tole ne rešitev ; Trkaj ; Nasmej se ; Prhajam

ST13-CD-001
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) rap c) hip hop

784.66(497.4)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 16251963

177.
DRAGOVIĆ, Doris
        Ja vjerujem [Zvočni posnetek] / Doris. - [Zagreb] : Dallas Records, 2009. - 1 CD (39 min, 4 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Dobra večer dobri judi ; Ni riči ; Ja vjerujem ; Obilanca malinkonije ; Zvir ; O meni će pričat potiho ; Teret jubavi ; Svit ne more znat ; Sad znam - É la mia vita ; Triba da se jubimo. - Za mladino in odrasle

CD DALLAS 610
a) Popularna glasba - Hrvatska - zgoščenke

784.011.26(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 14495026

178.
DRUŠTVO mrtvih pesnikov
        Krog [Zvočni posnetek] / Društvo mrtvih pesnikov ; [glasba in besedila Alan Vitezič, Borut Tiran ; aranžma Društvo mrtvih pesnikov in Žare Pak ; fotografija Borut Peterlin, Alan Orlič Belšak ; oblikovanje Andrej Blažon]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč ; Ljubljana : Radio Slovenija, Val 202, p, cop. 2010. - 1 CD (56 min, 17 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

Avtorji glasbe, besedil in aranžmjev so navedeni na ov. - Avtorji fotografij in avtor ovitka so navedeni na ov. - Društvo mrtvih pesnikov so: Alan Vitezič, vokal, kitara, klaviature ; Peter Dekleva, kitara, programiranje, sprem. vokal ; Tomaž Koncilija, bas, vokal ; Marko Zajc, bobni, tolkala, spremljevalni vokal. - Vsebina: Ko prižgeš nov dan ; Pod oblakom ; Nebo nad Berlinom ; V tvojih rokah ; Tvoj svet ; Kaviar ; Pingvin ; 25 ; Rabm 2 ; Vse reke tečejo ; Jaz grem s tabo ; Naftalin ; Ti si vse (Slovenski oktet)

111952 RTV Slovenija
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 253251584

179.
GILMOUR, David, 1944-
        On an island [Zvočni posnetek] / David Gilmour. - [G.Britain] : EMI, p 2006. - 1 CD (51 min, 44 sek) : stereo, AAD ; 12 cm

Vsebina: Castellorizon ; On an island ; The blue ; Take a breath ; Red sky at night ; This heaven ; Then I close my eyes ; Smile ; A pocketful of stones ; Where we start

55695 2
a) rock

784.011.26(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 14273340

180.
GORDON, David
        Sacred spirit drums [Zvočni posnetek] : [with Native-Aemrican flute, sounds of nature and Incan pan pipes] / David & Steve Gordon. - [Topanga] : Sequoia Records, 1998. - 1 CD (63 min, 58 sek) : stereo ; 12 cm

Podnasl. na ov. - Vsebina: Sunrise ritual ; Calling the sacred beat ; Shaman's dance ; Path with a heart ; Within the cloud lodge ; Spirit vision ; Mother earth, father sky ; Gift of the eagle ; Flowering tree ; Rainbow hoop

398.6547.2 Proudence
a) Popularna glasba - CD-plošče b) new age c) world d) tolkala

780.8(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1095968094

181.
GORILLAZ (Glasbena skupina)
        The fall [Zvočni posnetek] / Gorillaz. - London : Virgin Records, 2010. - 1 CD (43 min, 20 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: Phoner to Arizona ; Revolving doors ; Hillbilly man ; Detroit ; Shy-town ; Little pink plastic bags ; The Joplin spider ; The parish of spce dust ; The snake in Dallas ; Amarillo ; The speak it mountains ; Aspen forest ; Bobby in phoenix ; California & the slipping of the sun ; Seattle yodel

5099909758827
a) Popularna glasba - Velika Britanija - 2001-2010 - CD-plošče b) rock c) alternativni rock

784.011.26(410)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097889118

182.
JACKSON, Michael, 1958-2009
        This is it [Videoposnetek] : [odkrijte človeka, kot ga niste poznali] / Michael Jackson ; film by Kenny Ortega ; original score composed and produced by Michael Bearden. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 107 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl., nem., it., franc., špan. itd. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - SQCT9390. - Columbia Pictures
a) Jackson, Michael (1958-2009) - Dokumentarni filmi b) popularna glasba c) pop d) koncerti e) turneje f) priprave g) koncertne prireditve h) video DVD

784.66(086.82)
791.229.2:784.66(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 9575988

183.
JONES, Norah
        --- Featuring [Zvočni posnetek] / Norah Jones. - New York : Blue Note Records, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

Posnetki iz obdobij 2001-2010. - V spremni knjižici diskografija. - Pesmi izvajajo različni pevci in skupine: The Little Willies, Foo Fighters, Sean, Bones, Willie Nelson, Sasha Dobson, Dirty Dozen Brass Band, Ray Charles, Herbie Hancock, Charlie Hunter, Ryan Adams itd. - Vsebina: Love me ; Virginia moon ; Turn them ; Baby it's cold outside ; Bull rider ; Ruler of my heart ; The best part ; Take off your cool ; Life is better ; Soon the new day ; Little Lou, ugly Jack, prophet John ; Here we go again ; Loretta ; Dear John ; Creepin' in ; Court & spark ; More than this ; Blue bayou

509999 09868 2 6
a) Popularna glasba - ZDA - 2001-2010 - CD-plošče b) Jazz - 2001-2010 - ZDA - CD-plošče c) rock d) pop e) pop-rock f) blues

784.011.26(73)(086.76)
785.161(73)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097274462

184.
KESOVIJA, Tereza, 1938-
        Tereza Kesovija [Zvočni posnetek] : a l'Olympia. - [S. l.] : Dallas Records, 2008. - 2 CD-ja (57 min, 17 sek; 51 min, 08 sek) : digital stereo ; 12 cm + 1 knjižica (12 str.)

Vsebina: CD 1: Prijatelji stari gdje ste ; Nono, moj dobri nono ; Sunčane fontane ; Stare ljubavi ; Moja posljednja i prva ljubavi ; Put u raj ; La chanson de Lara ; Zaustavi vrijeme ; Živote moj ; Uzmi ili ostavi ; Nauči me ; Je suis malade ; Je suis nee ce jour la ; CD 2: Tko mi je kriv ; Je cherche encore ; Ti i ja smo jedno ; Ave Maria ; Terra Mea ; Pred tvojim vratima ; I ni' me stra' ; Bože kako te volim ; Demain ; Sviraj mi, sviraj ; Toutes mes larmes ; De la ou tu m'aimes

CD DALLAS 535
a) Popularna glasba - Pop - Hrvaška - 2001-2010 - CD plošče

784.011.26(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 19703607

185.
LAP, Raimond
        Lovely baby blues [Zvočni posnetek] / Raimond Lap. - [Netherlands] : RGL Music, [201-]. - 1 CD (30 min, 12 sek) : [stereo] ; 12 cm. - (Lovely baby styles)

Vsebina: My first blues ; Daddy ; Forest blues ; Swing and smile ; Magical baby blues ; Sweet little Christmas blues ; Daddy's blues ; I sing along ; Babies and blues ; Baby loves blues

RGL0876
a) Instrumentalna glasba b) glasba za dojenčke c) glasba za otroke d) glasba za sprostitev e) meditativna glasba

785:159.98(0.053.2)(086.76)
784.67(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 22628152

186.
LAP, Raimond
        Lovely baby piano [Zvočni posnetek] / Raimond Lap. - [Netherlands] : RGL Music, [201-]. - 1 CD (39 min, 05 sek) : [stereo] ; 12 cm. - (Lovely baby styles)

Vsebina: For my mamma ; Baby's melody ; Beauty of family life ; My first word ; Musical pregnancy ; Melody pregnancy ; What's that? ; Lovely pregnancy theme 1 ; Baby's haning fun ; Baby cools down

RGL0951
a) Instrumentalna glasba b) glasba za dojenčke c) glasba za otroke d) glasba za sprostitev e) meditativna glasba

785:159.98(0.053.2)(086.76)
784.67(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 22626872

187.
LAP, Raimond
        Lovely baby reggae [Zvočni posnetek] / Raimond Lap. - [Netherlands] : RGL Music, [201-]. - 1 CD (34 min, 52 sek) : [stereo] ; 12 cm. - (Lovely baby styles)

Vsebina: Baby's lovely reggae ; Happy reggae ; Peaceful reggae ; Join the magic ; Babies dancing around ; Higher and higher ; Fine tuning baby ; Nabadabada ; Sing along baby ; The essence of harmony

RGL0913
a) Instrumentalna glasba b) glasba za dojenčke c) glasba za otroke d) glasba za sprostitev e) meditativna glasba

785:159.98(0.053.2)(086.76)
784.67(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 22627384

188.
LAP, Raimond
        Lovely baby talk [Zvočni posnetek] / Raimond Lap. - [Netherlands] : RGL Music, [201-]. - 1 CD (41 min, 37 sek) : [stereo] ; 12 cm. - (Lovely baby styles)

Vsebina: Baby's first improvisation ; Baby talk, baby walk ; O.K. ; Baby's conversation ; Birds make me talk ; Melodic conversation ; Voices and choices ; Mumble baby mumble ; Left right ; Words of love

RGL0944
a) Instrumentalna glasba b) glasba za dojenčke c) glasba za otroke d) glasba za sprostitev e) meditativna glasba

785:159.98(0.053.2)(086.76)
784.67(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 22627128

189.
MARIZA, 1973-
        Fado tradicional [Zvočni posnetek] / Mariza. - [Portugal] : EMI, 2010. - 1 CD (41 min, 17 sek) : stereo ; 12 cm

V spremni knjižici o izvajani glasbi in besedila pesmi. - Spremljajo: Ângelo Freire, Diogo Clemente, José Marino de Freitas. - Vsebina: Fado vianinha ; Promete, jura ; As meninas dos meus olhos ; Mais uma lua ; Dona rosa ; Ai, esta pena de mim ; Na rua do silencio ; Rosa da madragoa ; Boa noite solidao ; Desalma ; Meus olhos que por alguém ; Promete, jura ; Olhos da cor mar ; Lavava no rio, lavava

50999 0 70173 2 2
a) Ljudske pesmi - Portugalska - 2001-2010 - CD-plošče b) etnična glasba c) etno d) fado

784.4(469)(086.76)
398.8(469)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097640030

190.
MOURA, Ana
        Leva-me aos fados [Zvočni posnetek] / Ana Moura. - [France] : World Village Music, p 2009, cop. 2010. - 1 CD (57 min, 04 sek) : stereo ; 12 cm

V spremni knjižici besedila pesmi. - Vsebina: Leva-me aos fados ; Como uma nuvem no céu ; Por minha conta ; A Penumbra ; Caso arrumado ; Talvez depois ; Rumo ao sul ; Fado das águas ; Fado vestido de fado ; Crítica da razao pura ; De quando em vez ; Fado das mágoas ; Águas passadas ; Que dizer de nós ; Nao é um fado normal ; Esta noite ; Na palma da mao

468099
a) Ljudska glasba - Portugalska - 2001-2010 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Portugalska - 2001-2010 - CD-plošče c) etnična glasba d) etno e) fado

784.4(469)(086.76)
398.8(469)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1096549470

191.
OSOJNIK, Melita
        Take mačje, take mišje [Zvočni posnetek] : [pesmi za otroke] / Melita Osojnik. - Kranj : Panika records, p, cop. 2011. - 1 CD (27 min, 43 sek) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Besedila pesmi v ov. - Posneto v studiu PAN v Kranju, poleti 1998. - Glasbena spremljava: Artur Azarkevich, Blaž Jurjevčič, klaviature, programiranje. - Vsebina: Težave / V.T. Arhar ; A. Azarkevich. Beli Muc / N. Maurer ; A. Azarkevich. Miška Kotališka / V.T. Arhar ; A. Azarkevich. Maček Čori / N. Maurer ; A. Azarkevich. Uspavanka za malčke / V.T. Arhar ; A. Azarkevich. Zgodba o siru / V.T. Arhar ; B. Jurjevčič. Muca Luca / M. Rainer ; B. Jurjevčič. Osvajanje / A. Malavašič ; B. Jurjevčič. Potepušček / V. T. Arhar ; B. Jurjevčič. V mačji deželi / Z. Majhen ; A. Azarkevich

4333 SAZAS
a) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče b) pesmi za otroke

784.67(497.4)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097581662

192.
PERPETUUM Jazzile
        Čudna noč [Zvočni posnetek] / Perpetuum Jazzile ; [dirigent in umetniški vodja Tomaž Kozlevčar]. - [Ljubljana] : Dallas Records, p, cop. 2006 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (73 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

Vsebina: Čudna noč / Tomaž Kozlevčar, Danijel Levski. Girl from Ipanema = Garota de Ipanema / Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel, Vinicius de Moraes, prir. Marko Tiran. Blame it on the sun / Stevie Wonder, prir. Tomaž Kozlevčar. Ne zameri mi featuring 6pack Čukur / Leeloojamais, John Keys, Sage, prir. Tomaž Kozlevčar. Samo nasmeh = Solo un sorriso / Jože Privšek, Elza Budau, Fabio Romandini, prir. Jože Privšek. A day in the life of a fool (Manha de carnaval) / Luiz Bonfa, Carl Sigman, prir. Tomaž Kozlevčar. AS / Stevie Wonder, prir. Tomaž Kozlevčar. Brez besed = Eres tu / Mojmir Sepe, Juan Calderon, Elza Budau, prir. Tomaž Kozlevčar. Lullaby of the leaves / Bernice Petkere, Joe Young, prir. Gene Puerling, Phil Mattson. Just one of those things / Cole Porter, prir. Ward Swingle. Intima / Miljenko Prohaska, Leonard Feather prir. Miljenko Prohaska. Baroque samba / Darmon Meader. The Manhattan Transfer in concert (Birdland ; Spice of life ; Tuxedo Junction) / Joe Zawinul, Rod Temperton, prir. Jerry Novak. Killing me softly / Charles Fox, Norman Gimbel, prir. Gene Puerling, Chris Barth. Joyful, joyful featuring 6pack Čukur / prir. Mervyn Warren, Tomaž Kozlevčar. Čudna noč (radio mix) / Tomaž Kozlevčar, Danijel Levski, prir. Tomaž Kozlevčar

CD DALLAS 408 Dallas Records
a) Popularna glasba b) Jazz c) Mešani zbori - A cappella

784.011.26(086.76)
784.087.684(086.76)
785.16
K CD
COBISS.SI-ID 14396732

193.
        The ROUGH guide to the music of Russian gypsies [Zvočni posnetek]. - [London?] : World Music Network, 2010. - 2 CD-ja (64 min, 33 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.). - (Music rough guides)

V spremni knjižci o izvajani glasbi in o izvajalcih (v angl., franc. in it.)

Vsebina:
CD 1: Sare patrya / Loyko. Moonlight / Talisman. Moldova / Alexeji Dulkevich. Grastoro / Kolpakov Trio. Deda / Oleg Ponomarev. Sir Barvales... / Vyacheslav Vasil'ev. Opai, Dad / L.P. Mikhay & T. Mikhailova. Britiyano / L.P. Mikhay & T. Mikhailova. Vanka / M. Buzilev. Gori lobov ziganski / Nikolai Erdenko. Ney smushai / Igor Krykunov. Feldy / Nikolay Vasilyev. Khohoro / Gelem. Khop khop / Russka Roma. Kalina / Trio Rita. Lumba / Leonsia Erdenko. Ke chourlaki / Arbat. Two angels / Loyko
CD 2: The art of Russian-gypsy guitar / Kolpakov Duo

RGNET 1214 CD
a) Ljudska glasba - Priredbe - Rusija - CD-plošče b) etnična glasba c) etno d) ciganska glasba e) romska glasba

784.4(470)(086.76)
398.8(470)(086.76)
785:398(470)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 1097196894

194.
SAVIN, Risto, 1859-1948
        Friderik Širca - Risto Savin [Zvočni posnetek] / [urednica Suzana Ograjenšek]. - Žalec : Zavod za kulturo ; Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p [1994] (Austria : DADC). - 1 CD (65 min, 47 sek) : stereo ; 12 cm

Spremna beseda / Anka Krčmar. - Seznam skladb Friderika Širca - Rista Savina. - Vsebina: Scherzo za mali orkester, op. 11 ; Pavliha na potovanju, op. 8 ; Šest klavirskih skladb, op. 6 ; Tri Aškerčeve balade, op. 3 ; Suita za godalni orkester, op. 15 ; Tri nove pesmi potujočega tovariša, op. 2 ; Skala v Savinji, op. 9 ; Zimska idila, op. 7 ; Štiri pesmi za glas in klavir, op. 5 ; Pet pesmi Otona Župančiča, op. 13 ; Dva intermezza za violino in klavir, op. 14 ; Lepa Vida, op. 12 ; Gosposvetski sen, op. 23 ; Čajna punčka, op. 26 ; Matija Gubec, op. 27 ; Dva mešana zbora po narodnih motivih, op. 28 ; Vokalna suita v narodnem slogu za soliste, zbor in klavir, op. 35 ; Ljubkovanje (Flirt), op. 37 ; Pet mladinskih zborov, op. 40 ; Dva otroška zbora s klavirjem, op. 42

RSCD 001
a) Glasba za klavir b) Glasba za violino c) Simfonična glasba

780.8:780.616.433(086.76)
784.3(086.76)
785.11(086.76)
784.5(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 77165312

195.
SIDDHARTA
        Id [Zvočni posnetek] / Siddharta ; [besedila in glasba Tomi M. ; aranžma Tomi M. in Siddharta ; design in foto Maja Bagić ... [et al.]. - [Ljubljana] : Dallas Records, p, cop. 2009 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (44 min, 53 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

"Ime skupine Siddharta vzeto po istoimenski knjigi Hermana Hesseja". - "Naslov albuma Id prevzet po Freudovi psihoanalitični teoriji osebnosti". - Vsebina: Indija ; Pot v X ; L. E. ; Le mavrica ; Farmer ; Črnobelo ; Lunanai ; Siddharta ; Nespodobno opravilo ; ... ; Stipe

CD DALLAS 601 Dallas Records
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 249099520

196.
        SLOVENIJA okoli sveta [Zvočni posnetek] : [nova etno glasba iz Slovenije] = Slovenia around the world : [nu ethno music from Slovenia] / [izbor skladb Darko Stanković] ; [ilustracija na ovitku Marko Kadić]. - [Kranj] : Intek Records, p, cop. 2009 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (43 min, 13 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([19] str.)

Podnaslova v slv. in angl. so z naslov. str. ov. spremnega gradiva. - Izvajalci: Katalena, Patetico, Vita Mavrič & Kvartet Akord, Hamlet Express, Bossa de Novo, Barbara Pešut & Katice, Terrafolk, Šukar, Maja Osojnik Quartet, Fake Orchestra, Čompe. - Vsebina: (Rad imel bi) Jabuko / Katalena. Himna za Balkan / Patetico. Konja si bom kupil / Vita Mavrič & Kvartet Akord. Libanonski tango / Kamlet Express. Perdao ; Majska / Bossa de Novo. Gizdava / Barbara Pešut & Katice. Moja mati kuha kafe ; Saltarello / Terrafolk. O djila / Šukar. Iz zemlje gre v trsek / Maja Osojnik Quartet. Po polju pa rožce cvetejo / Fake Orchestra. Človeška ribica / Čompe

INTCD001 Intek Records
a) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče b) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.4(497.4)(086.76)
784.011.26(497.4)(086.76)
K CD
COBISS.SI-ID 13702706

197.
        VIOLINČEK [Zvočni posnetek] : [34 otroških pesmi] / [[poje] OPZ RTV Slovenija ; dirigentka Anka Jazbec ; tonski mojstri Mitja Krže, Miha Ocvirk, Zoran Crnkovič ; oblikovanje in ilustracije Marko Radosavljević ; urednika Matej Jevnišek in Mojca Menart]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč ; Ljubljana : Radio Slovenija, Prvi program, p, cop. 2010 ([Austria] : Sony DADC). - 2 CD-ja (52 min, 32 sek ; 23 min, 29 sek) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. z ov. - Podatki o odgovornosti so vzeti z ov. - CD-plošči, pesmarica in pobarvanka so v skupnem ovoju. - "Posneto v studiih 14 in 26 Radia Slovenija, od septembra 2008 do oktobra 2010". - Instrumentalna spremljava: Rudi Pančur, klavir, Primož Fleischman, flavta in sopran saksofon, Blaž Jurjevčič, klavir, Klemen Smolej, kitara, Aleš Avbelj, bas, Ratko Divjak, tolkala, Tomaž Plahutnik, citre, Dominik Krajnčan, trobenta, Klemen Repe, pozavna, Primož Grašič, kitara, Lucienne Lonchina, klavir, Jan Gregorka, bas, Aleš Rendla, tolkala, Jure Jan, kitara, Ajda Kralj,violina I, Katja Marinič, violina II, Špela Cvikl, timpani, Klemen Golner, klavir, Matevž Goršič, klavir, Branko Matošec Bizjak, kitara, Gregor Ftičar, klavir, Primož Krajnc, harmonika, Matej Grahek, flavta in Jaka Pucihar, klavir

Vsebina:
CD 1: Violinček / Rudi Pančur, Milan Dekleva. Jaz sem muzikant : ljudska iz Artič, Štajerska. Pesmica / Andreja Zupančič, Aleš Avbelj. Jaz pa nekaj novega'mam : ljudska iz Kamenščaka, Štajerska. Zimski čas / Simona Černetič. Le hitro na noge : ljudska iz Tryina, Gorenjska. Sitna žabica / Tomaž Habe, Miroslav Košuta. Pa ta šepasta krava : ljudska iz vasi Okrog, Gorenjska. Petelinček je na goro šel : ljudska iz Podčetrtka, Štajerska. Kadar oblaki kihajo / Matevž Goršič, Bojana Vajt. Jaz pa grem na zeleno travco : ljudska iz Artič, Štajerska. Živalski vrt / Matej Jevnišek, Vesna Alujevič. Kaj je tebi, mucek mali : ljudska iz Proseka, Primorska. Navsezgodaj zjutraj : ljudska iz Britofa, Gorenjska. Smehljaji / Rudi Bučar, Bojana Vajt. Šolnčke bom zbiksala : ljudska iz Luč, Štajerska. Moja mati kuha kafe / ljudska iz Koštabone, Istra. Požrešni medo / Tadeja Vulc, Vesna Alujevič. Da citra Kafölova : ljudska iz Učje, Rezija. Zum barabum / Primož Grašič, Bojana Vajt. Buja se je ženila : ljudska iz Števanovcev, Porabje. Čudne stvari / Katarina Pustinek-Rakar, Bojana Vajt. Pobelelo pole : ljudska iz Predgrada, Bela krajina. Opravljivka / Jaka Pucihar, Bojana Vajt. Dejte dejte bogajme : ljudska iz Dekanov, Primorska. Od Ribnice do Kamnka : ljudska iz Britofa pri Kranju, Gorenjska. Pandjejak se parbližuje : ljudska iz Gorenjega Tarbija, Beneška Slovenija. Vsak kavalir / Matevž Goršič, Peter Svetina. vsaka stvar se veseli : ljudska iz Jurkloštra, Štajerska. Žaba pevka / Aleš Avbelj, Peter Svetina. Škrjanček poje : ljudskaiz Velikih Hribov v Tuhinjski dolini, Gorenjska. Bombon arija / Tadeja Vulc, Peter Svetina. Cveki letijo, jočemo se mi : ljudksa iz Kapele, Štajerska. Telefon / Lojze Krajnčan, Peter Svetina
CD 2: Instrumentali: Violinček ; Pesmica ; Zimski čas ; Sitna žabica ; Kadar oblaki kihajo ; Živalski vrt ; Smehljaji ; Požrešni medo ; Zum barabum ; Čudnestvari ; Opravljivka ; Vsak kavalir ; Žaba pevka ; Bombon arija ; Telefon
- - Pesmarica [Glasbeni tisk] / notografija Dečo Žgur. - 55 str. : ilustr., note ; 13 x 15 cm
Pesmarica je priloga k CD-ploščama z naslovm Violinček

ISBN 978-961-269-350-3
112010 (komplet) RTV SLO
112010/1 RTV SLO
112010/2 RTV SLO
a) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče c) Ljudska glasba - Slovenija - CD-plošče d) Otroški zbori - Različne spremljave - CD-plošče

784.67(497.4)(086.76)
398.8(497.4)(086.76)
K CD K CD 78 VIOLINČEK
COBISS.SI-ID 253405184


79 IGRE, ŠPORT, PLANINSTVO


198.
        DRUŽABNI plesi za novo tisočletje. 1 [Videoposnetek] / [produkcija] Urška video plesna šola. - Ljubljana : Urška video plesna šola, p 1999. - 1 video DVD (183 min) : barve, zvok ; 12 cm + 1 CD (73 min). - (Ritem & ples govorica teles)

Nasl. na hrbtu: Družabni ples 1. - Vsebina: Družabni plesi za novo tisočletje. 1 ; Družabni plesi za novo tisočletje. 2 ; Družabni plesi za novo tisočletje. 3
a) Ples - Video DVD-ji b) družabni plesi c) učenje d) plesna šola e) plesne igre f) video DVD

793.38(086.82)
K CD K DVD
COBISS.SI-ID 14721081

199.
        EXERCISES for children [Videoposnetek] : fun fitness DVD. - Manchester : Global Journey, p, cop. [2009?]. - 1 video DVD (ca 65 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Lifestyle)

Podatki z ov. - KMR 0125-9
a) otroci b) telovadba c) gibanje d) fitness e) športna aktivnost f) video DVD

796.035(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 7973066

200.
HABJAN, Vladimir
        Brezpotja : najlepše neoznačene poti slovenskih gora / Vladimir Habjan ; [risbe in akvareli Danilo Cedilnik-Den ; fotografije Zoran Gaborovič ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 224 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Gorniški vodnik / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 222. - Kazalo

ISBN 978-961-6027-59-5
a) Slovenija - Planinski vodniki b) planinske poti

796.52(497.4)(036)
K O 79 HABJAN Vladimir Brezpotja
COBISS.SI-ID 249176320

201.
KARPOV, Anatolij Evgen´evič, 1951-
        Dvoboj Karpov - Kamski : Do i posle meča : (u dve knjige) / Anatolij Karpov, Jevgenij Gik ; [prevod sa ruskog Jasmina Miučin]. - Moskva : Karić fondacija ; Beograd : Benian ekonomik, [1995?] (Beograd : Publikum). - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm

5.000 izv. - Dosedanja vsebina: Knjiga 1: Do meča.- [1995]. - 182 str.

ISBN 86-81793-25-X
a) šahovski dvoboji

794.14=163.4
794.1
K OT 79 KARPOV A. E. Dvoboj...
COBISS.SI-ID 183243

202.
        KNIGHT and day [Videoposnetek] = [Kot noč in dan] / music by John Powell ; director of photography Phedon Papamichael ; written by Patrick O'Neill ; directed by James Mangold. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: 20th Century Fox itd. - DVF41778. - Igrajo: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis itd.
a) Ameriški igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) ameriški igrani filmi d) akcijski filmi e) akcije f) pustolovski filmi g) video DVD

791.221.7(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097330270

203.
        KRATKOČASNICA : [200 vprašanj in odgovorov : s pojočim svinčnikom] / ilustracije Christine Donnier ... [et al.] ; [prevedli Ana Marija Toman in Irma Toman]. - Ponatis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mon premier mega quiz. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6552-76-9
a) miselne igre

793.7(02.053.2)
087.5
K M 79 KRATKOČASNICA
COBISS.SI-ID 254506240

204.
MAŠERA, Andrej
        [Petinpetdeset]
        55 zavarovanih plezalnih poti / Andrej Mašera ; [uvod Tine Mihelič ; risbe in akvareli Danilo Cedilnik-Den]. - 3. dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 200 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Gorniški vodnik / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Uvod / Tine Mihelič: str. 9-13. - Kazalo

ISBN 978-961-6027-62-5
a) Alpinizem - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Planinski vodniki c) Alpe d) plezalni vzponi e) plezanje f) gorništvo

796.526(497.4)(036)
K O 79 MAŠERA Andrej 55 zavarovanih...
COBISS.SI-ID 255760128

205.
PETERNEL, Mitja, 1972-
        Najlepši turni smuki Avstrijske Koroške : izborni turnosmučarski vodnik / Mitja Peternel ; [zemljevidi Kompass, Lojze Miklavčič]. - Ljubljana : Sidarta, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 220 str. : fotogr., zvd. ; 25 cm. - (Vodniki / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 220
- - Potovalni zemljevidi s tehničnimi opisi tur. - [156] str. : 12 x 18 cm

ISBN 978-961-6027-61-8
a) Turno smučanje - Koroška (Avstrija) - Vodniki b) Južne Alpe

796.92:796.57(234.323)(036)
K O 79 PETERNEL Mitja Najlepši...
COBISS.SI-ID 253984000

206.
POGAČNIK, Vid
        Kar na Karnijce : [glavni greben Karnijskih Alp - vzhodni del] / [[besedilo in] zemljevidi] Vid Pogačnik ; [avtorja fotografij Vid Pogačnik in Jasmina Pogačnik ; spremna beseda Andrej Mašera]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2011. - 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Spremna beseda / Andrej Mašera: str. 6-7. - 1.000 izv. - Kazalo. - Povzetka v nem. in ital.

ISBN 978-961-6582-82-7
a) Karnijske Alpe - Planinski vodniki b) planinske poti c) planinski vzponi d) albumi

796.52(234.323.5)(036)
K O 79 POGAČNIK Vid Kar na...
COBISS.SI-ID 255472896

207.
TODOROV, Tomo
        Vsi svetovni šahovski prvaki : od Steinitza, Fischerja, Botvinika do Ananda / Tomo Todorov. - Bled : Tomot, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - 600 izv.

ISBN 978-961-269-420-3
a) Šah - Priročniki b) Šah - Svetovni prvaki c) šahovske partije d) analiza e) šahisti f) zgodovinski pregledi g) biografije

794.1(091)
794.1(100):929
K O 79 TODOROV Tomo Vsi svetovni...
COBISS.SI-ID 255367168


791 FILMSKA UMETNOST, VRSTE FILMOV


208.
        ALICE in wonderland [Videoposnetek] = [Alica v čudežni deželi] / directed by Tim Burton ; screenplay Linda Woolverton ; based on Alice's adventures in wonderland and Through the looking glass by Lewis Carroll ; director og photography Dariusz Wolski ; music by Danny Elfman. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Walt Disney Pictures itd. - DVDW0216. - Igrajo: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover itd.
a) ameriški igrani filmi b) mladinski filmi c) fantastični filmi d) družinski filmi e) pravljični filmi f) pustolovski filmi g) video DVD

791.221.8:82-34(73)(0.053.5)(086.82)
791.221.7(73)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096751454

209.
        AMELIA [Videoposnetek] / music by Gabriel Yared ; director of photography Stuart Dryburgh ; based on the books East to the dawn by Susan Butler and The sound of wings by Mary S. Lovell ; written by Ron Bass and Anna Hamilton Phelan ; directed by Mira Nair. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 111 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl., franc. itd. - Možnost sinhronizacije v franc. itd. - Produkcija: Fox Searchlight Pictures itd. - DVF41780. - Igrajo: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor itd.
a) Earhart, Amelia (1897-1939) - Biografski filmi b) ameriški igrani filmi c) kanadski igrani filmi d) biografski filmi e) koprodukcije f) drame g) pustolovski filmi h) video DVD

791.227EAR(086.82)
791.221.7(73+71)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096559454

210.
        ARTHUR and the revenge of Maltazard [Videoposnetek] = Artur in Maltazarjevo maščevanje = Arthur et la vengeance de Maltazard / a film by Luc Besson ; based upon a universe by Patrice Garcia ; screenplay and dialogues Luc Besson ; based upon the film Arthur and the Minimoys written by Luc Besson and Céline Garcia ; original score Eric Serra ; director of photography Thierry Arbogast ; režiser sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 90 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm + bonus DVD

Možnost sinhronizacije v hrv., slv. in srb. - Možnost podnaslavljanja v hrv., slv. in srb. - Izredna dvojna DVD izd. s posebnimi dodatki. - Produkcija: Europa Corp. itd. - SQ 9615. - Igrajo: Freddie Highmore, Mia Farrow, Robert Stanton itd.; glasovi v angl.: Lou Reed, Snap Dogg, Stacy Ferguson, Selena Gomez, Freddie Highmore itd.; glasovi v slov.: Maj Jušič Piber, Maja Kunšič, Petar Kurlo itd.
a) evropski igrani in risani filmi b) francoski igrani in risani filmi c) mladinski filmi d) fantazijski filmi e) video DVD

791.228(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14715698

211.
        BAARIA [Videoposnetek] / story, screenplay [and] directed by Giuseppe Tornatore ; director of photography Enrico Lucidi ; music composed, arranged and conducted by Ennio Morricone. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 1, PAL)(144 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Q9713. - Vloge: Francesco Scianna, Margareth Made, Lina Sastri, Ángela Molina, Nicole Grimaudo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Alfio Sorbello, Lollo Franco, Aldo Baglio, Raoul Bova, Paolo Briguglia itd.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) italijanski igrani filmi d) francoski igrani filmi e) koprodukcije f) biografske drame g) avtobiografski filmi h) video DVD

791.227(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14855474

212.
        BACEK Jon 10 [Videoposnetek] : [8 novih meee --- ga zgodbic!]. Vesel Božič! / napisal[i] Jimmy Hibbert, Sarah Ball, Christopher Sadler, Gareth Owen, Chris Parker, Ian Carney ... [et al.] ; based on an original idea by Nick Park ; director[s] Seamus Malone, Richard Webber, Lee Wilton ; director of photography Charles Copping ; music and lyrics by Mark Thomas ; verzi Milan Dekleva ; poje Klemen Černe. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2010. - 1 video DVD (regija 0, PAL)(57 min, 3 sek) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm

Naslov v originalu: Shaun the sheep. - 950773. - Vsebina: Leteči pujsi ; Špelca na kolescih ; Lisica pod krinko ; Biljard ; Mlin na veter ; Ljubosumni maček ; Zimsko veselje ; Vesel Božič!
a) animirani filmi b) risani filmi c) risanke d) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14711090

213.
        The BACK-up plan [Videoposnetek] = Rezervni načrt = Plan B / music by Stephen Trask ; director of photography Xavier Pérez Grobet ; written by Kate Angelo ; directed by Alan Poul. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 100 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v češ., madž., polj. itd. - Možnost podnaslavljanja v angl., češ., madž., polj., hrv., srb., slov. itd. - Produkcija: CBS Films itd. - QCT9630. - LC6-69192-DVD. - Igrajo: Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Michaela Watkins itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) romantične komedije d) video DVD

791.221.2(73)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097136478

214.
        CATS & dogs. [2], The revenge of Kitty Galore [Videoposnetek] = Mačke in psi. [2], Maščevanje gospe Muce / music by Christopher Lennertz ; director of photography Steven Poster ; written by Ron J. Friedman & Steve Bencich ; directed by Brad Peyton. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 79 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Številčenje na ov. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Dvoslojni zapis. - Z29 Y26277. - DVDWB0625. - Glasovi v angl.: Christina Applegate, Michael Clarke Duncan, Neil Patrick Harris; igrajo: Chris O'Donnell, Jack McBrayer itd.
a) ameriški igrani filmi b) mladinski filmi c) komedije d) akcijski filmi e) družinski filmi f) video DVD

791.221.2(73)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097337182

215.
        CIRQUE de freak [Videoposnetek] : the vampire's assistant = [Cirkus spak : vampirjev vajenec] / original score by Stephen Trask ; director of photography James Muro ; based on the "Cirque du freak" series of books by Darren Shan ; screenplay by Paul Weitz and Brian Helgeland ; directed by Paul Weitz. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0400. - Igrajo: John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Jessica Carlson itd.
a) Angleška književnost - Ekranizacije b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) mladinski filmi e) pustolovski filmi f) pravljični filmi g) fantastični filmi

791.221.7(73)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096263262

216.
        CITY island [Videoposnetek] = Otok v mestu / original score Jan A.P. Kaczmarek ; director of photography Vanja Černjul ; written and directed by Raymond De Felitta. - Ljubljana : Karantanija cinemas, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Stereo 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., mak. - Produkcija: CineSon Entertainment itd. - DI-280. - Igrajo: Andy Garcia, Julianna Margulies, Steven Strait, Emily Mortimer itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) drame e) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096823646

217.
        CONFESSIONS of a shopaholic [Videoposnetek] = Strastna zapravljivka / music by James Newton Howard ; director of photography Jo Willems ; based on the books Confessions of a shopaholic and Shopaholic takes Manhattan by Sophie Kinsella ; screenplay by Tracey Jackson and Tim Firth and Kayla Alpert ; directed by P.J. Hogan. - Ljubljana : Con film, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl., it., nem. itd. - Možnost sinhronzacije v nem., it. itd. - DVDBO428 (na ov.). - VFD30885 (na DVD-ju). - VFD31521 (na DVD-ju). - Vloge: Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) video DVD

791.221.2(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 6712350

218.
        COP out [Videoposnetek] = Odštekana kifeljca / music by Harold Faltermeyer ; director of photography David Klein ; written by Robb Cullen & Mark Cullen ; directed by Kevin Smith. - Ljubljana : Con film, cop. 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z29 Y26412. - DVDWB0613. - Igrajo: Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) akcijske komedije d) akcije e) kriminalke f) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097232734

219.
        COUPLES retreat [Videoposnetek] = [Počitnice za odrasle] / music by A R Rahman ; director of photography Eric Edwards ; written by Jon Favreau and Vince Vaughn & Dana Fox ; directed by Peter Billingsley. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 140 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v franc. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0396. - Igrajo: Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Kristin Davis, Malin Akerman, Kristen Bell, Jean Reno itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096263774

220.
        ČOVJEK ispod stola [Videoposnetek] = Človek pod mizo / scenarist Hrvoje Hitrec ; po motivima priča Vjekoslava Dominija ; redatelj Neven Hitrec ; direktor fotografije Stanko Herceg ; skladatelj Darko Hajsek. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 76 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., angl. - Produkcija: Inter Film itd. - Q 9477. - Igrajo: Luka Petrušić, Jelena Lopatić, Marija Škaričić, Damir Lončar itd.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) hrvaški igrani filmi d) drame e) video DVD

791.221.4(497.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097680478

221.
        DA bing xiao jiang [Videoposnetek] = Little big soldier = Veliki vojaček / original story by Jackie Chan ; director of photography Zhao Xiaoding ; music composed by Xiao Ke ; directed by Ding Sheng. - Ljubljana : Karantanija Cinemas, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 92 min) : barve, zvok (Dolby stereo 2.0) ; 12 cm

Originalni nasl. z IMDb. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., mak., srb. - Vzpor. nasl. v slov. na ov.: Pogumni vojak. - Produkcija: Distribution Workshop itd. - DI-296. - Igrajo: Jackie Chan, Leehom Wang, Rongguang Yu itd.
a) igrani filmi b) kitajski igrani filmi c) hongkonški igrani filmi d) akcijski filmi e) akcije f) pustolovski filmi g) akcijske komedije h) koprodukcije i) video DVD

791.221.7(510+512.317)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097587294

222.
        DAY zero [Videoposnetek] = Trideset dni / original music by Erin O'Hara ; director of photography Matthew Clark ; written by Robert Malkani ; directed by Bryan Gunnar Cole. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2007. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAl)(ca 99 min) : barve zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Produkcija: New Films International itd. - Q 9476. - Igrajo: Elijah Wood, Chris Klein, Jon Bernthal itd.
a) ameriški igrani filmi b) drame c) video DVD

791.221.4(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097776222

223.
        DEŽELICA Pimpan [Videoposnetek] : 10 risank / po istoimenski literarni predlogi Igorja Palčiča ; scenarij [in] režija Polona Sepe ; glasba in zvočna podoba Igor Godina, Laren Polič. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2010. - 1 video DVD (regija 0, PAL)(ca 60 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Produkcija: Casablanca film production. - 900921. - Pripoveduje Pavle Ravnohrib, poje Urška Indjić. - Vsebina: Pim in Pam ; Veliko rdeče ; Pimpan teleban ; Oblaki dežjaki ; Moj nos ni za tak štos ; Rože morajo dehteti ; Novi Pimpan ; Čisto poseben dež ; Tri ribe ; Oh, te jagode
a) animirani filmi za otroke b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) risanke e) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097466718

224.
        DINNER for schmucks [Videoposnetek] = Butec na večerji / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jim Denault ; screenplay by David Guion & Michael Handelman ; directed by Jay Roach. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD (regija 2)(ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - QPAR 9723. - EL 113761-DV. - Igrajo: Steve Carell, Paul Rudd, Jemaine Clement itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097608798

225.
        EAT pray love [Videoposnetek] = [Jej, moli, ljubi] / directed by Ryan Murphy ; screenplay by Ryan Murphy & Jennifer Salt ; based on the book by Elizabeth Gilbert ; director of photography Robert Richardson ; music by Dario Marianelli. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 135 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzpor. nasl. na ov. - Produkcija: Columbia Pictures itd. - QCT9710. - Igrajo: Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Javier Bardem itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) romantične drame e) video DVD

791.221.4(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097607006

226.
        ECLIPSE [Videoposnetek] = Mrk / directed by David Slade ; screenplay by Melissa Rosenberg ; based on the novel "Eclipse" by Stephenie Meyer ; director of photography Javier Aguirresarobe ; music by Howard Shore. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD (regija 2)(ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Produkcija: Summit Entertainment itd. - SQ 9685. - Igrajo: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Bryce Dallas Howard, Billy Burke itd.
a) amerški igrani filmi b) fantastični filmi c) fantazijski filmi d) filmi o vampirjih e) thrilleri f) trilerji g) video DVD

791.221.8(0.053.6)(73)(086.82)
791.221.9:392.28(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097375838

227.
        FANTASIA 2000 [Videoposnetek] = Fantazija 2000. - Special ed. = Posebna izd. - Ljubljana : Con film, 2010, p 1999. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 74 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v hrv. itd. - Glasbo izvajajo različni orkestri. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Walt Disney Pictures. - DVDW0220
a) animirani filmi za otroke b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) dokumentarni risani filmi e) risanke f) glasba g) glasba v risanih filmih h) dokumentarni filmi i) video DVD

791.228(0.053.2):785:791.229.2(086.82)
785:791.228(0.053.2):791.229.2(086.82)
791.229.2:785:791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097340510

228.
        FANTASIA [Videoposnetek] : the original classic = Fantazija : originalna klasika / [Philadelphia Orchestra ; conductor Leopold Stokowski ; narrative introductions Deems Taylor]. - Special ed. = Posebna izd. - Ljubljana : Con film, 2010, p 1940. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v hrv. itd. - Podatki o odgovornostih s spletnega kataloga IMDb. - Posebni dodatki: Disneyjev družinski muzej in komentarji Briana Sibleyja. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Walt Disney Pictures. - DVDW0219
a) animirani filmi za otroke b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) dokumentarni risnai filmi e) glasba f) glasba v risanih filmih g) dokumentarni filmi h) video DVD

791.228(0.053.2):785:791.229.2(086.82)
785:791.228(0.053.2):791.229.2(086.82)
791.229.2:785:791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097340254

229.
        La FILLE du rer [Videoposnetek] = Dekle z vlaka / scénario André Téchiné, Odile Barski et Jean-Marie Besset ; d'apres la piece "Rer" de Jean-Marie Besset ; musique de Philippe Sarde ; image Julien Hirsch ; un film de André Téchiné. - Vojnik : Fivia, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 105 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov. - Produkcija: Union Générale Cinématographique itd. - Igrajo: Émilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc itd.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) francoski igrani filmi d) drame e) video DVD

791.221.4(44)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097688670

230.
        FLORJAN gasilski avto. Dobro opravljeno delo [Videoposnetek] / zamisel Jason Netter ; avtorja serije Jason Netter, Noelle Wright ; scenarij Kati Rocky ... [et al.] ; režija Joseph Scott, Michael Kenny ; [glasba] Jim Latham. - Kranj : Media film, 2010, p 2005. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 66 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Isle of Man at Balley Beg Studios. - FG008. - Vsebina: Florjanova nova igrača ; Neprespane noči v Prijateljevem ; Dobro opravljeno delo ; Onesnaževanje ; Izziv ; Ustavite tiskarske stroje
a) risani filmi b) risani filmi za otroke c) animirani filmi za otroke d) risanke e) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 15253045

231.
        FLORJAN gasilski avto. Veliki tovornjaki ne jokajo [Videoposnetek] / zamisel Jason Netter ; avtorja serije Jason Netter, Noelle Wright ; scenarij Carin Greenberg Baker ... [et al.] ; režija Joseph Scott ... [et al.] ; [glasba] Jim Latham. - Šenčur : Media film, 2011, p 2005. - 1 video DVD (PAL)(ca 66 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Isle of Man at Balley Beg Studios. - FG009. - Režiser slovenske izdaje Emir Jušič. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Emir Jušič, Maj Jušič Piber itd. - Vsebina: Rdeča in zelena luč ; Ko nam je mar za druge ; Kar najdeš je tvoje ; Srbečica ; Od tod lahko prideš tja ; Veliki tovornjaki ne jokajo
a) risani filmi b) risani filmi za otroke c) animirani filmi za otroke d) risanke e) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097616990

232.
        FUNNY people [Videoposnetek] = [Komiki] / music by Jason Schwartzman, Michael Andrews ; director of photography Janusz Kaminski ; written & directed by Judd Apatow. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 140 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl., franc. itd. - Možnost sinhronizacije v franc. itd. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0397. - Igrajo: Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann, Eric Bana itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096262494

233.
        GOING the distance [Videoposnetek] / Ljubezen na daljavo ; written by Geoff Latulippe ; directed by Nanette Burstein ; director of photography Eric Steelberg ; music by Mychael Danna. - Ljubljana : Con film, 2011, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v pol. itd. - Dvoslojni zapis. - Z29 N8544. - DVDWB0633. - 2000040679 / 7000038299 / SP-12-DIM1. - Vloge: Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day, Jason Sudeikis, Christina Applegate, Ron Livingston, Kelli Garner, Rob Riggle, Jim Gaffigan, Kristen Schaal, Saron Burns, June Diane Raphael itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) video DVD

791.221.2(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14821426

234.
        HACHIKO [Videoposnetek] : a dog's story = Hachiko : zgodba o zvestem psu / screenplay by Stephen P. Lindsey ; from the motion picture "Hachiko monogatori" written by Kaneto Shindo, directed by Seijiro Koyama ; directed by Lasse Hallström ; music by Jan A. P. Kaczmarek ; director of photography Ron Fortunato. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2008. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(89 min, 8 sek) : barve zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Q 9578. - Vloge: Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Erick Avari, Davenia McFadden, Jason Alexander, Kevin DeCoste, Robert Degnan, Donna Sorbello itd. - Za mladino in odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) angleški igrani filmi d) koprodukcije e) drame f) družinski filmi g) video DVD

791.221.4(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14936370

235.
        HAPPILY n'ever after. 2, Snow White [Videoposnetek] : another bite at the apple = (Ne)srečno do konca dni. 2, Sneguljčica : nov ugriz v jabolko / music by Paul Buckley ; written by Christopher Denk ; directed by Boyd Kirkland, Steve Gordon. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 69 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Možnost sinhronizacije v slov., hrv., srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - SQBB 9505. - Režiser sinhronizacije Emir Jušič. - Glasovi v slov.: Maja Kunšič, Mirijam Žvegla, Emir Jušič itd.
a) risani filmi b) ameriški risani filmi c) mladinski risani filmi d) risanke e) komedije f) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097686110

236.
        HARRY Potter and the deathly hallows. Part 1 [Videoposnetek] = Harry Potter in svetinje smrti. Del 1 / directed by David Yates ; screenplay by Steve Kloves ; based on the novel by J. K. Rowling ; director of photography Eduardo Serra ; music composed and conducted by Alexsandre Desplat. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2011, p 2010. - 1 video DVD (ca 140 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm + bonus video DVD

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Na bunus video DVD-ju o filmu, posebni dodatki, o filmski glasbi (brez slov. podnapisov). - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z29 Y28805. - DVDWB0639. - Igrajo: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bill Nighy itd.
a) ameriški igrani filmi b) angleški igrani filmi c) mladinski filmi d) fantastični filmi e) pravljični filmi f) pustolovski filmi g) čarovniki h) čarovnije i) šola j) koprodukcije k) video DVD

791.221.8(73+410)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097789790

237.
        HUA Mulan [Videoposnetek] = Mulan : [legendarna bojevnica] / [directors Jingle Ma, Wei Dong ; screenplay Ting Zhang ; director of photography Tony Cheung ; music Li Si Song]. - Ljubljana : Karantanija Cinemas, 2011, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 114 min) : barve, zvok (Dolby stereo 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., mak. - Originalni nasl. in podatki o avtorjih z IMDb (www.imdb.com). - Produkcija: Starlight International Media Group itd. - DI-299. - Igrajo: Wei Zhao, Jaycee Chan, Rongguang Yu itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kitajski igrani filmi d) akcijski filmi e) akcije f) pustolovski filmi g) drame h) koprodukcije i) video DVD

791.221.7(73+510)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097587806

238.
        I hate Valentine's day [Videoposnetek] = Sovražim valentinovo / music by Keith Power ; director of photography Brian Pryzpek ; story by Nia Vardalos and Stephen David & Ben Zook ; screenplay [and] directed by Nia Vardalos. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Produkcija: Blue Star Pictures itd. - Q 9436. - Igrajo: Nia Vardalos, John Corbett, Amir Arison, Rachel Dratch itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097679710

239.
        ICE age. 3, Dawn of the dinosaurs [Videoposnetek] = Ledena doba. 3 / directed by Carlos Saldanha ; screenplay by Michael Berg ... [et al.] ; music by John Powell. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (PAL)(ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ledena doba 3. Zora dinozavrov. - Podnaslovljeno v slov., hrv., madž. itd. - Sinhronizirano v slov., hrv., madž. itd. - Regija 2. - DVF37666
a) risani filmi b) animirani filmi c) otroški risani filmi d) otroški animirani filmi e) risanke f) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD V DVD
COBISS.SI-ID 6845470

240.
        INCEPTION [Videoposnetek] = [Izvor] / written and directed by Christopher Nolan ; director of photography Wally Pfister ; music by Hans Zimmer. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 142 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzporedni nasl. na ov. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - DVDWB0620. - Z29 Y27212. - Igrajo: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) angleški igrani filmi d) akcijski filmi e) akcije f) kriminalni filmi g) kriminalke h) koprodukcije

791.221.7(73+410)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097364318

241.
        The INFORMERS [Videoposnetek] = [Življenje brez meja] / screenplay by Bret Easton Ellis & Nicholas Jarecki ; directed by Gregor Jordan ; based on the novel by Bret Easton Ellis ; cinematography by Petra Korner ; music composed by Christopher Young. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2008. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. itd. - Vzpor. stvar. nasl. na ov. - Produkcija: Senator Entertainment itd. - Q 9474. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kim Basinger, Winona Ryder, Mickey Rourke itd.
a) evropski igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) nemški igrani filmi d) drame e) kriminalke f) thrillerji g) trilerji h) koprodukcije i) video DVD

791.221.4(73+430)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097685598

242.
        JULENATT i Blafjell [Videoposnetek] = Čarobno srebro / regi Katarina Launing & Roar Uthaug ; manus Gudny Ingebjorg Hagen og Thomas Moldestad ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Magnus Beite. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2011, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., bos. - Vzpor. nasl. v angl. na DVD plošči: Magic silver. - Produkcija: Storm Rosenberg itd. - Igrajo: Ane Viola Andreassen Semb, Johan Tinus Lindgren, Simen Bakken itd.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) norveški igrani filmi d) fantastični filmi e) pravljični filmi f) fantazijski filmi g) pustolovski filmi h) družinski filmi i) video DVD

791.221.8(481)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097595486

243.
KENNER, Robert
        Food inc. [Videoposnetek] = Hrana d.d. / film by Robert Kenner ; director of photography Richard Pearce ; music Mark Adler ; writers Robert Kenner, Elise Peartstein, Kim Roberts. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2011, p 2008. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (V toku časa)

Podnaslovljeno v slov. - Produkcija: Fortissimofilms, Riverroad entertainment in Participant media

ISBN 3830015513991 !
a) Hrana - Proizvodnja - Dokumentarni filmi b) Prehranske verige - Dokumentarni filmi c) prehrambena industrija d) proizvodnja hrane e) korporacije f) piščančje farme g) koruzna polja h) krčenje gozdov i) genetsko spremenjena hrana j) rastlinjaki k) poljedeljstvo l) rastline m) vodni viri n) onesnaževanje o) ekologija p) osveščanje q) video DVD

791.229.2:338.45:663/664(086.82)
338.45:663/664:791.229.2(086.82)
663/664:338.45:791.229.2(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1524354

244.
        L'ARNACOEUR [Videoposnetek] = Heart breaker = Lomilec src / scénario, addaptation et dialogues Laurent Zeitoun ... [et al.] ; d'apres une idée originale de Laurent Zeitoun ; un film de Pascal Chaumeil ; directeur de la photographie Thierry Arbogast ; musique originale Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(100 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Q 9746. - Vloge: Romain Duris, Vanessa Paradis, François Damiens, Julie Ferrier, Helena Noguerra, Andrew Lincoln, Jacques Frantz itd. - Za mladino in odrasle
a) evropski igrani filmi b) francoski igrani filmi c) komedije d) romantični komedije e) video DVD

791.221.2(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14936626

245.
        The LAST airbender [Videoposnetek] = Zadnji gospodar vetra / written, produced and directed by M. Night Shyamalan ; based on the series "Avatar: the last airbender" created by Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko ; director of photography Andrew Lesnie ; music by James Newton Howard. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - SQPAR 9688. - Igrajo: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone itd.
a) ameriški igrani filmi b) fantastični filmi c) mladinski filmi d) pravljični filmi e) fantazijski filmi f) pustolovski filmi g) družinski filmi h) video DVD

791.221.8(73)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097374302

246.
        The LAST song [Videoposnetek] = Poslednja pesem / music by Aaron Zigman ; director of photography John Lindley ; based on the novel by Nicholas Sparks ; screenplay by Nicholas Sparks & Jeff Van Wie ; directed by Julie Anne Robinson. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v franc., špan. itd. - Produkcija: Touchstone Pictures itd. - DVDBO522. - Igrajo: Miley Cyrus, Greg Kinnear, Bobby Coleman, Liam Hemsworth itd.
a) ameriški igrani filmi b) drame c) romantične drame d) romance e) video DVD

791.221.4(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097077598

247.
        LEGO. The adventures of Clutch Powers [Videoposnetek] = [Lego. Dogodivščine Clutcha Powersa] / directed by Howard E. Baker ; written by Tom Rogers ; story by Joshua R. Wexler, Tom Rogers ; based on concepts and themes created by The Lego Group ; animation by Threshold Animation Studios ; music by David & Eric Wurst. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 78 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v slov. itd. - Vzpor. slov. nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v hrv. - Produkcija: Universal Studios itd. - DVDUP0399
a) animirani filmi za otroke b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) lutkovni filmi e) risanke f) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096271710

248.
        MED vinorodnimi griči in krško ravnjo [Videoposnetek] = Between wine-growing hills and the Krško plain = Zwischen Weinbergen und der Ebene von Krško / scenarij Mirjana Marinčič ; kamera Jože Jagrič ; režija Jože Možina ; avtor glasbe Juraj Grosinger. - Krško : Občina, 2008. - 1 video DVD (PAL)(19 min) : barve, zvok ; 12 cm

Možnost izbire slov., angl. ali nem. jezika. - Bral: Ivan Lotrič
a) Krško (občina) - Turistični vodniki b) dokumentarni filmi c) krška občina d) vodniki e) video DVD

913(497.4Krško)(086.82)
791.229.2:913(497.4Krško)(086.82)
K DAV 908 MED...
COBISS.SI-ID 10029217

249.
        MY sister's keeper [Videoposnetek] = Iz tvojega življenja / music by Aaron Zigman ; director of photography Caleb Deschanel ; based on the novel by Jodi Picoult ; screenplay by Jeremy Leven and Nick Cassavetes ; directed by Nick Cassavetes. - Ljubljana : Con film, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 105 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. itd. - Možnost sinhronizacije v pol. itd. - Dvoslojni zapis. - Produkcija: Curmudgeon Films itd. - DVDWB0574. - Z29 Q11238. - Igrajo: Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Jason Patric itd.
a) ameriški igrani filmi b) drame c) video DVD

791.221.4(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096260958

250.
        NAMASTEY London [Videoposnetek] = [Namaste London] / music Himesh Reshammiya ; story - screenplay Suresh Nair ; director of photography Jonathan Bloom ; directed by Vipul Amrutlal Shah. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2007. - 1 video DVD (ca 131 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Produkcija: Blockbuster Movie Entertainers. - DVC0938. - Igrajo: Akshay Kumar, Katrina Kaif, Rishi Kapoor, Clive Standen itd.
a) igrani filmi b) indijski igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) drame f) video DVD

791.221.2(540)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096214622

251.
        The OTHER guys [Videoposnetek] = [Rezervna policista] / music by Jon Brion ; director of photography Oliver Wood ; written by Adam McKay & Chris Henchy ; directed by Adam McKay. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Vzpor. nasl. na ov. - Produkcija: Columbia Pictures itd. - QCT9731. - Igrajo: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Michael Keaton itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) akcijske komedije e) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097609310

252.
        The OTHER man [Videoposnetek] = Drugi moški / music by Stephen Warbeck ; director of photography Haris Zambarloukos ; screenplay by Richard Eyre & Charles Wood ; based on the story by Bernhard Schlink ; directed by Richard Eyre. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2009, p 2008. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Stereo 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., mak. - DI-278. - Igrajo: Liam Neeson, Antonio Banderas, Laura Linney, Romola Garai itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) angleški igrani filmi d) drame e) trilerji f) thrillerji g) video DVD

791.221.5(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 9393815

253.
        PERCY Jackson & The Olympians. The lightning thief [Videoposnetek] = Percy Jackson in Olimpijci. Kradljivec strele / directed by Chris Columbus ; based upon the novel by Rick Riordan ; screenplay by Craig Titley ; director of photography Stephen Goloblatt ; music by Christophe Beck. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, 5, PAL)(ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. - DVF41775. - Igrajo: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Sean Bean, Pierce Brosnan itd.
a) ameriški igrani filmi b) kanadski igrani filmi c) koprodukcije d) mladinski filmi e) fantastični filmi f) fantazijski filmi g) pravljični filmi h) pustolovski filmi i) video DVD

791.221.8(71+73)(0.053.5)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 2293684

254.
        PREACHER'S kid [Videoposnetek] = Pridigarjeva hči / music by Tim Miner ; director of photography Dave Perkal ; written and directed Stan Foster. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v polj. itd. - DVDWB0596. - Z29 Y25232. - Vloge: Leoya Luckett, Kiki Sheard, Clifton Powell itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD

791.221.4(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 252168192

255.
        PROVOKED [Videoposnetek] = [Izzvana] / based on the book "Circle of light", the autobiography of Kiranjit Ahluwalia by Rahila Gupta & Kiranjit Ahluwalia ; screenplay by Carl Austin, Rahila Gupta ; director of photography Madhu Ambat ; music by A.R. Rahman ; directed by Jag Mundhra. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2006. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Produkcija: Eros International itd. - DVCO936. - Igrajo: Aishwarya Rai, Miranda Richardson, Naveen Andrews, Ray Panthaki itd.
a) igrani filmi b) angleški igrani filmi c) indijski igrani filmi d) drame e) biografski filmi f) koprodukcije g) video DVD

791.221.4(410+540)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096265054

256.
REICHENBERG, Mitja
        Avatar : filmska glasba onkraj Enega / Mitja Reichenberg. - Ljubljana : YHD, društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Mitja Reichenberg ali Poosebljena teorija filmske glasbe / Žiga Valetič: str. [111]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Avatar : od Matrice do Avatarja : vizualno koloniziranje sveta ali digitalni kapitalizem kot socializem za elite / Dušan Rutar. - Dušan Rutar ali Potop v odkritosrčnost / Žiga Valetič: str. [161]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Seznam citiranih filmov: str. 156-158

ISBN 978-961-90447-6-6
a) Avatar (film) - Študije b) Filmska glasba c) Filmska teorija d) ameriški film

791.221.8"Avatar"
78:791
791.32
K O 791 REICHENBERG Mitja Avatar
COBISS.SI-ID 255817216

257.
        SALAAM-e-Ishq [Videoposnetek] = [Pozdrav ljubezni] / music by Shankar, Ehsaan, Loy ; screenplay Saurabh Shukla, Suresh Nair, Nikhil Advani ; director of photography Piyush Shah ; directed by Nikhil Advani. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2007. - 1 video DVD (ca 223 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Produkcija: Eros International. - DVC0937. - Igrajo: Salman Khan, Priyanka Chopra, Anil Kapoor itd.
a) igrani filmi b) indijski igrani filmi c) komedije d) drame e) glasbeni filmi f) video DVD

791.221.2(540)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096261982

258.
        SALT [Videoposnetek] / directed by Phillip Noyce ; written by Kurt Wimmer ; director of photography Robert Elswit ; music by James Newton Howard. - Deluxe extended ed. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 96 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Produkcija: Columbia Pictures itd. - QCT9686. - Igrajo: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski itd.
a) ameriški igrani filmi b) akcijski filmi c) akcije d) kriminalke e) thrillerji f) trilerji g) video DVD

791.221.7(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097384798

259.
        SEX and the city. 2 [Videoposnetek] = Seks v mestu. 2 / music by Aaron Zigman ; director of photography John Thomas ; based on characters from the book by Candace Bushnell and the TV series created by Darren Star ; written and directed by Michael Patrick King. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 140 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Produkcija: New Line Cinema itd. - DVDWB0617. - Z29 N8546. - Igrajo: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) romantične komedije d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097232990

260.
        SHERLOCK Holmes [Videoposnetek] / screenplay by Michael Robert Johnson and Anthony Peckham and Simon Kinberg ; screen story by Lionel Wigram and Michael Robert Johnson ; Scherlock Holmes and Dr. Watson are created by the late Sir Arthur Conan Doyle and apper in stories and novels by him ; directed by Guy Ritchie ; director of photography Philippe Rousselot ; music by Hans Zimmer. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(122 min, 52 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl., it. itd. - Dvoslojni zapis. - Možnost sinhronizacije v it. - Z29 Y26283. - DVDWB0594. - VFD40654. - 2000039037 / 7000037362 / SP-04. - Vloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Geraldine James, William Hope, Clive Russell itd.
a) ameriški igrani filmi b) angleški igrani filmi c) nemški igrani filmi d) koprodukcije e) akcijski filmi f) akcije g) kriminalni filmi h) kriminalke i) video DVD

791.221.5(086.82)
791.221.7(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14459186

261.
        SHREK forever after [Videoposnetek] : the final chapter = Shrek za vedno : zadnje poglavje / directed by Mike Mitchell ; written by Josh Klausner and Darren Lemke ; based upon the book by William Steig ; music by Harry Gregson-Williams ; head of character animation Jason Reisig. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 89 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v srb., hrv. in slov. - Možnost podnaslavljanja v angl., srb., hrv. in slov. - Produkcija: Dreamworks Animation itd. - SQDWA 9671. - E4 120420-DV. - VFD 48497. - Režiser slovenske izd. Jernej Kuntner. - Glasovi v angl.: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas itd.; glasovi v slov: Dario Varga, Primož Ekart, Tanja Potočnik, Sebastian Cavazza, Gašper Jarni, Lučka Počkaj itd.
a) risani filmi b) ameriški risani filmi c) mladinski risani filmi d) risanke e) komedije f) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14715186

262.
        SMOTHER [Videoposnetek] = Tečnoba / music by Tom Wolfe, Manish Raval ; director of photography Julio Macat ; written by Tim Rasmussen & Vince Di Meglio ; directed by Vince Di Meglio. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2009, p 2008. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Produkcija: Inferno itd. - Q 4770. - Igrajo: Diane Keaton, Dax Shepard, Liv Tyler itd.
a) ameriški igrani filmi b) drame c) komedije d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097302878

263.
        The SOCIAL network [Videoposnetek] = Socialno omrežje / music by Trent Reznor & Atticus Ross ; director of photography Jeff Cronenweth ; based upon the book The accidental billionaires by Ben Menzrich ; screenplay by Aaron Sorkin ; directed by David Fincher. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2)(ca 115 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v rus. in tur. - Možnost podnaslavljanja v angl., hrv., slov., srb. itd. - SQCT9741. - LC7-70360-DVD1. - Igrajo: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake itd. - Dobitnik 3 oskarjev in 4 zlatih globusov, vključno za film
a) Zuckerberg, Mark (1984-) - Biografije b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) biografski filmi e) drame f) facebook g) video DVD

791.227(73)
929Zuckerberg M.
K DVD
COBISS.SI-ID 14856242

264.
        The SOLOIST [Videoposnetek] = Solist / directed by Joe Wright ; screenplay by Susannah Grant ; based on the book by Steve Lopez ; director of photography Samus McGarvey ; music by Dario Marianelli. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl., nem. itd. - Možnost sinhronizacije v rus. in nem. - Produkcija: Universal Pictures, Dreamworks Pictures itd. - DVDUP0398. - Igrajo: Jamie Foxx, Robert Downey jr., Catherine Keener itd.
a) Ameriška književnost - Ekranizacije b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) angleški igrani filmi e) francoski igrani filmi f) koprodukcije g) drame h) glasbeni filmi i) biografski filmi j) glasbeniki k) brezdomci l) življenje brezdomcev m) ZDA n) Los Angeles o) 21.st. p) video DVD

791.221.4(73)(086.82)
791.227(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096263518

265.
        The SORCERER'S apprentice [Videoposnetek] = Čarovnikov vajenec / music by Trevor Rabin ; director of photography Bojan Bazelli ; screenplay by Matt Lopez and Doug Miro & Carlo Bernard ; directed by Jon Turteltaub. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 105 min) : barve, zvok (Dolby DIgital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - DVDB0526. - Vloge: Nicolas Cage, Jay Baruchel itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) mladinski filmi d) fantazijski filmi e) akcijski filmi f) video DVD

791.221.8(0.053.2)(086.82)
791.221.7(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 7362334

266.
        STATEN Island [Videoposnetek] / written and directed by James DeMonaco ; director of photography Christopher Norr ; music Frederic Verrieres. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Produkcija: Europa Corp. itd. - Q 9579. - Igrajo: Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Seymour Cassel itd.
a) evropski igrani filmi b) francoski igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) drame e) komedije f) kriminalke g) koprodukcije h) video DVD

791.221.5(44+73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097778014

267.
        STEP up 3 [Videoposnetek] = [Odpleši svoje sanje 3] / directed by Jon M. Chu ; writen by Amy Andelson & Emily Meyer ; music by Bear McCreary ; director of photography Ken Seng. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD (regija 2)(ca 107 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Vzpor. nasl. naveden na ovitku. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. - Produkcija: Summit Entertainment in Touchstone pictures. - Q 9702. - Vloge: Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) plesni filmi e) glasbeni filmi f) video DVD

791.221.4(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 22653496

268.
        The SWITCH [Videoposnetek] = Zamenjava / music by Alex Wurman ; director of photography Jess Hall ; based on the short story Baster by Jeffrey Eugenides ; screenplay by Allan Loeb ; directed by Josh Gordon & Will Speck. - Škofljica : Blitz film & video distribution, p 2010. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 97 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Bona Fide itd. - Q 9706. - Igrajo: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Juliette Lewis itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14855218

269.
        THICK as thieves [Videoposnetek] = Pretkani tatovi / directed by Mimi Leder ; written by Ted Humphrey ; director of photography Julio Macat ; music by Atli Örvarsson. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2007 [i.e. 2010], p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb. - Nasl. na ov. in DVD-plošči: The code. - Produkcija: Millennium Films itd. - Q 9387. - Igrajo: Morgan Freeman, Antonio Banderas, Rade Šerbedžija itd.
a) ameriški igrani filmi b) evropski igrani filmi c) nemški igrani filmi d) kriminalni filmi e) kriminalke f) thrillerji g) trilerji h) koprodukcije i) video DVD

791.221.5(73+430)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097384542

270.
        The TIME traveler's wife [Videoposnetek] = Žena popotnika v času / screenplay by Bruce Joel Rubin ; based on the novel by Audrey Niffengger ; directed by Robert Schwentke ; director of photography Florian Ballhaus ; music by Mychael Danna. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2008. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(103 min) : barve, zvok, (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v pol. itd. - Dvoslojni zapis. - Z29 Y24817. - DVDWB0584. - Z26/Z29 7000028733. - Vloge: Eric Bana, Rachel McAdams, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Michelle Nolden, Jane McLean, Hailey McCann, Tatum McCann, Brooklynn Proulx itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) fantazijsko romantični filmi e) video DVD

791.221.4(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 14368050

271.
        TOM and Jerry. Vol. 1, Fur flying adventures [Videoposnetek] = Tom in Jerry. 1, Navihane dogodivščine / directed by Joseph Barbera, William Hanna. - Ljubljana : Con film, 2011. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v češ., dan. itd. - Možnost podnaslavljanja v angl. za slušno prizadete, hrv., češ., slov. itd. - Dvoslojni zapis. - DVDWB0636. - Z29 Y30345. - Vsebina na embalaži: Prepir pri žaru ; Srečna račka ; Mladičje kolcanje ; Mala račka ; Rock glodavec ; Neapeljski mišek ; Odvečni ljubljenec ; Kužek na pikniku ; Sončni brk ; Reševanje Robina Hooda ; Vodena mišeta ; Bojazljivi muc ; Nevidni raček ; To je moja mamica
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) ameriški animirani filmi d) risanke e) video DVD

791.228(73)(0.053.2)
K DVD
COBISS.SI-ID 7454494

272.
        The UGLY truth [Videoposnetek] = [Grda resnica] / music by Aaron Zigman ; director of photography Russell Carpenter ; story by Nicole Eastman ; screenplay by Nicole Eastman and Karen Mccullah Lutz & Kirsten Smith ; directed by Robert Luketic. - Škofljica : Blitz film & video distribution, cop. 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v češ. itd. - Produkcija: Lakeshore Entertainment itd. - QCT9388. - Igrajo: Katherne Heigl, Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) romantična komedija d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1096141150

273.
        VIPO odkriva svet. 1, Mozartov mišji orkester in druge pustolovščine [Videoposnetek] / [scenarij, režija in glasba] Ido Angel. - Šenčur : Media film, 2011, p 2007. - 1 video DVD (PAL)(ca 80 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizirano v slov. - Produkcija: Vipo Land. - Režiser slovenske izdaje Jaša Jamnik; verzi Milan Dekleva. - Glasovi v slov.: Jana Zupančič, Tanja Potočnik, Jožef Ropoša itd. - Vsebina: Salzburg, kolcanje s posluhom ; Benetke, Beti ugrabijo ; Madrid, Bine mora zmagati ; Rim, se bo želja izpolnila ; München, merjenje moči po bavarsko
a) risani filmi b) animirani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) risanke f) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097617502

274.
        VJERUJEM u anđele [Videoposnetek] = Verjamem v angele = Verujem u anđele = I believe in angels / scenarij i režija Nikša Sviličić ; direktor fotografije Nenad Suvačarov ; glazba Edo Botrić. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD-9 (regija 2, PAL)(ca 106 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., angl. - Produkcija: Proactiva, Master film. - Q 9439. - Igrajo: Dolores Lambaša, Vedran Mlikota, Aljoša Vučković itd. - Film je bil leta 2009 nagrajen na festivalu v Puli kot najboljši film občinstva
a) evropski igrani filmi b) hrvaški igrani filmi c) komedije d) romantične komedije e) video DVD

791.221.4(497.5)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097295710

275.
        WALL Street. Money never sleeps [Videoposnetek] = [Wall street. Denar nikoli ne spi] / original music by Craig Armstrong ; director of photography Rodrigo Prieto ; written by Allan Loeb and Stephen Schiff ; directed by Oliver Stone. - Ljubljana : Con film, 2011, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, 5)(ca 133 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., angl. itd. - Vzpor. nasl. na ov. - Produkcija: 20th Century Fox itd. - DVF43581. - Igrajo: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Carey Mulligan itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) kriminalke e) drame f) thrillerji g) trilerji h) borza i) video DVD

791.221.5(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097623646

276.
        WHEN in Rome [Videoposnetek] = Romanca v Rimu / directed by Mark Steven Johnson ; written by David Diamond & David Weissman ; director of photography John Bailey ; music by Christopher Young. - Ljubljana : Con film, p 2010. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 87 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v pol. itd. - Produkcija: Touchstone Pictures itd. - DVDBO521. - Igrajo: Kristen Bell, Josh Duhamel, Anjelica Huston, Will Arnett itd.
a) ameriški igrani filmi b) komedije c) romantične komedije d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 1097077086

277.
        YOU again [Videoposnetek] = Spet ti / music by Nathan Wang ; director of photography David Hennings ; written by Moe Jelline ; directed by Andy Fickman. - Ljubljana : Con film, 2011, p 2010. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl., nem., it. itd. - Možnost sinhronizacije v nem., it. itd. - Vzp. nasl. na ov. - DVDB0527. - Igrajo: Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Odette Yustman itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) video DVD

791.221.2(73)(086.82)
K DVD
COBISS.SI-ID 21115191


791.43


278.
ŠTEFANČIČ, Marcel, ml.
        Filmski almanah / Marcel Štefančič, jr. - 1991-        . - Ljubljana : Mladina : Mihelač, 1992-. - ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mladina almanahi)

Letnik. - Založnik se spreminja
ISSN 1318-2455 = Filmski almanah (Ljubljana)

791.43(100)
016:791.4(100)
O 793.44 FILMSKI
2010<izšlo 2011>
COBISS.SI-ID 28587520


792 GLEDALIŠČE. GLEDALIŠKE PREDSTAVE


279.
        DINAMIKA sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja / uredili Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli ; [prevodi povzetkov Olga Vuković ; izbor in ureditev fotografskega gradiva Simona Ješelnik v sodelovanju z avtorji prispevkov ; imensko kazalo Maja Šorli]. - Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo : Maska, 2010. - 457 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. 421-423. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6572-24-8 (Maska)
a) Slovensko gledališče - Družbene spremembe - 20.st. - Zborniki b) Slovenija c) evropeizacija slovenskega gledališča d) gledališka dejavnost e) slovenska dramatika f) zgodovina performansa na Slovenskem g) slvovenski sodobni ples

792(497.4):316.42"19"(082)
316.42"19"(082):792(497.4)
K O 792 DINAMIKA...
COBISS.SI-ID 255700992

280.
        SLOVENSKI gledališki letopis ... = Slovene theatre annual ... - 1992/1993-        . - Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1994- (Mestni trg 17). - 25 cm

Letnik. - Prvi letnik izšel kot 6. razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč. - Je nadaljevanje: Repertoar slovenskih gledališč ...
ISSN 1318-3567 = Slovenski gledališki letopis

792.2/.5(497.4)(058)
016:792(497.4)
K C 79 SLOVENSKI gledališki letopis
2008/2009<izšlo 2010>
COBISS.SI-ID 41181952


796.8/.9


281.
KAPUŠIN, Ivan
        Tončkove dogodivščine v naravi / Ivan Kapušin ; [ilustriral Branko Bogovič]. - [Brežice : samozal., 1998?] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 961-6300-05-9

821.163.6-93-32
796.81
K D 04 KAPUŠIN Ivan Tončkove... K M C KAPUŠIN Ivan Tončkove... KO M C KAPUŠIN Ivan Tončkove...
COBISS.SI-ID 77962240


811.13 ROMANSKI JEZIKI


282.
        LAROUSSE Français-Anglais, Anglais-Français dictionnaire de poche = Larousse French-English, English-French pocket dictionary. - Paris ; New York : Larousse, cop. 1999. - XVI, 360, 390 str. ; 18 cm

ISBN 2-03-401163-5 (Larousse-Bordas, Paris)
ISBN 2-03-420710-6 (Larousse Kingfischer Chambers, New York)
a) angleščina b) francoščina c) slovarji d) angleško-francoski slovar e) francosko-angleški slovar

811.133.1'374=111
811.111'374=133.1
K OT 811.13 LAROUSSE français...
COBISS.SI-ID 10371489


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI, BALTSKI JEZIKI


283.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Příručka pro komunikaci = Priročnik za sporazumevanje : CZ - SL / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Dragomir Pokorny]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011. - 160 str. ; 15 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-298-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-299-4 (broš.)
a) Češčina - Frazeologija - Slovenščina - Priročniki

811.162.3'24=163.6
K OT 811.16 KOŽELJ H. S. Příručka...
COBISS.SI-ID 255208192


811.163.6 SLOVENSKI JEZIK


284.
KOMAR, Katja
        Glasoslovna in oblikoslovna podoba brestaniškega govora : diplomsko delo / Katja Komar. - Maribor : [K. Komar], 2010. - 203 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=15147. - Bibliografija: f. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti
a) slovenščina b) narečja c) štajerska narečna skupina d) Brestanica e) posavsko narečje f) sevniško-krški govor g) brestaniški govor h) diplomska dela

811.163.6'282(497.433)(043.2)
K D 811.163.6 KOMAR Katja Glasoslovna...
COBISS.SI-ID 17800200

285.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za komunikacijo = Příručka pro komunikaci : SL - CZ / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Dragomir Pokorny]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011. - 160 str. ; 15 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Priročnik za sporazumevanje. - Avtorica naveden v kolofonu. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-296-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-297-0 (broš.)
a) Slovenščina - Frazeologija - Češčina - Priročniki

811.163.6'24=162.3
K O 811.163.6 KOŽELJ H. S. Priročnik...
COBISS.SI-ID 255207680

286.
TISOČ
        1000 prvih besed : slovenščina, nemščina, angleščina / [ilustracije Bob Bampton ... [et al.] ; prevod v angleščino Jens in Rosemary Dürkop ; prevedla in uredila Sandra Stevanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 33 str.

Prevod dela: 1000 erste Wörter Englisch. - 7.000 izv.

ISBN 978-961-00-1282-5
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Nemščina - Angleščina - Knjige za otroke

811.163.6'374=112.2=111(02.053.2)
K M 811.163.6 1000 prvih... KO M 811.163.6 1000 prvih... S M 811.163.6 1000 prvih... V M 811.163.6 1000 prvih...
COBISS.SI-ID 254530048

287.
TOPORIŠIČ, Jože
        Intervjuji in polemike / Jože Toporišič ; uredila Mateja Jemec Tomazin. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 429 str. ; 25 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 25)

Potiskani spojni listi. - 350 izv. - Avtorj. sl. in o avtorju na sprednjem spojnem listu. - Kazalo

ISBN 978-961-254-261-0
a) Toporišič, Jože (1926-) - Študije b) polemike c) intervjuji d) slovenščina e) slovenski pravopis

811.163.6'35:929Toporišič J.(049.2)
K O 811.163.6 TOPORIŠIČ Jože Intervjuji...
COBISS.SI-ID 255605504


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNA VEDA


288.
        NIKO Grafenauer : pesniku ob prazniku / [uredila Jelka Ciglenečki ; izbor likovnega materiala Milček Komelj]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Študentska založba)

ISBN 961-242-051-3
a) Grafenauer, Niko (1940-) - Jubilejni zborniki b) slovenski pesniki

821.163.6.09 Grafenauer N.(082)
082.2 Grafenauer N.
821.163.6-1
K O 82.0 NIKO Grafenauer
COBISS.SI-ID 225689600


82-1 PESNIŠTVO-POEZIJA


289.
ANDRADE, Carlos Drummond de, 1902-1987
        Občutje sveta / Carlos Drummond de Andrade ; [izbrala, iz portugalščine prevedla in spremne opombe napisala Mojca Medvedšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 110 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 18)

300 izv. - V nekaj letnicah: str. 107-110. - Spremna beseda Mojce Medvedšek na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-1479-6
a) Andrade, Carlos Drummond de (1902-1987) - Literarne študije

821.134.3(81)-1
K O 82-1 ANDRADE C. D. Občutje...
COBISS.SI-ID 255970816

290.
DARVIŠ, Mahmud
        Domovina iz besed / Mahmud Darviš ; izbrala in iz arabščine prevedla [in opombe napisala] Mohsen Alhady in Margit P. Alhady ; [spremna beseda Margit P. Alhady]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 161 str. : sl. avtorja ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 22)

300 izv. - Osebna izkaznica ali Življenje do zadnjega diha / Margit P. Alhady: str. 141-156

ISBN 978-961-6758-14-7
a) Darviš, Mahmud (1942-) - Literarne študije b) palestinski pesniki

821.411.21'06-1
821.411.21'06.09Darviš M.
K O 82-1 DARVIŠ Mahmud Domovina...
COBISS.SI-ID 255377920

291.
FRANČIČ, Franjo
        Istrske / Franjo Frančič ; ilustracije Sandi Zalar. - Piran : Družbene dejavnosti občine, 2011. - 21 str. : ilustr. ; 23 cm

250 izv.

ISBN 978-961-269-423-4
a) Istra b) soline c) v leposlovju

821.163.6-1
K O 82-1 FRANČIČ Franjo Istrske
COBISS.SI-ID 255442432

292.
GLÜCK, Louise
        Onkraj noči / Louise Glück ; [izbrala, iz angleščine prevedla in spremne opombe napisala Veronika Dintinjana]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 172 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 16)

300 izv. - V nekaj letnicah: str. 167-172. - Spremna beseda Veronike Dintinjana na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-1478-9
a) Glück, Louise (1943-) - Avtobiografije b) ameriške pesnice

821.111(73)-1
K O 82-1 GLÜCK Louise Onkraj...
COBISS.SI-ID 253639936

293.
GORJUP, Francka
        Dotik srca : pesniška zbirka / Francka Gorjup. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup & Šauperl, 2006 ([Ljubljana] : Littera picta). - 189 str. : sl. avtorice ; 18 cm

Prišla je, prišla pomlad / Anton Gričnik: str. 8-13

ISBN 961-91479-9-5 (broš.)
ISBN 961-6591-00-2 (trda vezava)

821.163.6-1
K O 82-1 GORJUP Francka Dotik...
COBISS.SI-ID 225310976

294.
MENCIN, Tanja, 1965-
        Piramida ali dotik neba / Tanja Mencin ; [spremna beseda Matjaž Kocbek]. - Sevnica : samozal., 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 58 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Razmišljanje o pesniški zbirki Tanje Mencin / Matjaž Kocbek: str. 5-6

ISBN 978-961-276-160-8

821.163.6-1
K O 82-1 MENCIN Tanja Piramida...
COBISS.SI-ID 256077056

295.
PEVEC, Zoran
        Voices of Slovene poetry 3 = Glasovi slovenske poezije [3] / Zoran Pevec, Miriam Drev, Ivan Dobnik ; prevedle Tanja Dominko, Miriam Drev, Natasha Sajé. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 125 str. : č-b fotogr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 20)

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 400 izv. - O avtorju pri delu posameznega avtorja

ISBN 978-961-6758-12-3

821.163.6-194
FRASCATI:
6-206
K O 82-1 PEVEC Zoran Voices...
COBISS.SI-ID 253215232

296.
PREGL Kobe, Tatjana
        Slika v sliki : venec nonetov / Tatjana Pregl Kobe ; [spremna beseda Vladimira Rejc]. - Grosuplje : Mondena, 2011. - 131 str. ; 17 cm. - (Zbirka Eos ; 7)

Lirično uprizarjanje naslikanih podob / Vladimira Rejc: str. 118-130

ISBN 978-961-6319-93-5

821.163.6-1
K O 82-1 PREGL K. T. Slika...
COBISS.SI-ID 256241152

297.
REVERDY, Pierre, 1889-1960
        Smrtno ranjen zrak / Pierre Reverdy ; [izbrala, iz francoščine prevedla in spremne opombe napisala Barbara Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 150 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 17)

300 izv. - O avtorju: str. 143-150. - Spremne opombe Barbare Pogačnik na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-1480-2
a) Reverdy, Pierre (1889-1960)

821.133.1-1
821.133.1.09Riverdy P.
K O 82-1 REVERDY Pierre Smrtno... KO O 82-1 REVERDY Pierre Smrtno...
COBISS.SI-ID 254231296

298.
ŠVAJNCER, Marija, 1949-
        Nisem se skrila / Marija Švajncer. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2011 (Prešov : Vydavatel´stvo Michala Vaška). - 56 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 49)

200 izv.

ISBN 978-961-6644-77-8
a) slovenska književnost b) poezija

821.163.6-1
K O 82-1 ŠVAJNCER Marija Nisem...
COBISS.SI-ID 255961344

299.
ZNOJ, Romina
        Katarza intime / Romina Znoj ; [fotografije Gregor Znoj ... et al.]. - Ljubljana : samozal. R. Znoj, 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 73 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-276-086-1 (broš.)
ISBN 978-961-276-085-4 (trda vezava)

821.163.6-1
K O 82-1 ZNOJ Romina Katarza...
COBISS.SI-ID 254712576


82-2 DRAMATIKA


300.
LINHART, Anton Tomaž
        Županova Micka ; Veseli dan ali Matiček se ženi / Anton Tomaž Linhart ; [besedilo priredil in spremno besedo napisal Alfonz Gspan]. - Prenarejena po nemški Die Feldmühle. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1965. - 134 str. ; 18 cm. - (Knjižnica Kondor ; 83)

Spremna beseda / Alfonz Gspan: str. 119-134
a) Linhart, Anton Tomaž (1756-1795) - Literarne študije b) slovenska dramatika c) 18.st.

821.163.6-2
821.163.6.09 Linhart A.T.
K O 82-2 LINHART A. T. Županova...
COBISS.SI-ID 15427328


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI


301.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Northangerska opatija / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 341 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Northanger Abbey. - Povečani tisk. - 800 izv. - O romanu Northangerska opatija: str. 340-341

ISBN 978-961-272-030-8
a) Velika Britanija - Družbene razmere - 19.st. - V leposlovju

821.111-311.2
K O 82-311.2 AUSTEN Jane Northangerska... KO O 82-311.2 AUSTEN Jane Northangerska... S O 82-311.2 AUSTEN Jane Northangerska... V O 82-311.2 AUSTEN Jane Northangerska...
COBISS.SI-ID 253121792

302.
BODROŽIĆ, Ivana
        Hotel Zagorje / Ivana Simić Bodrožić ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 159 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Hotel Zagorje. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-512-9
a) Bodrožić, Ivana (1982-) - Intervjuji b) Begunci - Vukovar - V leposlovju c) Hrvaška - Vojna - 1991-1995 - V leposlovju

821.163.42-311.2
821.163.42.09Bodrožić I.
K O 82-311.2 BODROŽIĆ Ivana Hotel... S O 82-311.2 BODROŽIĆ Ivana Hotel...
COBISS.SI-ID 254403072

303.
FRITZ, Matjaž
        Do golega / Matjaž Fritz ; [spremna beseda Milan Krek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2003 (Karantanija). - 115 str. ; 20 cm

Spremna beseda / Milan Krek: str. 110-115

ISBN 961-226-584-4
a) Narkomanija - V leposlovju b) mladostniki c) droge d) mamila e) odvisnosti f) v leposlovju

821.163.6-311.2
K O 82-311.2 FRITZ Matja Do golega_ K O 82-311.2 FRITZ Matjaž Do golega S O 82-311.2 FRITZ Matjaž Do golega
COBISS.SI-ID 126173440

304.
GUDMUNDSSON, Einar Már, 1954-
        Angeli vesolja / Einar Már Gudmundsson ; [prevod Tanja Ahlin]. - Ljubljana : Sodobnost International : Temza, 2011. - 184 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Horizont / Sodobnost International)

O avtorju na str. 184. - 500 izv.

ISBN 978-961-6564-35-9 (Sodobnost International)
a) Duševni bolniki - V leposlovju b) shizofrenija c) literarne nagrade d) islandska književnost e) beremo skupaj 2012

821.113.3-311.2
K O 82-311.2 GUDMUNDSSON E. M. Angeli... S O 82-311.2 GUDMUNDSSON E. M. Angeli...
COBISS.SI-ID 255899136

305.
HILL, Melissa, 1974-
        Prosim, odpusti mi / Melissa Hill ; [prevedla Urša Willewaldt]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011. - 335 str. ; 23 cm

Prevod dela: Please forgive me

ISBN 978-961-00-1338-9
a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju

821.111-311.2
K O 82-311.2 HILL Melissa Prosim,... K O 82-311.2 HILL Melissa Prosim,... KO O 82-311.2 HILL Melissa Prosim,... S O 82-311.2 HILL Melissa Prosim,... V O 82-311.2 HILL Melissa Prosim,...
COBISS.SI-ID 256270592

306.
KINSELLA, Sophie
        Koktajli za tri / Sophie Kinsella ; [prevedla Andrea Švab]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011. - 264 str. ; 23 cm

Prevod dela: Cocktails for three

ISBN 978-961-00-1337-2

821.111-311.2
K O 82-311.2 KINSELLA Sophie Koktajli... KO O 82-311.2 KINSELLA Sophie Koktajli... S O 82-311.2 KINSELLA Sophie Koktajli... V O 82-311.2 KINSELLA Sophie Koktajli...
COBISS.SI-ID 256148224

307.
LAURENS, Stephanie
        Tihotapčeva prevara / Stephanie Laurens ; [prevod Klavdija Avsenik]. - Ig : Anu Elara, 2011. - 448 str. ; 21 cm

Prevod dela: Captain Jack's woman

ISBN 978-961-6837-43-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6837-44-6 (broš.)
a) Tihotapci - 19.st. - V leposlovju b) Anglija - Zgodovina - 19.st. - V leposlovju

821.111-311.2
K O 82-311.2 LAURENS S. Tihotapčeva... S O 82-311.2 LAURENS S. Tihotapčeva... V O 82-311.2 LAURENS S. Tihotapčeva...
COBISS.SI-ID 256269312

308.
MALAVAŠIČ, Ivan
        Mora : roman o odpuščanju / Ivan Malavašič ; [spremna beseda Matej Leskovar]. - Ljubljana : Koščak, 2011. - 159 str. ; 25 cm

Slovenski roman o odpuščanju / Matej Leskovar: str. 153-159. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-92631-2-9
a) Odpuščanje - V leposlovju

821.163.6-311.2
K O 82-311.2 MALAVAŠIČ Ivan Mora
COBISS.SI-ID 256079104

309.
MARTEL, Yann
        Beatrice in Vergil / Yann Martel ; [prevedla Breda Biščak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Nova Gorica] : Soča). - 241, [15] str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman)

Prevod dela: Beatrice and Virgil. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1587-8

821.111(71)-311.2
K O 82-311.2 MARTEL Yann Beatrice... S O 82-311.2 MARTEL Yann Beatrice... V O 82-311.2 MARTEL Yann Beatrice...
COBISS.SI-ID 254557696

310.
OSTOJIĆ, Milan, 1943-
        Skrivnost Črnih templjarjev : roman / Milan Ostojić Leszczynski ; [prevod iz srbščine/hrvaščine, risbe in fotografije Dario Ostojić ; slike in fotografije Mira Ostojić ; fotografije Saša Ostojić ; opombe sestavil Dragoljub Acković]. - Murska Sobota : Tiskarna Klar, 2011 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - 261 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-269-431-9

821.163.42-311.2
K O 82-311.2 OSTOJIĆ Milan Skrivnost...
COBISS.SI-ID 66844161

311.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Samo zame / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 472 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Nobody's baby but mine. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-1727-8

821.111(73)-311.2
K O 82-311.2 PHILLIPS S. E. Samo... KO O 82-311.2 PHILLIPS S. E. Samo... S O 82-311.2 PHILLIPS S. E. Samo... V O 82-311.2 PHILLIPS S. E. Samo...
COBISS.SI-ID 254884864

312.
PILCHER, Rosamunde
        Ende eines Sommers : Roman / Rosamunde Pilcher ; Deutsch von Claudia Preuschoft. - Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, cop. 1994. - 188 str. ; 22 cm

Prevod dela: The end of summer

821.111-311.2=112.2
K OT 82-311.2 PILCHER Rosamunde Ende...
COBISS.SI-ID 10370977


82-311.6 ZGODOVINSKI ROMANI


313.
GÁRDONYI, Géza
        Atila : zgodovinski roman / Géza Gárdonyi ; prevedla, [avtorica spremne besede in opomb] Judita Trajber. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 312 str. ; 21 cm

Prevod dela: A láthatatlan ember. - 1.200 izv. - Spremna beseda / Judita Trajber: str. 308-311

ISBN 978-961-203-394-1
a) Atila, hunski vladar (?-453) - V leposlovju b) Huni - V leposlovju c) Evropa - Zgodovina - 5.st. - V leposlovju

821.511.141-311.6
K O 82-311.6 GÁRDONYI Géza Atila
COBISS.SI-ID 255530752

314.
MONALDI, Rita
        Veritas / Rita Monaldi in Francesco Sorti ; [prevedel Miro Bajt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - 674 str. ; 23 cm

Prevod dela: Veritas

ISBN 978-961-00-1269-6

821.131.1-311.6
K O 82-311.6 MONALDI Rita Veritas KO O 82-311.6 MONALDI Rita Veritas S O 82-311.6 MONALDI Rita Veritas V O 82-311.6 MONALDI Rita Veritas
COBISS.SI-ID 254540800


82-312.4 KRIMINALNI, POLICIJSKI VOHUNSKI ROMANI


315.
CLARK, Mary Higgins
        Weil deine Augen ihn nicht sehen : Roman / Mary Higgins Clark ; aus dem Amerikanischen von Andreas Gressmann. - München : Wilhelm Heyne, 2007. - 397 str. ; 22 cm

Prevod dela: Two little girls in blue

821.111(73)-312.4=112.2
K OT 82-312.4 CLARK M. H. Weil...
COBISS.SI-ID 10369953

316.
DEMŠAR, Avgust
        Hotel Abbazia / Avgust Demšar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2011. - 207 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Detektivski roman)

1.700 izv.

ISBN 978-961-274-037-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-038-2 (broš.)

821.163.6-312.4
K O 82-312.4 DEMŠAR Avgust Hotel... KO O 82-312.4 DEMŠAR Avgust Hotel... S O 82-312.4 DEMŠAR Avgust Hotel... V O 82-312.4 DEMŠAR Avgust Hotel...
COBISS.SI-ID 255041536

317.
LAPIDUS, Jens
        Hitri zaslužek / Jens Lapidus ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 536 str. ; 20 cm

Prevod dela: Snabba cash. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-220-7 (broš.)

821.113.6-312.4
K O 82-312.4 LAPIDUS Jens Hitri... KO O 82-312.4 LAPIDUS Jens Hitri... S O 82-312.4 LAPIDUS Jens Hitri... V O 82-312.4 LAPIDUS Jens Hitri...
COBISS.SI-ID 256105984

318.
PATTERSON, James, 1947-
        V navzkrižnem ognju : [16. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 335 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Cross fire. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1615-8

821.111(73)-312.4
K O 82-312.4 PATTERSON James V navzkrižnem... KO O 82-312.4 PATTERSON James V navzkrižnem... S O 82-312.4 PATTERSON James V navzkrižnem... V O 82-312.4 PATTERSON James V navzkrižnem...

COBISS.SI-ID 254995968

319.
PENNAC, Daniel
        Morilska vila / Daniel Pennac ; prevedla Irena Ostrouška. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 279 str. ; 20 cm. - (Zbirka Nož, kri, vrv, strup)

Prevod dela: La fée carabine. - 800 izv.

ISBN 978-961-261-216-0 (broš.)

821.133.1-312.4
K O 82-312.4 PENNAC Daniel Morilska... KO O 82-312.4 PENNAC Daniel Morilska... S O 82-312.4 PENNAC Daniel Morilska... V O 82-312.4 PENNAC Daniel Morilska...
COBISS.SI-ID 255655168


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI. ZNANSTVENA FANTASTIKA


320.
AUEL, Jean M.
        The land of painted caves : a novel / Jean M. Auel. - London : Hodder & Stoughton, 2011. - IX, 661 str. ; 24 cm. - (Earth's children / Jean M. Auel ; book 6)

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-0-340-82425-2 (hardback)
ISBN 978-0-340-82426-9 (trade paperback)
a) Ayla (Fictitious character) - Fiction b) Prehistoric peoples - Fiction c) Women - Europe - Fiction d) Glacial epoch - Fiction e) Prazgodovina - V leposlovju f) Ledena doba - Evropa - V leposlovju g) Europe - Fiction h) prazgodovinska ljudstva

821.111(73)-312.9=111
K OT 82-312.9 AUEL J. M. The land...
COBISS.SI-ID 1097732190

321.
MENCIN, Tanja, 1965-
        Varuhi. Viharna princesa / Tanja Mencin. - Sevnica : samozal., 2011 (Šmarješke Toplice : Stella). - 254 str. ; 22 cm

Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-276-163-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-276-175-2 (broš.)

821.163.6-312.9
K O 82-312.9 MENCIN Tanja Varuhi...
COBISS.SI-ID 256078592

322.
REMEC, Miha, 1928-
        Mitrejin koder ali Časovna struna v Petoviono / Miha Remec. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 199 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Zapisani v Ptuj)

500 izv.

ISBN 978-961-242-373-5
a) kloniranje b) potovanje skozi čas c) Ptuj d) v leposlovju

821.163.6-312.9
K O 82-312.9 REMEC Miha Mitrejin... KO O 82-312.9 REMEC Miha Mitrejin... S O 82-312.9 REMEC Miha Mitrejin... V O 82-312.9 REMEC Miha Mitrejin...
COBISS.SI-ID 256132096

323.
SMITH, Lisa Jane
        Night world. Volume 1 / L. J. Smith. - London : Hodder Children`s Books, 2009. - 599 str. ; 20 cm

Vsebina na nasl. str.: Secret vampire ; Daughters of darkness ; Enchantress

ISBN 978-0-340-99662-1
a) vampirji b) mladostniki c) v leposlovju

821.111(73)-312.9=111
K OT 82-312.9 SMITH L. J. Night...
COBISS.SI-ID 7640504

324.
SMITH, Lisa Jane
        Night world. Volume 2 / L. J. Smith. - London : Hodder Children`s Books, 2009. - 535 str. ; 20 cm

Vsebina na nasl. str.: Dark angel ; The chosen ; Soulmate

ISBN 978-0-340-99663-8
a) vampirji b) mladostniki c) v leposlovju

821.111(73)-312.9=111
K OT 82-312.9 SMITH L. J. Night...
COBISS.SI-ID 7640760

325.
SMITH, Lisa Jane
        Night world. Volume 3 / L. J. Smith. - London : Hodder Children`s Books, 2009. - 605 str. ; 20 cm

Vsebina na nasl. str.: Huntress ; Black dawn ; Witchlight

ISBN 978-0-340-99664-5
a) vampirji b) mladostniki c) v leposlovju

821.111(73)-312.9=111
K OT 82-312.9 SMITH L. J. Night...
COBISS.SI-ID 7641016


82-32 NOVELE, KRATKE ZGODBE


326.
ARNUŠ, Danica
        Moč obeh / Danica Arnuš ; [spremna beseda Marija Šauperl ; ilustracije Nika Arnuš ; fotografije arhiv Knjižnice Lenart]. - Sveta Trojica : samozal., 2011 (Ljubljana : Salve). - 126 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Danici Arnuš in njeni knjigi! / Marija Šauperl ... [et al.]: str. 7-12. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-276-114-1
a) bolezen b) volja c) v leposlovju

821.163.6-32
K O 82-32 ARNUŠ Danica Moč...
COBISS.SI-ID 66756097

327.
GLUVIĆ, Goran
        Pri mojstru na čaju / Goran Gluvić. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011 (Begunje : Cicero). - 93 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mentorjevi priročniki)

400 izv.

ISBN 978-961-6819-20-6
a) Kreativno pisanje - V leposlovju

821.163.6-32
808.1(035)
K O 82-32 GLUVIĆ Goran Pri mojstru...
COBISS.SI-ID 255125248

328.
KAPUŠIN, Ivan
        Stric Matic / Ivan Kapušin ; [ilustrirala Tina Zagode]. - [Brežice : samozal.], 1999 (Bukošek : Artisk). - 14 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-6300-07-5

821.163.6-93-32
K D 04 KAPUŠIN Ivan Stric... K M C KAPUŠIN Ivan Stric... KO M C KAPUŠIN Ivan Stric...
COBISS.SI-ID 77963776


82-6 PISMA


329.
LINENGER, Jerry M.
        Pisma iz vesolja : astronavtova pisma sinu / Jerry M. Linenger ; [prevedle Tina Logar, Lucija Nanut, Simona Pečnik Kržič]. - Ljubljana : Družina, 2004 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 168 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 961-222-501-X
a) Linenger, Jerry M. (1955-) - Pisma

821.111(73)-6
629.786
K O 82-6 LINENGER J. M. Pisma...
COBISS.SI-ID 129090560


82-82 ANTOLOGIJE. POLIGRAFIJE. IZBORI, IZVLEČKI. KURIOZITETE


330.
        TAKO blizu, tako daleč : antologija = Cosi vicini, cosi lontani : antologia / [[uredili] Marina Moretti ... et al.]. - Trieste : Provincia, [2010]. - 151, 134 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. z vzpor. prevodom v it. ter v ital. - Vsebuje tudi italijansko besedilo, tiskano v obratni smeri: Cosi vicini, cosi lontani = Tako blizu, tako daleč / [[a cura di] Marina Moretti ... et al.]

ISBN 978-88-95941-21-9
a) slovenska književnost b) italijanska književnost c) Trst d) antologije

821.163.6(450.361)-82
821.131.1(450.361)-82
K O 82-82 TAKO...
COBISS.SI-ID 4273132


82-84 MAKSIME. POUČNI IZREKI. SENTENCE. AFORIZMI. JEDRNATI IZREKI. REKI. PREGOVORI. MISLI. PRILOŽNOSTNI GOVOR


331.
        ZVEN besede : bilten sekcije Beseda K.D. Franc Bogovič Dobova. - Let. 1, št. 1 (december 2008)-        . - Dobova ; Brežice : K.D. Franc Bogovič, 2008-. - 18 cm

Občasno
ISSN 0000-0000 = Zven besede (Dobova)

821.163.6-84:70(497.4)

2010 Št. 2(dec.)
COBISS.SI-ID 9605029


82-94 SPOMINI. DNEVNIKI. BIOGRAFIJE. AVTOBIOGRAFIJE. ZGODOVINA KOT LITERARNA ZVRST. ZGODOVINSKI SPISI. ZGODOVINOPISJE. KRONIKE. LETOPISI.


332.
BERGER, Aleš, 1946-
        Omara v kleti / Aleš Berger. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 201 str. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

400 izv. - Spremna beseda Milana Dekleve na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-1606-6
a) Berger, Aleš (1946-) - Spomini b) Berger, Aleš (1946-) - Intervjuji

821.163.6-94
929Berger A.
K O 82-94 BERGER Aleš Omara... KO O 82-94 BERGER Aleš Omara... S O 82-94 BERGER Aleš Omara... V O 82-94 BERGER Aleš Omara...
COBISS.SI-ID 255432704

333.
GEDA, Fabio, 1973-
        V morju so krokodili : resnična zgodba Enajatolaha Akbarija / Fabio Geda ; [prevedla Anita Jadrič ; spremna beseda Aldo Milohnić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Nel mare ci sono i coccodrilli. - Zvd. na spojnih listih. - 1.100 izv. - Upanje na boljše življenje je močnejše od vseh čustev / Aldo Milohnić: str. 163-175

ISBN 978-961-01-1561-8
a) Akbari, Enaitollah - Spomini b) Imigranti - Italija - Spomini c) imigranti d) Italija

821.131.1-94
314.151.3-054.72(092)
K O 82-94 GEDA Fabio V morju... KO O 82-94 GEDA Fabio V morju... S O 82-94 GEDA Fabio V morju... V O 82-94 GEDA Fabio V morju...
COBISS.SI-ID 255957504

334.
PAHOR, Boris, 1913-
        Trikrat ne : spomini svobodnega človeka / Boris Pahor v sodelovanju z Milo Orlićevo ; [prevedla Marija Kacin]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 117 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Prevod dela: Tre volte no. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 117

ISBN 978-961-231-777-5
a) Pahor, Boris (1913-) - Spomini b) Pahor, Boris (1913-) - Intervjuji c) zamejski Slovenci d) Trst

821.163.6(450.36)-94
821.163.6(450.36).09Pahor B.
929Pahor B.(047.53)
K O 82-94 PAHOR Boris Trikrat...
COBISS.SI-ID 255664640


82-992 POTOPISI


335.
MORRIS, Jan, 1926-
        Trst in kaj pomeni nikjer / Jan Morris ; prevod Staša Grahek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 231 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Trieste and the meaning of nowhere. - 500 izv. - Bibliografija: str. 224. - Kazalo

ISBN 978-961-231-816-1
a) Trst - Potopisi b) Trst - Krajepis

821.111-992
908(450.361.11)
K O 82-992 MORRIS Jan Trst... KO O 82-992 MORRIS Jan Trst... S O 82-992 MORRIS Jan Trst... V O 82-992 MORRIS Jan Trst...
COBISS.SI-ID 255223296


908 DOMOZNANSTVO


336.
        ARNOVO selo, Dečno selo : Selo - Sela - Sele, 10. srečanje, 24. 6. 2006 / [zbrala in uredila Sabina Lobe ; fotografije iz arhivov vaščanov . et al.]. - Artiče : Krajevna skupnost, 2006 (Brežice : Utrip). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 86-87
a) Arnovo selo - Krajepis b) Dečno selo - Krajepis c) zgodovina d) vsakdanje življenje e) gospodarstvo

908(497.4 Arnovo selo)
908(497.4 Dečno selo)
K D 908 ARNOVO...
COBISS.SI-ID 225739776

337.
        [RADEČE : zbirna mapa]. - Krško [etc.], 2010-<2011>. - 1 zbirna mapa (<1> članek) : ilustr. ; 32 cm

Vsebuje: članek
a) domoznanstvo b) Občina Radeče c) turizem d) zgodovina e) kulturna dedeščina

908(497.4Radeče)
K D 908 RADEČE
COBISS.SI-ID 10412705

338.
        [SEVNICA : zbirna mapa]. - Krško [etc.], 2010-<2011>. - 1 zbirna mapa (<3> članki) : ilustr. ; 32 cm

Vsebuje: članke
a) domoznanstvo b) gospodarstvo c) kmetijstvo d) Sevnica

908(497.4Sevnica)
K D 908 SEVNICA
COBISS.SI-ID 10420897


91 ZEMLJEPIS, GEOGRAFIJA


339.
        BARCELONA & Catalonia / main contributor Roger Williams ; [photographers Max Alexander ... [et al.] ; illustrators Stephen Conlin ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2011. - 208 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. na notr. str. ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Barcelona [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd ; 40 x 45, zložen na 20 x 12 cm

ISBN 978-1-4053-4704-4
a) Barcelona - Domoznanstvo - Turistični vodniki b) Katalonija - Domoznanstvo - Turistični vodniki c) Catalonia

913(460.235)(036)=111
K OT 91 ŠPANIJA Barcelona
COBISS.SI-ID 66711809

340.
CATLING, Christopher
        Madeira / Christopher Catling. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2009. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Eyewitness top 10 travel guides)

Zvd. na notranji in zunanji strani zganj. prednjega in zadnjega ovoja. - Kazalo
- - Madeira [Kartografsko gradivo] : pull-out map and guide. - 1 zvd. ; 56 x 25 cm, zložen na 9 x 16 cm

ISBN 978-1-4053-3981-0
a) Madeira - Portugalska - Turistični vodniki

913(469.8)(036)=111
K OT 91 PORTUGALSKA Madeira
COBISS.SI-ID 3899291

341.
        DISCOVER New York City / Michael Grosberg ... [et al.]. - 1st ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2011. - 296 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
- - New York City [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd., 38 x 53 cm, zložen na 19 x 9 cm

ISBN 978-1-74220-276-1
a) New York - Domoznanstvo - Združene države Amerike - Turistični vodniki b) ZDA

913(734.711)(036)=111
K OT 91 ZDA New York
COBISS.SI-ID 66887169

342.
FITZPATRICK, Mary
        Mozambique / Mary Fitzpatrick. - 2nd ed. - Footscray (Vic.) ; Oakland ; London : Lonely Planet Publications, 2007. - 224 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-74059-188-1
a) Mozambik - Turistični vodniki

913(689.7)(036)=111
K OT 91 MOZAMBIK
COBISS.SI-ID 14155065

343.
        FRENCH bed & breakfast / [edited by Annie Shillito]. - 6th ed. - Bristol : Alastair Sawday Publishing ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2000. - 432 str. : barvne ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Alastair Sawday's special places to stay)

Kazali

ISBN 1-901970-12-4 (Alastair Sawday Publishing)
ISBN 0-7627-0774-7 (The Globe Pequot Press)
a) Prenočišča - Francija b) turistični vodniki c) turistične namestitve

913(44)(036)=111
640.42(44)(036)
K OT 91 FRENCH...
COBISS.SI-ID 110107136

344.
KOZINA, Jani
        Prometna dostopnost v Sloveniji / [besedilo, kartograf, prevajalec] Jani Kozina ; [fotografi Boštjan Burger ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 86 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 21 cm. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 14)

250 izv. - Bibliografija: str. 79-82. - Izvleček ; Abstract: Transport accessibility in Slovenia

ISBN 978-961-254-235-1
a) Promet - Geografija - Slovenija b) geografija prometa c) prometna dostopnost d) prostorski razvoj e) regionalni razvoj f) regionalna središča g) transport geography h) transport accesibility i) spatial development j) regional development k) regional centres

911.3:656(497.4)
K O 91 KOZINA Jani Prometna...
COBISS.SI-ID 253116160

345.
        LAS Vegas / main contributor David Stratton ; [photographer Nigel Hicks ; illustrators Pramod Negi ... [et al.]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2010. - 208 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. na notr. str. ovoja. - Kazalo

ISBN 978-1-40535-396-0
a) Las Vegas - Združene države Amerike - Turistični vodniki b) ZDA c) USA

913(73-15)(036)=111
K OT 91 ZDA Las Vegas
COBISS.SI-ID 25782

346.
MAHER, Igor
        Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji / Igor Maher ; [zemljevidi Allegro, Matjaž Ivačič, Tadej Maligoj ; urednik fotografije Janez Skok]. - Ljubljana : Sidarta, cop. 2004 ([Ljubljana] : Hren grafika). - 234 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vodniki / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 230-234
- - Potovalni zemljevidi s tehničnimi opisi izletov. - [144] str. : ilustr. ; 10 x 22 cm

ISBN 961-6027-08-5
a) Kolesarjenje - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Turistični vodniki c) izleti

913(497.4)(036)
796.61(497.4)(036)
K O 91 MAHER Igor Veliki...
COBISS.SI-ID 213968896

347.
        MALAYSIA & Singapore / [contributors David Bowden ... [et al.] ; photographers Demetrio Carrasco, Nigel Hicks, Linda Whitwam]. - Reprinted whith revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2010. - 368 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-1-4053-5857-6
a) Malezija - Domoznanstvo - Turistični vodniki b) Singapur - Domoznanstvo - Turistični vodniki

913(5-12)(036)=111
913(595)(036)=111
K OT 91 MALEZIJA Singapur
COBISS.SI-ID 66700289

348.
MAXWELL, Virginia
        Istanbul : encounter / Virginia Maxwell. - 3rd ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2011. - 168 str. : ilustr., zvd ; 16 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Zvd. na notranji str. ov. - Kazalo
- - Istanbul [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd ; 38 x 54 cm, zložen na 13 x 9 cm

ISBN 978-1-74179-719-0
a) Istanbul - Domoznanstvo - Turistični vodniki b) Turčija

913(560.118)(036)=111
K OT 91 TURČIJA Istanbul
COBISS.SI-ID 66749441

349.
MAXWELL, Virginia
        Sicily / Virginia Maxwell, Duncan Garwood. - 5th ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2011. - 360 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-74179-326-0
a) Sicilija - Domoznanstvo - Turistični vodniki b) Italija

913(450.82)(036)=111
K OT 91 ITALIJA Sicilija
COBISS.SI-ID 66715649

350.
NEVILLE-Hadley, Peter
        Beijing & Shanghai / main contributor Peter Neville-Hadley ; [contributors Donald Bedford, Christopher Knowles ; photographers Chen Chao, Colin Sinclair, Linda Whitwam ; illustrators Gary Cross ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2009. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-1-4053-4328-2
a) Peking - Turistični vodniki b) Šanghaj - Turistični vodniki c) Kitajska

913(511.12)(036)=111
913(511.31)(036)=111
K OT 91 KITAJSKA Peking&Šanghaj
COBISS.SI-ID 6978590

351.
        POTEPANJA. 4, Slovenska in hrvaška Istra : 15 izletov v notranjost / [avtorji besedil in fotografij Matej Zalar ... [et al.] ; urednik Matej Zalar]. - Ljubljana : As-Press, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 212 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-92578-5-2
a) Istra - Turistični vodniki b) Istra - Izleti

913(497.472)(036)
796.51/.52(497.472)(036)
913(497.571)(036)
796.51/.52(497.571)(036)
K O 91 POTEPANJA
COBISS.SI-ID 255995904


929 BIOGRAFIJE


352.
        DREVESA : bilten slovenskih rodoslovcev. - Let. 2, št. 2 (febr. 1995)-        . - Škofja Loka : Slovensko rodoslovno društvo, 1995- (Lipica 7). - 21 cm

Občasno. - 1994 in 1995 izhajalo z nasl.: Bilten rodoslovnega društva (krožka). - Je nadaljevanje: Bilten rodoslovnega društva
ISSN 1318-6221 = Drevesa (Ljubljana)

929.52(05)
C 929.52 DREVESA
Letn. 18 2011 Št. 1#
COBISS.SI-ID 51546368

353.
        EDO Škulj : 70 let življenja in ustvarjanja / [uredila Tomaž Faganel in Primož Kuret ; fotografije arhiv Družine in Marijan Smerke]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 189 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija Eda Škulja / Zoran Krstulović: str. 89-189

ISBN 978-961-218-958-7
a) Škulj, Edo (1941-) - Jubilejni zborniki

929Škulj E.
012Škulj E.
K O 929 EDO Škulj
COBISS.SI-ID 256070400

354.
        PRIMOŽ Trubar in njegov čas v zrcalu sodobnosti : zbornik ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja / [avtorji dijaki T2b ; uredili Jožica Jožef Beg, Rozi Mohar]. - 1. natis. - Novo mesto : Šolski center, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, 2008 ([Novo mesto] : Vesel). - 76 str. : ilustr. ; 22 cm

450 izv.

ISBN 978-961-6496-24-7
a) Trubar, Primož (1508-1586) - Zborniki

929Trubar P.(082)
930.85(497.4)"15"(082)
K D 929 PRIMOŽ Trubar in njegov...
COBISS.SI-ID 239354368

355.
RICHARDS, Keith, 1943-
        Življenje / Keith Richards in James Fox ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - 490, [32] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Life

ISBN 978-961-00-1339-6
a) Richards, Keith (1943-) - Biografije b) Rolling Stones (glasbena skupina) c) Rock glasbeniki

929Richards K.
784.66(420)
K O 929 RICHARDS Keith Življenje V O 929 RICHARDS Keith Življenje
COBISS.SI-ID 256271360


93/94 ZGODOVINA


356.
ALLAN, Tony, 1946-
        Med križem in polmesecem : 430 n. š. - 907 n. š. / [Tony Allan ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str., [2] zganj. str. : ilustr. ; 30 cm. - (Ilustrirana svetovna zgodovina)

Prevod dela: Between cross and crescent; izv. stv. nasl: Zwischen Kreuz und Halbmond. - Avtor naveden v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Reader's Digest. - Potiskan sprednji spojni list. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0940-2
a) Svetovna zgodovina - Srednji vek

94(100)"0430/0907"
K O 93/94 ALLAN Tony Med križem...
COBISS.SI-ID 247957760

357.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Samostojna Slovenija in iztek demokratične revolucije / Milan Balažic. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 466 str. ; 24 cm

250 izv.

ISBN 978-961-242-375-9
a) Slovenija - Zgodovina - 1990-1992 b) Slovenija - Vojna - 1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1990-1992 d) osamosvojitev e) diplomacija

94(497.4)"1990/1992"
K O 93/94 BALAŽIC Milan Samostojna...
COBISS.SI-ID 256273664

358.
ERJAVEC, Fran, 1834-1887
        Pod grajskim jarmom / napisal Fran Erjavec. - V Ljubljani : Mladinska matica, 1930 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 102 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinska matica ; 10)

a) Slovenci b) zgodovina c) fevdalizem d) kmetje e) tlačani

94(497.4)"653"
K DA 93/94 ERJAVEC Fran Pod grajskim...
COBISS.SI-ID 56279040

359.
KERRIGAN, Michael, 1959-
        Zgodnji srednji vek : 907 n. š. - 1154 n. š. / [Michael Kerrigan ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str., [2] zganj. str. : ilustr. ; 30 cm. - (Ilustrirana svetovna zgodovina)

Prevod dela: The early Middle ages; izv. stv. nasl.: Glanzvolles Mittelalter. - Avtor naveden v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Reader's Digest. - Potiskan sprednji spojni list. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0942-6
a) Svetovna zgodovina - Srednji vek

94(100)"0907/1154"
K O 93/94 KERRIGAN Michael Zgodnji...
COBISS.SI-ID 247957248

360.
KOŠIR, Martin, 1926-
        Moja pot skozi čas / Martin Košir. - Ljubljana : Koščak, 2011. - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibluiografija: str. 238

ISBN 978-961-92631-3-6
a) Košir, Martin (1926-) - Spomini b) Slovenija - NOB - Spomini c) druga svetovna vojna

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Košir M.
821.163.6-94
K O 93/94 KOŠIR Martin Moja...
COBISS.SI-ID 256369664

361.
        SLOVENSKI arhivi se predstavijo / [avtorji besedil Gašper Šmid ... [et al.] ; uredniški odbor Maja Gombač ... [et al.] ; fotografije Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; prevod povzetka v angleščino Bojan Himmelreich, prevod povzetka v nemščino Mojca Horvat]. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2010 (Požeg : Grafis). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6143-31-8
a) Arhivi - Slovenija

930.25(497.4)
K O 93/94 SLOVENSKI...
COBISS.SI-ID 251020288

362.
STANOVNIK, Janez, 1922-
        Osvobodilna fronta : boj za prihodnost / Janez Stanovnik. - Ljubljana : Svobodna misel, 2011. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na prvem zavihku ov. - 6.200 izv.

ISBN 978-961-90430-6-6
a) Osvobodilna fronta slovenskega naroda b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija c) Slovenija - Politična zgodovina - 1941-1945 d) Slovenija - NOB

94(497.4)"1941/1945"
329.71(497.4)(091)
K O 93/94 STANOVNIK Janez Osvobodilna...
COBISS.SI-ID 255759872

363.
        SVETA dežela : [na križpotju ver in vojn] / [glavni urednik Chris Johns ; zemljevidi Debbie Gibbons ... [et al.] ; besedilo k fotografijam Karen E. Lange, A. R. Williams ; prevod Dora Mali]. - Ljubljana : National Geographic Slovenija, Rokus Klett, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 96 str., [2] str. zganj. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (National geographic. Posebna izdaja)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-271-051-4
a) Religije - Zgodovina - Bližnji vzhod b) Palestina - Zgodovina c) Bližnji vzhod - Zgodovina - 20.st. d) židovstvo e) krščanstvo f) islam g) Izrael h) arabske države

94(569.4)"19"
26/28(091)
K O 93/94 SVETA... KO O 93/94 SVETA...
COBISS.SI-ID 249528576

364.
ŠKIBIN, Mirko
        Veneti so bili Sloveni in Sloventji / Mirko Škibin. - Nova Gorica : samozal., 2010 (Ljubljana : Pancopy). - 274 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-245-987-1
a) Venetski napisi b) Venetščina

930.2:003.071(373)
811.291.5
K O 93/94 ŠKIBIN Mirko Veneti...
COBISS.SI-ID 251886592

365.
        TEK skozi čas / [avtorji Samone Bos ... [et al.] ; prevedle Tina Stanek, Nataša Müller, Sanda Šukarov ; pregled slovenske zgodovine napisal Martin Ivanič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na SLovaškem). - 304 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1660-8
a) Svetovna zgodovina - Knjige za mladino

94(100)(02.053.2)
K M 93/94 TEK...
COBISS.SI-ID 255748608

366.
        VELEIZDAJA Slovenije : razorožitev Teritorialne obrambe RS maja 1990 : zbornik dokumentov in pričevanj o materi vseh afer z orožjem (pa tudi o njihovih očetih) / [fotografije Srdjan Živulovič ... et al.]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2011. - 364 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-92986-2-6
a) Vojaška oprema b) Military equipment c) Razorožitev d) Disarmament e) Slovenija - Zgodovina - 1990 - Zborniki f) teritoralna obramba g) dokumenti h) spomini

94(497.4)"1990"(082)
355.45(497.4)"1990"(082)
355.48.019.2(497.4)"1990"(082)
K O 93/94 VELEIZDAJA...
COBISS.SI-ID 255955712


C CICIBANI


367.
DORIA, Julia
        Kresnička Sija in pikapolonica Lili na mavrični gugalnici / napisala in narisala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 21 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Mavrični draguljčki)

Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv.

ISBN 978-961-92916-1-0
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
K M C DORIA Julia Kresnička...
COBISS.SI-ID 252817664

368.
DORIA, Živa Viviana
        Ko lunica ne spi / [besedilo in ilustracije] Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 21 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Mavrični draguljčki)

250 izv.

ISBN 978-961-92916-7-2

821.163.6-93-1
087.5
K M C DORIA Ž. V. Ko lunica...
COBISS.SI-ID 255792128

369.
FINSTERBUSCH, Monika
        Princeska Lili in zmajčica / Monika Finsterbusch ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Prinzessin Lillifee und der kleine Drache. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-1270-2
a) princese b) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
087.5
K M C FINSTERBUSCH M. Princeska... KO M C FINSTERBUSCH M. Princeska... S M C FINSTERBUSCH M. Princeska... V M C FINSTERBUSCH M. Princeska...
COBISS.SI-ID 253918208

370.
GRAFENAUER, Niko
        Žabja radijska postaja : sleherni večer oddaja / Niko Grafenauer ; [ilustriral] Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-92855-8-9
a) slovenska mladinska književnost b) poezija

821.163.6-93-1
K M C GRAFENAUER Niko Žabja... KO M C GRAFENAUER Niko Žabja... S M C GRAFENAUER Niko Žabja... V M C GRAFENAUER Niko Žabja...
COBISS.SI-ID 255911680

371.
KAPUŠIN, Ivan
        Abeceda / Ivan Kapušin. - Brežice : samozal., 2001. - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-236-213-0

821.163.6-93-1
372.36
K D 04 KAPUŠIN Ivan Abeceda K M C KAPUŠIN Ivan Abeceda KO M C KAPUŠIN Ivan Abeceda
COBISS.SI-ID 115511808

372.
KAPUŠIN, Ivan
        Avtomobil Potepin / Ivan Kapušin ; [ilustriral Branko Bogovič]. - [Krasinec : samozal., 1997] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

821.163.6-93-32
K D 04 KAPUŠIN Ivan Avtomobil... K M C KAPUŠIN Ivan Avtomobil... KO M C KAPUŠIN Ivan Avtomobil...
COBISS.SI-ID 72887296

373.
KAPUŠIN, Ivan
        Krojaček Nacek / Ivan Kapušin ; [ilustrirala Tina Zagode]. - [Brežice : samozal., 2000?] (Brežice : Utrip). - 14 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 961-6302-72-8

821.163.6-93-32
K D 04 KAPUŠIN Ivan Krojaček... K M C KAPUŠIN Ivan Krojaček... KO M C KAPUŠIN Ivan Krojaček...
COBISS.SI-ID 104747264

374.
KAPUŠIN, Ivan
        Otroci izbirajo poklice / Ivan Kapušin ; [ilustrirala Barbara Kovačič]. - [Brežice : samozal., 1998?] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 961-6300-04-0

821.163.6-93-32
769.81
K D 04 KAPUŠIN Ivan Otroci... K M C KAPUŠIN Ivan Otroci... KO M C KAPUŠIN Ivan Otroci...
COBISS.SI-ID 77840896

375.
KAPUŠIN, Ivan
        Srnica Pikica / Ivan Kapušin ; [ilustriral Branko Bogovič]. - [Brežice : samozal., 1998?] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 961-6300-06-7

821.163.6-93-32
769.81
K D 04 KAPUŠIN Ivan Srnica... K M C KAPUŠIN Ivan Srnica... KO M C KAPUŠIN Ivan Srnica...
COBISS.SI-ID 77962496

376.
KAPUŠIN, Ivan
        Tončkove dogodivščine na vasi / Ivan Kapušin ; [ilustriral Branko Bogovič]. - [Brežice : samozal., 1998?] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 961-6300-03-2

821.163.6-93-32
769.81
K D 04 KAPUŠIN Ivan Tončkove... K M C KAPUŠIN Ivan Tončkove... KO M C KAPUŠIN Ivan Tončkove...
COBISS.SI-ID 77840640

377.
KAPUŠIN, Ivan
        Tončkove dogodivščine v mestu / Ivan Kapušin ; [ilustriral Branko Bogovič]. - [Krasinec : samozal., 1997] (Brežice : Utrip). - 22 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

821.163.6-93-32
K D 04 KAPUŠIN Ivan Tončkove... K M C KAPUŠIN Ivan Tončkove... KO M C KAPUŠIN Ivan Tončkove...
COBISS.SI-ID 72886528

378.
KLOPČIČ, Alenka
        Čebelji ples / Alenka Klopčič ; ilustracije Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2011. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-92964-7-9
a) Čebele - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
K M C KLOPČIČ Alenka Čebelji... KO M C KLOPČIČ Alenka Čebelji... S M C KLOPČIČ Alenka Čebelji... V M C KLOPČIČ Alenka Čebelji...
COBISS.SI-ID 256081152

379.
KOBAL, Darinka
        Čebela Ela je ozdravela / Darinka Kobal ; ilustrirala Alenka Vuk. - Ljubljana : Forma 7, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - [13] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6181-72-3
a) čebele b) v otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
K M C KOBAL Darinka Čebela... S M C KOBAL Darinka Čebela... V M C KOBAL Darinka Čebela...
COBISS.SI-ID 255977216

380.
MITROVIĆ, Urška
        V Nedovo sobo je treščila bomba! [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica / Urška Mitrović. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2010. - 1 CD (04min, 24 sek) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-961-92517-9-9
a) Zvočne knjige

821.163.6-93-32(086.76)
K M-ZK C MITROVIĆ Urška V ...
COBISS.SI-ID 253684992

381.
MITTON, Tony
        A very curious bear / Tony Mitton ; [illustrations] Paul Howard. - London ; Sydney : Orchard Books, 2009. - [32] str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

ISBN 978-1-84616-246-6
a) slikanice b) pravljice c) knjige za otroke

821.111-93-32=111
087.5
K MT C MITTON Tony A very...
COBISS.SI-ID 20711479

382.
OWEN, Laura
        Winnijin veliki ulov / [besedilo] Laura Owen in [ilustracije] Korky Paul ; [prevedla Anja Kokalj]. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Winnie [!] big catch. - 700 izv.

ISBN 978-961-6793-48-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-49-0 (broš.)

821.111-93-32
K M C OWEN Laura Winnijin... KO M C OWEN Laura Winnijin... S M C OWEN Laura Winnijin... V M C OWEN Laura Winnijin...
COBISS.SI-ID 256080896

383.
PARK, Barbara
        Suzi B. Jamnik in majhna opica / Barbara Park ; ilustrirala Denise Brunkus ; [prevedla Amanda Mlakar]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 85 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Junie B. Jones and a little monkey business. - 500 izv. (trda vezava), 200 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6766-19-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6766-20-3 (broš.)
a) lažje branje b) dojenčki c) deklice d) družina e) bratje f) sestre g) humor h) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-32
K M P PARK Barbara Suzi... KO M P PARK Barbara Suzi... S M P PARK Barbara Suzi... V M P PARK Barbara Suzi...
COBISS.SI-ID 255009024

384.
PAVLIN, Erika
        Žabe, stonoge in druge glavne vloge / Erika Pavlin ; ilustrirala Vesna Fabjančič Rustja. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.000 izv. - Vesna F. Rustja / Erika Pavlin: str. [53]. - Prisrčno, vabljivo, nadvse osebno / Darko Slavec: str. [55-56]. - Knjigi na pot / Simona Tancig: str. [59-60]

ISBN 978-961-6767-94-1
a) živali b) poezija c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
K M C PAVLIN Erika Žabe... KO M C PAVLIN Erika Žabe... S M C PAVLIN Erika Žabe... V M C PAVLIN Erika Žabe...
COBISS.SI-ID 255634688

385.
PIROTTA, Saviour
        Odysseus and the wooden horse / by Saviour Pirotta ; illustrated by Jan Lewis. - London : Orchard, cop. 2006. - 30 str. : ilustr. ; 21 cm. - (First Greek myths) (Orchard colour crunchies)

Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-1-84362-783-8 (broš.)

821.111-93-32=111
K MT C PIROTTA Saviour Odysseus...
COBISS.SI-ID 10192948

386.
PREGL Kobe, Tatjana
        S kom gre očka naokrog / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Loti Benček. - Ljubljana : Edina, 2011 (Žirovnica : Medium). - [15] str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6364-48-5

821.163.6-93-1
087.5
K M C PREGL K. T. S kom...
COBISS.SI-ID 256116224

387.
RONCAGLIA, Silvia
        Iskanje dragocene preproge / [besedilo] Silvia Roncaglia, [ilustracije] Roberto Luciani ; [prevod Teo Šinkovec]. - 1. izd. - Hoče : Skrivnost, 2011. - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lumpi lumpi : moj prijatelj zmaj)

Prevod dela: Alla ricerca del tappeto prezioso. - 450 izv.

ISBN 978-961-6793-52-0

821.131.1-93-32
K M C RONCAGLIA Silvia Iskanje...
COBISS.SI-ID 256369920

388.
SCHIMEL, Lawrence
        Tak kot drugi = Just like them / napisal Lawrence Schimel = written by Lawrence Schimel ; ilustriral Doug Cushman = illustrated by Doug Cushman ; iz španščine prevedel Brane Mozetič. - Slovensko angleška izd. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Aleph ; 144)

Prevod dela: Igual que ellos. - Besedilo v slov. in vzporeden prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-16-5

821.134.2-93-32
K M C SCHIMEL Lawrence Tak... KO M C SCHIMEL Lawrence Tak... S M C SCHIMEL Lawrence Tak... V M C SCHIMEL Lawrence Tak...
COBISS.SI-ID 255506944

389.
SIMON, Francesca
        Horrid Henry and Moody Margaret / Francesca Simon ; illustrated by Tony Ross. - London : Orion Children's Books, 2010 (printed and bound in China). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Early reader)

ISBN 978-1-4440-0112-9
a) Fantje - V otroškem leposlovju

821.111-93-32=111
K MT P SIMON Francesca Horrid...
COBISS.SI-ID 6513553

390.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Kekec from 2. B / Janja Vidmar ; illustrated by Ana Razpotnik Donati ; translated by Aleksandra L. Ceferin and Alexandra A. Ceferin. - 1st printing. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2011. - 54 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Forget-me-nots)

Prevod dela: Kekec iz 2. B

ISBN 978-961-6067-70-6 (Vodnikova založba (DSKG))

821.163.6-93-32=111
K MT C VIDMAR Janja Kekec...
COBISS.SI-ID 255557888

391.
WADE, Barrie
        Goldilocks and the three bears / by Barrie Wade ; illustrated by Kristina Stephenson. - London ; Sydney : Franklin Watts, 2001. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-7496-4225-9

821.111-93-32=111
K MT C WADE Barrie Goldilocks...
COBISS.SI-ID 36305


M MLADINA


392.
BEVC, Cvetka
        Desetka / Cvetka Bevc. - 1. izd. - Ljubljana : Arsem, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 157 str. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-92923-2-7

821.163.6-93-32
K M M BEVC Cvetka Desetka
COBISS.SI-ID 255803648

393.
        HAIKU, hajaku, haikik, haki, hak : ljudje smo svobodni : [haiku pesmi osnovnošolcev] / [glavni urednik Jože Štucin ; spremna beseda Daša Furlan ; prevajanje Daša Furlan, Magda Juretič]. - Tolmin : Osnovna šola Franceta Bevka : KD Literarni klub, 2009. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot v Štrklepce ; 9)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov., nekaj pesmi v srb. ali hrv. in prevod v slov.

ISBN 978-961-91270-8-7 (Kulturno društvo Literarni klub)
a) otroške risbe

821.163.6-93-194
741-053.2(497.4)
K M M HAIKU...
COBISS.SI-ID 245249536

394.
KRŽAN, Anja
        Moj divji žrebec / Anja Kržan ; [ilustrator Igor Kapusta]. - Brežice : samozal., 2011 ([Šmarješke Toplice] : Stella). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-276-161-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-276-162-2 (broš.)

821.163.6-93-311.2
K D 04 KRŽAN Anja Moj... K M M KRŽAN Anja Moj...
COBISS.SI-ID 256077824

395.
LEWIS, Gill
        Vrnila se bo / Gill Lewis ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011 ([Ljubljana] : Mat grafika). - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sky hawk. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [199]

ISBN 978-961-6834-27-8

821.111-93-311.2
K M M LEWIS Gill Vrnila... S M M LEWIS Gill Vrnila... V M M LEWIS Gill Vrnila...
COBISS.SI-ID 255875072

396.
        LJUBEZEN : [haiku pesmi osnovnošolcev] / [glavni urednik Jože Štucin ; spremna beseda Jože Štucin, Daša Furlan, Lucijan Lavrenčič ; prevajanje Magda Juretič]. - Tolmin : Osnovna šola Franceta Bevka : Kulturno društvo Literarni klub, 2008. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot v Štrklepce ; 8)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov., nekaj pesmi tudi v hrv., srb. ali mak.

ISBN 978-961-91270-7-0 (Kulturno društvo Literarni klub)
a) Ljubezen - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-194
K M M LJUBEZEN
COBISS.SI-ID 238466560

397.
UNENGE, Johan
        Moje vzporedno življenje : [roman v stripu] / [besedilo in ilustracije] Johan Unenge ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Srečanja)

Prevod dela: Mitt extra liv. - Dodatek k nasl. na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-272-047-6

821.113.6-93-311.2(084.11)
K M M UNENGE Johan Moje... KO M M UNENGE Johan Moje... S M M UNENGE Johan Moje... V M M UNENGE Johan Moje...
COBISS.SI-ID 256082176

398.
VANTUR, Romana
        Vonj poletja / Romana Vantur. - 1. izd. - Hoče : Skrivnost, 2011. - 267 str. ; 22 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6793-54-4

821.163.6-93-311.2
K M M VANTUR Romana Vonj... KO M M VANTUR Romana Vonj... S M M VANTUR Romana Vonj... V M M VANTUR Romana Vonj...
COBISS.SI-ID 256494592

399.
WILSON, Jacqueline, 1945-
        Piškotek / Jacqueline Wilson ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 252 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje)

Prevod dela: Cookie. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-274-020-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-052-8 (broš.)
a) družine b) nasilje c) očetje d) problemi e) zasmehovanje f) hčere g) stiske h) strah i) samopodoba j) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2
K M M WILSON Jacqueline Piškotek KO M M WILSON Jacqueline Piškotek S M M WILSON Jacqueline Piškotek V M M WILSON Jacqueline Piškotek
COBISS.SI-ID 254572544


P PIONIRJI


400.
ABBOTT, Tony
        V deželo izgubljenih / Tony Abbott ; ilustracije Tim Jessell ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011 ([Ljubljana] : Mat grafika). - 90 cm : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skrivnostna dežela Droon ; 7)

Prevod dela: Into the land of the lost. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6834-28-5
a) Fantastika - V mladinskem leposlovju b) fantastika c) fantastični svetovi d) fantastična bitja e) pustolovščine f) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
K M P ABBOTT Tony V deželo... S M P ABBOTT Tony V deželo... V M P ABBOTT Tony V deželo...
COBISS.SI-ID 256108544

401.
ABBOTT, Tony
        Zlata osa / Tony Abbott ; ilustracije Tim Jessell ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011 ([Ljubljana] : Mat grafika). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skrivnostna dežela Droon ; 8)

Prevod dela: The golden wasp. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 95

ISBN 978-961-6834-29-2
a) Fantastika - V mladinskem leposlovju b) fantastika c) fantastična bitja d) fantastični svetovi e) pustolovščine f) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
K M P ABBOTT Tony Zlata... S M P ABBOTT Tony Zlata... V M P ABBOTT Tony Zlata...
COBISS.SI-ID 256109056

402.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Aličine dogodivščine v čudežni deželi / Lewis Carroll ; ilustriral John Tenniel ; prevedla Gitica Jakopin ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.500 izv. - Kdo je napisal to knjigo? ; Za odrasle, ki boste skupaj z otroki potovali v Čudežno deželo / Miha Mohor: str. 167-191

ISBN 978-961-01-1704-9

821.111-93-32
K M P CARROLL Lewis Aličine... KO M P CARROLL Lewis Aličine...
COBISS.SI-ID 255965440

403.
MATTHEWS, Andrew, 1948-
        Romeo and Juliet : a Shakespeare story / retold by Andrew Matthews ; illustrated by Tony Ross. - London : Orchard books, 2003. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Orchard classics)

ISBN 1-84121-336-5
ISBN 978-1-84121-336-1
a) angleška književnost b) priredbe c) Shakespeare, William

821.111-93-32(0.046)=111
K MT P MATTHEWS Andrew Romeo...
COBISS.SI-ID 3268158

404.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Butalci / Fran Milčinski ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor ; ilustracije France Podrekar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.500 izv. - Butale so nezašlišano imenitne, Butalci še bolj ; Le kdo je bil mož, ki je pisal "smešnice"? / Miha Mohor: str. 4-5 in str. 123-135

ISBN 978-961-01-1703-2

821.163.6-93-32
K M P MILČINSKI Fran Butalci KO M P MILČINSKI Fran Butalci
COBISS.SI-ID 255964160

405.
MINNE, Brigitte
        Pripoved o gospe Veverici in ostalih živalih v mamini glavi / Brigitte Minne ; ilustracije Marja Meijer ; [prevod Irena Hrast ; predgovor Sana Čoderl]. - Ljubljana : Ozara Slovenija, 2008 ([Horjul] : Potens). - 93 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Het verhaal van mevrouw Eekhoorn en alle andere dieren in mama's hoofd. - 700 izv. - Predgovor / Sana Čoderl: str. 5

ISBN 978-961-91883-4-7
a) Duševne bolezni - V otroškem leposlovju b) duševni bolniki c) starši d) otroci

821.112.5-93-32
K M P MINNE Brigitte Pripoved...
COBISS.SI-ID 241905408

406.
MORGAN, Matthew
        Vampir iz džungle / The Beastly Boys ; ilustriral Jonny Duddle ; prevedel Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2011 ([Ljubljana] : Premiere). - 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Strašne zverinske zadeve ; knj. 4)

Prevod dela: The jungle vampire. - 800 izv.

ISBN 978-961-93016-5-4
a) fantastika b) fantastična bitja c) vampirji d) pustolovščine e) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.3
K M P MORGAN Matthew Vampir... KO M P MORGAN Matthew Vampir... S M P MORGAN Matthew Vampir... V M P MORGAN Matthew Vampir...
COBISS.SI-ID 255921152

407.
PORTER, Eleanor Hodgman, 1868-1920
        Poliana / Eleanor Hodgman Porter ; [prevod Nives Kokeza]. - Mengeš : Bird Publisher, 2011. - 222 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pollyanna. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6763-81-3

821.111-93-311.2
K M P PORTER E. H. Poliana
COBISS.SI-ID 255631616

408.
PREŽIHOV Voranc
        Solzice / Prežihov Voranc ; fotografije Tomo Jeseničnik ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Dragica Haramija, Simona Pulko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.700 izv. - Beseda z Vorancem in o Vorancu / Oton Župančič: str. 5-7. - Kako so zrasle Solzice / Kristina Brenkova: str. 8-9. - Moč Prežihovih Solzic / Dragica Haramija, Simona Pulko: str. 10-11. - O pisatelju in njegovih Solzicah: str. 127-129. - Svetlikanje otroštva tistega in tega časa / Dragica Haramija in Simona Pulko: str. 146-147

ISBN 978-961-01-1700-1
a) Prežihov voranc (1893-1950) - Literarne študije

821.163.6-93-32
821.163.6.09Prežihov V.

6-206u
K M P PREŽIHOV Voranc Solzice KO M P PREŽIHOV Voranc Solzice
COBISS.SI-ID 255964928

409.
RAYNER, Shoo
        Dino Destroyer / Shoo Rayner. - London : Orchard books, 2009 (Printed in Great Britain). - 45 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Monster Boy) (Orchard crunchies)

ISBN 978-1-40830-248-4 (broš.)
ISBN 978-1-40830-240-8 (trda vez.)

821.111-93-32=111
K MT P RAYNER Shoo Dino...
COBISS.SI-ID 2036196

410.
SIMON, Francesca
        Horrid Henry / Francesca Simon ; illustrated by Tony Ross. - London : Orion Children's Books, 2008. - 95 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-85881-070-6

821.111-93-32=111
K MT P SIMON Francesca Horrid...
COBISS.SI-ID 9504663


S SLIKANICE


411.
ALLEN, Peter, ilustrator
        Zmešnjava na kmetiji / Peter Allen. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - 1 kartonka ([20] str.) : barvne ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Chamboule tout. - Nasl. v kolofonu: Zmešnjava - na kmetiji. - Strani razrezane na tri enake dele. - 1.500 izv.
a) živali b) kmetija

087.5
K M S ALLEN Peter Zmešnjava... KO M S ALLEN Peter Zmešnjava... S M S ALLEN Peter Zmešnjava... V M S ALLEN Peter Zmešnjava...
COBISS.SI-ID 7518494

412.
BICKNELL, Joanna
        My first book of animals / [Joanna Bicknell ; designed by Jane Horne]. - Berkhamsted : Make believe ideas, cop. 2009. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-360-6
ISBN 1-84879-360-X
a) živali

087.5=111
K MT S BICKNELL Joanna My first...
COBISS.SI-ID 9521815

413.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka doma / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - Tržič : Učila International, 2003. - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer zu Hause

ISBN 961-233-504-4

769.81
372.3
K M S BIEBER Hartmut Medo... KO M S BIEBER Hartmut Medo... V M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 123446528

414.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka gre v hribe / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - Tržič : Učila International, 2004. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer in den Bergen

ISBN 961-233-669-5

769.81
821.112.2-93-32
K M S BIEBER Hartmut Medo... KO M S BIEBER Hartmut Medo... S M S BIEBER Hartmut Medo... V M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 213343744

415.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na gradbišču / Hartmut Bieber ; [prevedla Neža Božič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer auf der Baustelle. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-985-2

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244571136

416.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na kmetiji / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer auf dem Bauernhof. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-503-8

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244571648

417.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na morju / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer am Meer. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-671-4

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244570368

418.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka nakupuje / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer kauft ein. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-505-2

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244570624

419.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka praznuje božič / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([13] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer feiert Weinachten. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-506-9

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244570880

420.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka pri gasilcih / Hartmut Bieber ; [prevedla Neža Božič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer bei der Feuerwehr. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-233-981-4

087.5
K M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 244571392

421.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka v vrtcu / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - Tržič : Učila International, 2004. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bodobaer im Kindergarten

ISBN 961-233-670-9

769.81
821.112.2-93-32
K M S BIEBER Hartmut Medo... KO M S BIEBER Hartmut Medo... S M S BIEBER Hartmut Medo... V M S BIEBER Hartmut Medo...
COBISS.SI-ID 213343488

422.
CHILD, Lauren
        Charlie and Lola`s animals / Lauren Child. - London : Orchard Books, 2007. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (A Lauren child original)

ISBN 978-1-84616-692-1

087.5=111
K MT S CHILD Lauren Charlie...
COBISS.SI-ID 7645112

423.
CHILD, Lauren
        Charlie and Lola`s clothes / Lauren Child. - London : Orchard Books, 2010. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (A Lauren child original)

ISBN 978-1-40830-701-4

087.5=111
K MT S CHILD Lauren Charlie...
COBISS.SI-ID 7644856

424.
        FARM / [Sarah Phillips ; designd by Mark Richards]. - Hertfordshire : Make Belive Ideas, 2009. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Busy Baby)

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-356-9 (13)
ISBN 1-84879-356-1 (10)

087.5
K MT S FARM
COBISS.SI-ID 12283292

425.
HORNE, Jane
        Mix and match colours / designed by Jane Horne ; illustrated by Chris Embleton Hall. - Herts : Make Believe Ideas, 2010. - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 16 cm

ISBN 978-1-84879-535-8
ISBN 1-84879-535-1
a) barve b) knjige za otroke

087.5
K MT S HORNE Jane Mix...
COBISS.SI-ID 3898295

426.
PAGE, Claire
        I really like Trucks / [written by Claire Page ; designd by Jane Horne]. - Hertfordshire : Make Belive Ideas, 2009. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-1-84610-960-7 (13)
ISBN 1-84610-960-7 (10)

087.5=111
K MT S PAGE Claire I really...
COBISS.SI-ID 12282780

427.
PHILLIPS, Sarah
        Baby animals / [Sarah Phillips ; designed by Mark Richards]. - Berkhamsted : Make Believe Ideas, cop. 2009. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Busy baby)

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-358-3
ISBN 1-84879-358-8
ISBN 978-1-84879-359-0
ISBN 1-84879-359-6
a) Animals - Infancy - Juvenile literature b) Textured books c) živalski mladički

087.5
K MT S PHILLIPS Sarah Baby...
COBISS.SI-ID 3898039

428.
        PUPPY / [Sarah Phillips ; designd by Mark Richards]. - Hertfordshire : Make Belive Ideas, 2009. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Busy Baby)

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-354-5 (13)
ISBN 1-84879-354-5 (10)

087.5
K MT S PUPPY
COBISS.SI-ID 12283036

429.
TOMS, Kate
        Old MacDonald had a farm / Kate Toms. - Berkhamsted : Make believe ideas, cop. 2009. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-453-5
ISBN 1-84879-453-3

087.5=111
K MT S TOMS Kate Old MacDonald...
COBISS.SI-ID 36817

430.
        TRACTORS / [designed by Katie Cox]. - Hertfordshire : Make Belive Ideas, 2009. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Busy Baby)

Ov. nasl.

ISBN 978-1-84879-348-4 (13)
ISBN 1-84879-348-0 (10)

087.5
K MT S TRACTORS
COBISS.SI-ID 675144