COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
MIZKŠ 2012


1. Vida Jesenšek, ur., Alja Lipavic Oštir, ur., Melanija Fabčič, ur., A svet je kroženje in povezava zagonetna --- : zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 84), V Mariboru, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 68786433]

2. Stojan Burnik, Dušan Petrovič, Luka Gratej, Aldo Zubin, Blaž Jereb, ABC dejavnosti v naravi, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2012. [COBISS.SI-ID 261903616]

3. Barbara Zych, ur., Abeceda, [1. izd.], [Ljubljan, Mladinska knjiga, 2012]. [COBISS.SI-ID 261118976]

4. Boris Aberšek, Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 258472704]

5. Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem : katoliška doba (1600-1758), (Zbirka Linguistica et philologica, 28), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 262477056]

6. Miha Ahačič, Računalniški priročnik za začetnike v zlatih letih, Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 263933952]

7. Meta Ahtik, Jože Mencinger, Ekonomika evropske integracije, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 264071424]

8. Ayad Akhtar, Ameriški derviš, 1. izd., Maribor, Videotop, 2012. [COBISS.SI-ID 263559936]

9. Katja Kemperle, ur., Darja Lavrenčič Vrabec, ur., Ida Mlakar, ur., Kristina Picco, ur., Manca Ratković, ur., Vojko Zadravec, ur., Algoritem arene : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011, Ljubljana, Mestna knjižnica, 2012. [COBISS.SI-ID 264232960]

10. Simona Cervetto, Gaia Giuffredi, Michela Pistidda, Marco Scuderi, Lucio Di Carlo, Ali veš? : vprašanja in odgovori, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2011. [COBISS.SI-ID 253290496]

11. Ghayath Almadhoun, Prestolnica, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262280960]

12. Sally Altschuler, Noetova ladja, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 263427840]

13. Samir Amin, Svet, ki ga želimo, (Zbirka Teorija, 2011, 16), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 260371200]

14. Jerzy Andrzejewski, Poziv, (Moderni klasiki, 67), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261043456]

15. Tatjana Angerer, Okusni letni časi : 4 x 15 jedilnikov za zdravje, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 260260864]

16. Čedomir Antić, Kratka zgodovina Srbije : 1804-2012, 1. natis, Ljubljana, UMco, 2012, http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11. [COBISS.SI-ID 262395648]

17. Špela Arhar Holdt, Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev, (Zbirka Trojinski konj), 1. izd., Ljubljana, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. [COBISS.SI-ID 257328384]

18. Igor Arih, Iz mojih čevljev : osnove dinamičnih komunikacij in sedem smrtnih komunikacijskih grehov, Ljubljana, Medijski partner, 2011. [COBISS.SI-ID 259402496]

19. Aristoteles, Poetika, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262026752]

20. Franc Arnejc, Od Dnestra do Piave : spomini iz prve svetovne vojne, 2. izd., V Celovcu, Mohorjeva družba, 1970 [i. e.] 2012. [COBISS.SI-ID 263752960]

21. Tatjana Ažman, Sodobni razrednik : priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje oddelčnih skupnosti, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 261086464]

22. Alain Badiou, Jelica Šumič-Riha, ur., Deleuze, hrumenje Biti, Drugi manifest za filozofijo, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 261189120]

23. Marina Bahovec, Zgodba leta : (roman), (Zbirka Aurora, 9), Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2012. [COBISS.SI-ID 260014336]

24. Alice Bailey, Nedokončana avtobiografija, 1. natis, Murska Sobota, samozal. V. Kuštor, 2012. [COBISS.SI-ID 261528576]

25. Barbara Bajd, Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ : [fotografije listov Luka Praprotnik], 1. natis, Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 260694016]

26. Barbara Bajd, Moji prvi morski polži in školjke : preprost določevalni ključ, 1. natis, Ljubljana, Hart, Harting, 2012. [COBISS.SI-ID 261733632]

27. Nežka Bajt, Slavica Golc-Teger, Kontrola kakovosti mleka in mlečnih izdelkov : učbenik za modul Kontrola kakovosti živil (vsebinski sklop Kontrole kakovosti živil živalskega izvora) za izobraževalna programa Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2012. [COBISS.SI-ID 260975104]

28. Andrew Ballantyne, Arhitektura : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 17), V Ljubljani, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 260849664]

29. Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel, Drago Kladnik, ur., Tržaško in Goriško, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 8), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 259265792]

30. Matjaž Barbo, Simfonija v 19. stoletju : zadrege zvrsti, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262728192]

31. Julian Barnes, Limonova miza, 1. izd., Ljubljana, Arsem, 2012. [COBISS.SI-ID 262218752]

32. Julian Barnes, Smisel konca, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260816640]

33. Colette Baron-Reid, Zemljevid : odkrijte čarobnost in pomen svojega življenja, (Zbirka Nezavedno), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 260371968]

34. Sebastian Barry, Skrito sporočilo, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 255847168]

35. Roland Barthes, Užitek v tekstu, Variacije o pisavi, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263982592]

36. David Bate, Fotografija : ključni koncepti, Ljubljana, Membrana (ZSKZ), Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2012. [COBISS.SI-ID 261646336]

37. Klaus Baumgart, Larina zvezdica in pošasti iz sanj, Ljubljana, Kres, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 231294720]

38. Jože Bavcon, Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji, 2. ponatis s popravki, Ljubljana, Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 260029952]

39. Jože Bavcon, Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji, Ljubljana, Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 253287680]

40. Tanja Bečan, Ko naš učenec zboli, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 262854144]

41. Friedemann Bedürftig, Romarski in sveti kraji : slikovni atlas : z več kot 400 slikami in zemljevidi, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 257504768]

42. Franc Belčič, Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami : [33 ugank], Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 259769344]

43. Andrej Belyj, Mucek Letajev : povest, (Zbirka Klasična šerpa, 25), Ljubljana, Lud Šerpa, 2012. [COBISS.SI-ID 261892608]

44. Branko Bembič, Kapitalizem v prehodih : politična in ekonomska zgodovina Zahoda po drugi svetovni vojni, (Zbirka Refleksija, 2012, 5), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 263661824]

45. Stefano Benni, Heliant, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260529664]

46. Isaiah Berlin, Izvori romantike, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 262944000]

47. Uršula Berlot, Duchamp in mimesis, (Acta, 6), Ljubljana, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2011. [COBISS.SI-ID 259552768]

48. Eric Berne, Katero igro igraš? : temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih, 2. izd., Ljubljana, Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize - IPTA, 2012. [COBISS.SI-ID 259748608]

49. Eric Berne, Transakcijska analiza v psihoterapiji : sistematična in individualna socialna psihiatrija, Ljubljana, Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize, 2011. [COBISS.SI-ID 256624896]

50. Thomas Bernhard, Moje nagrade, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263980544]

51. Igor Bernik, Kaja Prislan, Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, (Serija Informacijska varnost, 1), Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede, 2012. [COBISS.SI-ID 260418816]

52. Jana Bezenšek, Državljanska kultura, (Družboslovje), 1. izd., Ljubljana, DZS, 1998. [COBISS.SI-ID 78519552]

53. Polde Bibič, Jože Dolmark, Lilijana Nedič, Poklon Poldetu Bibiču, Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2009. [COBISS.SI-ID 246241536]

54. Bilinguaa, 1. natis, Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261100032]

55. Maeve Binchy, Evening class, (Penguin readers, Level 4), Harlow, Pearson Education Limited, 2008. [COBISS.SI-ID 3228622]

56. Gabrijela Cankar, Franjo Kranjčevič, ur., Joži Trkov, ur., Biologija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1997-2001, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2002. [COBISS.SI-ID 117248768]

57. Pavel Bone, Erika Jarič, Brigita Brajkovič, Majda Kamenšek-Gajšek, Saša Kregar, Andrej Podobnik, Katja Stopar, Tom Turk, Maruša Vencelj, Bernarda Krafogel, ur., Joži Trkov, ur., Biologija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti), 1. izd., Ljubljana, Državni izpitni center, 2011. [COBISS.SI-ID 256633088]

58. Darja Bitenc Logar, Zvezdica in zlate niti, 1. izd., Ljubljana, Zlata pravljica, 2012. [COBISS.SI-ID 263813120]

59. Gašper Bivšek, Provinca. Mrak, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260581120]

60. Mateja Bizjak Petit, Vosek speče sreče, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262282240]

61. Ivan Bizjak, Papige in zvonarji, 1. izd., Piran, Sanjska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263494144]

62. Janez Bizjak, Jože Čar, Ostaline megalitske kulture v slovenskih Alpah ali Odmevi megalitske kulture v slovenski krajini in v njenem kulturnem izročilu, (Zbirka Kulturna dediščina Julijskih Alp, št. 1), Bled, Inštitut Alpe, Celje, Društvo Mohorjeva družba, 2011. [COBISS.SI-ID 259739392]

63. Igor Bizjan, Brezčasje, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260078080]

64. Maurice Blanchot, Literarni prostor, (Zbirka Labirinti, 39), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 261022976]

65. William Bloom, Judy Hall, David Peters, Um, telo, duh : ilustrirana enciklopedija : [vodnik zdravilnih metod, ezoteričnega znanja in duhovnih tradicij], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259541248]

66. Christian Bobin, Vsi so zaposleni, (Knjižna zbirka Poetikonove lire), Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2011. [COBISS.SI-ID 258575616]

67. Janez Bogataj, Slovenija praznuje : sodobne šege in navade na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 257671168]

68. Rado Bohinc, Pravo in politike Evropske unije : povzetki pogodb in sodne prakse, (Knjižna zbirka Maklen), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012, http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259749632]

69. Yves Bonnefoy, O gibanju in negibnosti Douve, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 31), Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2011. [COBISS.SI-ID 259529984]

70. Silvija Borovnik, Književne študije : o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 85), V Mariboru, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 68860929]

71. Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič, Andrej Martinčič, Aleksa Cimerman, Boris Turk, Nada Gogala, Andrej Seliškar, Alojz Šercelj, Gorazd Kosi, Botanični terminološki slovar, (Zbirka Slovarji), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 259361792]

72. Urška Božič, Pravljična joga : priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 let, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263013632]

73. Aleksandr Nikolaevič Afanasʹev, Hans Christian Andersen, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Božična knjiga, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 263016960]

74. Uroš Breskvar, Blaž Rodič, Optimiranje operatorjev genetskih algoritmov, Ljubljana, Vega, 2011. [COBISS.SI-ID 259600640]

75. Nikolaj Pečenko, Brez skrbi, kar naprej!, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2012. [COBISS.SI-ID 261448704]

76. Harry Browne, Kako prodati kar koli? : zemljevid do uspeha za prodajalca --- ki ni agresiven, mu jezik ne teče kot namazan in ni ekstravertiran človek, Ljubljana, Lisac & Lisac, 2011. [COBISS.SI-ID 258638848]

77. Marko Brus, Uvod v zasebno pravo : splošni del civilnega prava, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2011. [COBISS.SI-ID 259164928]

78. Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Stéphane Hessel, Napovedujemo mir! : za napredek duha, (Zbirka Sanje, Dokumenta), Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 263271936]

79. Jorge Bucay, Silvia Salinas, Ljubiti z odprtimi očmi, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261094144]

80. Susan Buck-Morss, Marko Kržan, ur., Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2012. [COBISS.SI-ID 263769856]

81. France Bučar, Temelji naše državnosti, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260173824]

82. Elisabeth Burgos, Ime mi je Rigoberta Menchú : pričevanje gvatemalske Indijanke, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2012. [COBISS.SI-ID 262779136]

83. Gale Burns, Kaj smo spoznali na igriščih, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262271488]

84. Todd Burpo, Lynn Vincent, Nebesa so resnična : osupljiva resnična zgodba o fantku ter njegovem potovanju v nebesa in nazaj, Ljubljana, CFA, 2012. [COBISS.SI-ID 261168128]

85. Jonathan Burrows, Koreografov priročnik, (Zbirka Transformacije, knj. št. 31), Ljubljana, Maska, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011. [COBISS.SI-ID 259237632]

86. Jim Butcher, Dresdenovi zapisi. Knj. 1, Začetek nevihte, 1. izd., Maribor, Videotop, 2011. [COBISS.SI-ID 259695360]

87. Richard Byrne, Zares zelo, zelo, zelo velik dinozaver, 1. natis, Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 257304576]

88. Linda Calabresi, Človeško telo, (Zbirka Pustolovec), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 253144576]

89. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Metka Kralj, Andrej Podobnik, Pavel Bone, Borut Lazar, Biologija 2 : zgradba in delovanje organizmov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole, 1. natis, Celovec, Mohorjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261437440]

90. Albert Camus, Tujec, (Zbirka Veliki večni romani), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262495744]

91. Ivan Cankar, France Dobrovoljc, ur., Moje življenje, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262828288]

92. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : [priročnik za opazovanje v letu 2013], 1. natis, Olševek, Narava, 2013. [COBISS.SI-ID 263893760]

93. Mircea Cǎrtǎrescu, Motorno kolo, parkirano pod zvezdami : izbrane pesmi, (Zbirka Vilenica), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261649920]

94. Mircea Cǎrtǎrescu, Zakaj ljubimo ženske, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261082112]

95. Sofia Cavalletti, Živa liturgija, (Zbirka Dobri pastir), 1. izd., Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2012. [COBISS.SI-ID 263451904]

96. Mateja Režek, ur., Cenzurirano : zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, (Zbirka Razprave, 2), Ljubljana, Nova revija, 2010. [COBISS.SI-ID 253332736]

97. Jaka Cepec, Mitja Kovač, Poslovno pravo : osnove s prakti nimi primeri, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 264279808]

98. Helena Cestnik, Črna, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262221056]

99. Raymond Chandler, The big sleep, (Penguin active reading, Level 3), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2012. [COBISS.SI-ID 1100712542]

100. Roger Chartier, Red knjig : bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem, (Zbirka Teorija, 2011, 13), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 261116672]

101. Agatha Christie, Evil under the sun, (Penguin active reading, Level 4), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2010. [COBISS.SI-ID 1100709726]

102. Stefan Chwin, Predsednikova žena, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261070592]

103. Fabio Ciardi, Ogenj je tvoja beseda : kako živeti evangelij, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2011. [COBISS.SI-ID 259001344]

104. Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Zvezdana Modrijan, ur., Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija : settlement remains and interpretation, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. [COBISS.SI-ID 258819584]

105. Marijan Cingula, Marina Klačmer Čalopa, Kristina Brodar, Finančna regulacija, (Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255560448]

106. Kenneth Cloke, Joan Goldsmith, Razreševanje osebnih in organizacijskih konfliktov : zgodbe o transformaciji in odpuščanju, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2012. [COBISS.SI-ID 262373376]

107. Harlan Coben, Samo en pogled, (Zbirka Krimi), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260184832]

108. Richard L. Cohen, Vrstniki razrešujejo konflikte : vrstniška mediacija v šolah, 1. natis, Ljubljana, Zavod Rakmo, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 258328832]

109. Lea-Marija Colarič-Jakše, Marjan Jerele, ur., Kostanjevica na Krki : pogled iz balona = views from a balloon : [fotomonografija = photo monograph], Kostanjevica na Krki, Let, 2012. [COBISS.SI-ID 262729216]

110. Carlo Collodi, Ostržek, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262656512]

111. Dan Coman, Začetek, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262270976]

112. Jonathan Crary, Tehnike opazovalca : videnje in modernost v devetnajstem stoletju, (Teorija, 19/2012), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 262274816]

113. Alan Čaplar, Planinarski vodič po Hrvatskoj : 650 opisanih putova, 1000 fotografija, 75 zemljovida, Zagreb, Mozaik knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 329120]

114. Ludvik Čarni, Avgust Lešnik, ur., Obča in historična sociologija : izvori sociološke misli na Slovenskem : izbrani spisi, (Zbirka Portreti), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262030848]

115. Boris Čeh, Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja, (Ponatis), Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2006. [COBISS.SI-ID 227625472]

116. Pavle Čelik, Naši financarji : (1918 - 1946), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262246400]

117. Ralf Čeplak Mencin, V deželi nebesnega zmaja : 350 let stikov s Kitajsko, (Zbirka Varia), Ljubljana, Založba /*cf., 2012. [COBISS.SI-ID 262382336]

118. Primož Čučnik, Kot dar, (Zbirka Klasična šerpa, 15), Ljubljana, LUD Šerpa, 2010. [COBISS.SI-ID 249170688]

119. Primož Čučnik, Mikado : (1-5-5-15-15), (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260575488]

120. Dan zmage, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260076288]

121. Cadik I. Danon, Obsekano drevo Danonovih : spomin na Jasenovac, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 261173248]

122. Mitja Černe, Jernej Podlipnik, Uroš Ferjan, Andrej Grah Whatmough, Barbara Guzina, Dušan Jeraj, Irena Kamenščak, Ivan Kranjec, Bojan Škof, Tanja Urbanija, Katja Wostner, Davki za managerje : od osnov do praktičnih rešitev, (Zbirka Manager), Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261944064]

123. Matej De Cecco, Boštjan Gorenc, Pilko in Čopka v Narobniji, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2012. [COBISS.SI-ID 260955392]

124. Aleš Debeljak, Knjiga, križ, polmesec, Ljubljana, Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, 2012. [COBISS.SI-ID 261438976]

125. Daniel Defoe, Pristni Anglež : satira, (Zbirka Varia), Ljubljana, Založba /*cf., 2011. [COBISS.SI-ID 259586048]

126. Milan Dekleva, Etimologija pozabe : abecednik poetičnih besed, (Zbirka Novi pristopi, 53), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 260030464]

127. Milan Dekleva, Izganjalci smisla, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 260861952]

128. Gilles Deleuze, Proust in znaki, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262027264]

129. Gilles Deleuze, Spinoza : praktična filozofija, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 262616576]

130. Avgust Demšar, Obsedenosti v času krize : detektivski roman, (Zbirka Sanje, Detektivski roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262090240]

131. Marko Derganc, Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 5, V gusarjevih krempljih, (Zbirka Pustolovca), 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2012. [COBISS.SI-ID 260225280]

132. Valerij Dermol, Vplivi usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost, (Znanstvene monografije MFDPŠ), Celje, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2010. [COBISS.SI-ID 253415680]

133. Živa Deu, Arhitektura domov znanih Slovencev : znanstveniki in znanstvenice : scientists, Ljubljana, Kmečki glas, 2011. [COBISS.SI-ID 258695680]

134. Junot Díaz, Potopljen, 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. [COBISS.SI-ID 71872257]

135. Franc Dimc, Rudi Čop, Elektrotehniški praktikum : za študente pomorstva in tehnologije prometa, 4., popravljena izd., Portorož, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2011. [COBISS.SI-ID 258230784]

136. Lidija Dimkovska, pH nevtralna za življenje in smrt, (Zbirka Poezija), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 259743744]

137. Gorazd Kocijančič, ur., Vid Snoj, ur., Dionizij Areopagit in evropsko izročilo, (Slovenska filozofska misel, 12), Ljubljana, Slovenska matica, 2011. [COBISS.SI-ID 259077888]

138. E. G. West, Walter Edward Williams, Robert A. Sirico, George Charles Roche, Kurt R. Leube, Richard M. Ebeling, Charles Kershaw Rowley, Larry D. Baker, Edward Lee Hudgins, James Grant, John A. Sparks, Doba ekonomistov : zagovorniki svobode: od Adama Smitha do Miltona Friedmana, (Zbirka Izzivi svobode), Ljubljana, Nova revija, 2012. [COBISS.SI-ID 260798720]

139. Peter Breznik, Borut Boc, Franc Jurman, Brane Šimenc, Dober voznik bom : priročnik, Maribor, Primotehna, 2011. [COBISS.SI-ID 66879489]

140. Branka Lazar, Dobrepoljska dolina stoji na jezeru : dobrepoljske ljudske pripovedi, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. [COBISS.SI-ID 252688640]

141. Mladen Dolar, Strel sredi koncerta, (Zbirka Čas misli), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263774720]

142. Sašo Dolenc, Kako ustvariti genija in druge kratke zgodbice o skoraj vsem, Ljubljana, Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2012. [COBISS.SI-ID 262550784]

143. Maja Andrič, ur., Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012. [COBISS.SI-ID 262290432]

144. Anka Peljhan, ur., Domača kuhna pa to ali Osnovnošolci obujajo zgodovino slovenske kulinarike, 1. izd., Ljubljana, samozal. A. Peljhan, 2012. [COBISS.SI-ID 262468096]

145. Gerard Donovan, Julius Winsome, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262090752]

146. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes and the mystery of Boscombe Pool, (Penguin readers, Level 3, Pre-Intermediate), Harlow, Pearson Education, 2008. [COBISS.SI-ID 16031890]

147. Arthur Conan Doyle, Three short stories of Sherlock Holmes, (Penguin readers, Level 2, Elementary), Harlow, Pearson Education, 2008. [COBISS.SI-ID 3727822]

148. Franz Drappier, Madžarka v Pendjabu, (Serija Lester Cockney, 3), Celje, Risar, 2012. [COBISS.SI-ID 260882432]

149. Miriam Drev, V pozlačenem mestu, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260908544]

150. Marjan Drnovšek, Metka Lokar, ur., Jernej Mlekuž, ur., Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, (Migracije, 22), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 263236096]

151. Špela Urh, ur., Država želi, da ostanemo cigani! : teoretske refleksije in prakse izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2012. [COBISS.SI-ID 263121408]

152. Drago Dubrovski, Razsežnosti kriznega managementa, (Znanstvene monografije MFDPŠ), Celje, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011. [COBISS.SI-ID 254248192]

153. Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Modeliranje prostora I : zbirka vaj, Delovni učbenik za NX, Ljubljana, Fakulteta za strojništvo, 2012. [COBISS.SI-ID 257568512]

154. 2 o nagajivih črkah, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 260070912]

155. Boris Brovinsky, Dušan Oblak, Borut Batagelj, Tomaž Pavlin, Milan Knez, Dve kolesi in par nog, (Publikacija TMS, 48), Bistra pri Vrhniki, Tehniški muzej Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 253289984]

156. Francis Ebejer, Skok malteških delfinov, (Zbirka Helia, 3), Ljubljana, Društvo 2000, Koper, KUD AAC Zrakogled, 2011. [COBISS.SI-ID 260699136]

157. Jean Echenoz, Pobliski, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262088448]

158. Umberto Eco, Praško pokopališče, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261896192]

159. Les économistes atterrés, Manifest, 20 let slepote, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2012. [COBISS.SI-ID 263731712]

160. Donna Eden, David Feinstein, Energijska medicina : uravnovešanje telesnih energij za optimalno zdravje, radost in vitalnost, Ljubljana, Gnostica, 2012. [COBISS.SI-ID 261447680]

161. Lynda Edwards, The Olympic promise, (Penguin active reading, Level 1), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2011. [COBISS.SI-ID 1100715614]

162. Jennifer Egan, Tatovi na obisku, (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262114048]

163. Gorazd Meško, ur., Andrej Sotlar, ur., Katja Eman, ur., Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja - multidisciplinarne perspektive, Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede, 2012. [COBISS.SI-ID 261122816]

164. Bojan Ekselenski, Vitezi in čarovniki. 2, Indigo novi svet, (Zbirka Drugotnost), 1. izd., Maribor, Pro-Andy, 2011. [COBISS.SI-ID 259387648]

165. Khaled El-Rouayheb, Pred homoseksualnostjo v arabsko-islamskem svetu, 1500-1800, (Zbirka Lambda, 100), Ljubljana, Škuc, 2012. [COBISS.SI-ID 263003392]

166. Klemen Jelinčič Boeta, ur., En zo agadá : antologija sodobne hebrejske književnosti, (Antologije Vilenice), Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, 2012. [COBISS.SI-ID 261763840]

167. Enciklopedija športa, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260971520]

168. Mihail Naumovič Èpštejn, Znak_vrzeli : o prihodnosti humanističnih ved, (Zbirka Labirinti, 38), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 260359168]

169. Anže Erbežnik, Evolutivna teorija razvoja prava, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261913600]

170. Eduard Escoffet, Ljubezen pokvari vse, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262279424]

171. Irena Avsenik Nabergoj, Marija Zlatnar Moe, Janja Perko, Esej na maturi 2013 : otroci in starši, (Zbirka Matura 2013), Ljubljana, Intelego, 2012. [COBISS.SI-ID 262260736]

172. Nada Holc, Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 261813248]

173. Jan Fabre, Dramski teksti, Ljubljana, Študentska založba, Zavod Exodos, 2012. [COBISS.SI-ID 261363968]

174. Jan Fabre, Nočni zapisi 1978-1984, (Umetnost prihodnosti, 12), 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. [COBISS.SI-ID 69643265]

175. Aleš Obreza, Marjeta Humar, Borut Božič, (22 avtorjev), Farmacevtski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 259485184]

176. Tone Ferenc, Mitja Ferenc, ur., Odporništvo, (Izbrana dela, 4), (Historia, 21), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. [COBISS.SI-ID 259577088]

177. Bogomil Ferfila, Primerjalne politike v sodobnem svetu, Aplikativno-empirični del : države v razvoju, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2010. [COBISS.SI-ID 253356800]

178. Bogomil Ferfila, Svet na dlani v 80 dneh, (Svet na dlani, knj. 12), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 260600832]

179. Hans Ferk, Pot do konkurenčnosti : prenova poslovnih procesov, (Zbirka Manager), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261954304]

180. Irena Ferluga, Spomin na spomenico : razmišljanja za mamo, (Frontier, Proza, 056), Maribor, Subkulturni azil, 2012. [COBISS.SI-ID 260146176]

181. Emil Filipčič, Mojstrovka, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260576256]

182. Elsa Fonda, Massimiliano Fabris, ur., Filmsko ustvarjanje Aljoše Žerjala : od 8-milimetrske do digitalne kamere, Trst, ZTT, = EST, 2012. [COBISS.SI-ID 4691180]

183. Massimo Fini, Neron : dva tisoč let klevet, (Zbirka Zgodovinske osebnosti), Ljubljana, Kmečki glas, 2011. [COBISS.SI-ID 257583360]

184. Alojzija Fink, Patricija Valentina Kobilšek, Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2012. [COBISS.SI-ID 262930944]

185. Alojzija Fink, Jožica Jelen-Jurič, Jasna Kolar, Zdravstvena nega starostnika : učbenik za izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti v programu Zdravstvena nega, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2012. [COBISS.SI-ID 261538048]

186. Franck Fischbach, Brez predmeta : kapitalizem, subjektivizem, odtujitev, (Zbirka Krt, 167), Ljubljana, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 263218432]

187. Vito Babič, Mojca Čepič, Aleš Drolc, ur., Joži Trkov, ur., Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2004. [COBISS.SI-ID 129146368]

188. Matjaž Bončina, Janez Cerar, Andrej Godec, Barbara Hribar, Andrej Jamnik, Jurij Lah, Andrej Lajovic, Miha Lukšič, Črtomir Podlipnik, Iztok Prislan, Jurij Reščič, Bojan Šarac, Matija Tomšič, Gorazd Vesnaver, Fizikalna kemija - praktikum, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 261552640]

189. Gustave Flaubert, Spomini nekega norca in izbrana mladostna dela, (Nostalgija), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262514176]

190. Evald Flisar, Antigona zdaj : tragedija, (Izbrana dela, Drame), Ljubljana, Vodnikova založba (DSKG), Sodobnost International, 2012. [COBISS.SI-ID 260074496]

191. Evald Flisar, Dekle, ki bi raje bilo drugje : roman, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262791168]

192. Ken Follett, Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263768832]

193. Dorothy Foltz-Gray, Kako odpravimo bolečino : novi in preizkušeni načini za ublažitev bolečin : bolečine v sklepih in hrbtu, glavobol in številne druge bolečine, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259784960]

194. Helena Fone, Tehnika čustvene svobode - EFT za telebane, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2012. [COBISS.SI-ID 261491456]

195. Petra Forte-Tavčer, Priprava tekstilij na plemenitenje, 1. izd., Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 254528256]

196. Franjo Frančič, Domovina, bleda mati, (Zbirka Sanje, Roman), Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 259212032]

197. Franjo Frančič, Princesa in smrt, (Zbirka Žamet), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2003. [COBISS.SI-ID 122296064]

198. Max Frisch, Človek v holocenu, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263981056]

199. Tatjana Frumen, Reiki : energija ljubezni, Maribor, T. Frumen, 2012. [COBISS.SI-ID 68547073]

200. Alja Furlan, Iz prevleke za blazino : [ko se levčki zaljubijo], (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 260951552]

201. Alja Furlan, Šimpatki za Emo, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 261295104]

202. Maja Furman, Učilnica pod orehi, (Zbirka Znameniti Slovenci), 1. izd., Murska Sobota, Ajda, IBO Gomboc, 2012. [COBISS.SI-ID 70810113]

203. Adrian Furnham, Psihologija : ideje, ki so spremenile svet, (Serija 50 največjih idej), 1. izd., Maribor, Videotop, 2012. [COBISS.SI-ID 261289216]

204. Carmine Gallo, Skrivnosti predstavitev Steva Jobsa : kako biti noro dober pred vsakim občinstvom, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 263339008]

205. Ferruccio Gambino, Prebežniki v viharju : opazke ob začetku novega tisočletja, (Zbirka Teorija, 2011, 15), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 259635968]

206. Jure Gašparič, Državni zbor 1992-2012 : o slovenskem parlamentarizmu, (Zbirka Razpoznavanja, 17), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. [COBISS.SI-ID 263996672]

207. Arno Geiger, Stari kralj v izgnanstvu : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo], (Zbirka Upanje), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260794624]

208. Katja Kemperle, ur., Darja Lavrenčič Vrabec, ur., Ida Mlakar, ur., Erika Pečnik, ur., Kristina Picco, ur., Vojko Zadravec, ur., Geneze - poti v bistroumne nesmisle : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010, Ljubljana, Mestna knjižnica, 2011. [COBISS.SI-ID 258800384]

209. Slavko Brinovec, Karmen Cunder, Alenka Dragoš, Ingrid Florjanc, Stojan Gojčič, Marjeta Hočevar, Rozika Klasinc, Karmen Kolenc-Kolnik, Nives Kotnik, Franc Lovrenčak, Saša Mislej, Igor Šeruga, Metka Špes, Špela Majnik, ur., Geografija, Priloge in rešitve 1999-2005, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2006. [COBISS.SI-ID 224922112]

210. Slavko Brinovec, Karmen Cunder, Alenka Dragoš, Ingrid Florjanc, Stojan Gojčič, Marjeta Hočevar, Rozika Klasinc, Karmen Kolenc-Kolnik, Nives Kotnik, Franc Lovrenčak, Saša Mislej, Igor Šeruga, Metka Špes, Špela Majnik, ur., Geografija, Zbirka maturitetnih nalog 1999-2005, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2006. [COBISS.SI-ID 224922368]

211. Rok Ciglič, ur., Drago Perko, ur., Matija Zorn, ur., Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, (GIS v Sloveniji, 11), Ljubljana, Založba ZRC, 2012. [COBISS.SI-ID 262936320]

212. András Gerevich, Štetje časa, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262272256]

213. Tess Gerritsen, Vajenec, (Zbirka Krimi), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260264448]

214. Charlotte Gerson, Beata Bishop, Zdravljenje z Gersonovo metodo : premagajte raka in druge kronične bolezni, 2. izd., Ptuj, Založba Murat, 2012. [COBISS.SI-ID 262118144]

215. Amitav Ghosh, Obrisi senc, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260076032]

216. Polona Glavan, Noč v Evropi, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262740992]

217. Zala Dobovšek, Ana Perne, ur., Ivian Kan Mujezinović, ur., Mina Žabnikar, ur., Glej, 40 let, Ljubljana, Gledališče Glej, Slovenski gledališki muzej, 2011. [COBISS.SI-ID 259132160]

218. Rosalene Glickman, Optimalno mišljenje : kako biti najboljše, kar si, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 263694336]

219. Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani, Ljubljana, Garbo Unique, 2011. [COBISS.SI-ID 255278080]

220. Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem : po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 3), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 262959360]

221. Tamara Goličnik, Beethoven - večni izziv za pianiste : o izvajalni praksi Beethovnovih klavirskih del, Ljubljana, Akademija za glasbo, 2012. [COBISS.SI-ID 262756352]

222. Mateja Gomboc, Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2009. [COBISS.SI-ID 248367872]

223. Luka Gorše, Moč v borilnih športih : teorije, zakoni, načela, metode in primeri vadb moči v borilnih športih, Ljubljana, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 262351104]

224. Christian Gostečnik, Govorica telesa v psihoanalizi, (Monografije FDI, 14), (Znanstvena knjižnica Teološke fakultete), Ljubljana, Brat Frančišek, Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut, 2012. [COBISS.SI-ID 260586240]

225. Peter Bezek, Goto 1982 : razvoj računalniške kulture na Slovenskem, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 263687680]

226. Davorin Žitnik, Janko Logar, Srečko Vratuša, (15 avtorjev), Gradbeniški priročnik, 5., dopolnjena izd., Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262742272]

227. Anthony Grafton, Ponarejevalci in kritiki : ustvarjalnost in zavajanje v zahodni humanistiki, (Zbirka Teorija, 2011, 8), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 259622400]

228. Theodore Gray, Elementi : [slikovni pregled vseh znanih atomov v vesolju ], 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 261821184]

229. Igor Grdina, Od marcipanskih vojščakov do narodnih junakov, (Zbirka Zbiralnik, 16), Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2012. [COBISS.SI-ID 262710784]

230. Dominik Gregl, Priročnik športnega pilota, Ljubljana, samozal. D. Gregl, 2012. [COBISS.SI-ID 261198336]

231. Milan Gregorič, Vstani Slovenija : iz zatohlosti tranzicije v nove čase, Trst, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 4799212]

232. Gremo Kran puzdravt : pripovedi iz Kranja z okolico in iz vasi Sorškega polja, (Zbirka Glasovi, knj. 40), Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 260145408]

233. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Zlate Grimmove pravljice, (Zbirka Veliki pravljičarji), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261350656]

234. Bojan Grobovšek, Boris Labudović, Jožef Zaviršek, Praktična uporaba toplotnih črpalk, Ljubljana, Energetika marketing, 2009. [COBISS.SI-ID 248322048]

235. Anselm Grün, Magdalena Bogner, Pustolovščine življenja : knjiga o duhovnosti za družine, Koper, Ognjišče, 2012. [COBISS.SI-ID 261005312]

236. Anselm Grün, Velikonočna zgodba, Celje, Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 259687168]

237. Miro Haček, Irena Bačlija, Upravljanje človeških virov v upravi, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 263234560]

238. Maja Haderlap, Angel pozabe, Maribor, Litera, Celovec, Drava, 2012. [COBISS.SI-ID 71055617]

239. Michael Hahn, Mladinski atlas, Svet : [celine, države, zanimivosti], Köln, Schwager & Steinlein, [2007]. [COBISS.SI-ID 8059082]

240. Béla Hamvas, Patmos : eseji, (Zbirka Aut, 48), 2. izd., Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2010-<2012>. [COBISS.SI-ID 252395008]

241. Gareth Hanrahan, Tolkienov svet : rodovi in kraji Srednjega sveta, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262293504]

242. Nikolaus Harnoncourt, Toni so vzvišene besede : pogovori o romantični glasbi, (Poteze), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 260627968]

243. Hazel Harrison, Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli : [celovit priročnik praktičnih in ustvarjalnih tehnik], 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 259412480]

244. David Harvey, Kozmopolitstvo in geografija svobode, (Zbirka Teorija, 2011, 14), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 259643392]

245. David Harvey, Kratka zgodovina neoliberalizma, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2012. [COBISS.SI-ID 262614528]

246. S. W. Hawking, Leonard Mlodinow, Veliki načrt : novi odgovori na zadnja vprašanja o življenju, (Knjižnica Sigma, 92), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2011. [COBISS.SI-ID 259294464]

247. Louise L. Hay, Cheryl Richardson, Ustvarite si izjemno življenje, (Zbirka Louise), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 260530176]

248. Louise L. Hay, V 21 dneh usvojite pozitivne afirmacije, (Zbirka Primula), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 263084288]

249. Friedrich August Hayek, Ustava za svobodo, (Zbirka Izzivi svobode), Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2012. [COBISS.SI-ID 262400512]

250. Julie Hearn, Čudak Rowan, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262267136]

251. Darko Hederih, Marjan Škvorc, Male Male sive celice : (zbirka kvizov za otroke od devet do dvanajst let), Maribor, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 69159425]

252. Darko Hederih, Marjan Škvorc, Male sive celice 5, [Maribor], samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 70946561]

253. Zatteja Helen, Enačba za zdravje : zdravstveni vodnik za vse generacije, (Zbirka Nezavedno), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 262071552]

254. Zatteja Helen, Luna, vladarica noči : magični koledar opravil od mlaja do ščipa, (Zbirka Nezavedno), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 262465280]

255. Blaž Pucihar, ur., Here we go round Slovenia : a journey of song, 1st ed., Ljubljana, Okaši, 2012. [COBISS.SI-ID 262985216]

256. Esther Hicks, Jerry Hicks, Sara. Knj. 1, O večnem prijateljstvu dveh sorodnih duš, Praha, Synegie, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 4002459]

257. Patricia Highsmith, Ripley's game, (Penguin readers, Level 5, Upper-Intermediate), Harlow, Pearson Education Limited, 2008. [COBISS.SI-ID 3227086]

258. Tomaž Šalamun, Primož Čučnik, Gregor Podlogar, Andrej Hočevar, Urška P. Černe, ur., Der Hirsch : vier slowenische Dichter, Ljubljana, LUD Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 263997184]

259. Karlo Hmeljak, Krčrk, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 263655168]

260. Eric John Ernest Hobsbawm, Čas kapitala : 1848-1875, (Zbirka Respublica, 2011, 3), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 259637248]

261. Marcel Hofer, Razloži mi smrt --- : kako spremljati otroka v družini in pri verouku, (Pedagoška zbirka, 8), 1. natis, Ljubljana, Salve, 2012. [COBISS.SI-ID 260509952]

262. Miroslav Holub, Kratko premišljevanje o človeku, (Zbirka Nova lirika, 19), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259183872]

263. Geoffrey Hoppe, Linda Hoppe, Živite svojo božanskost, Trzin, Nova, 2012. [COBISS.SI-ID 261144832]

264. Boštjan Horvat, Vodnik po domači in svetovni krizi : (blog od novembra 2010 do marca 2012), Vrhnika, Dostop, 2012. [COBISS.SI-ID 261007872]

265. Joža Horvat, Nad brezni oceanov : dnevnik z Bese, 2. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 264028928]

266. Jožek Horvat, Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov, Murska Sobota, Zveza Romov Slovenije, Romani Union, 2011. [COBISS.SI-ID 257466368]

267. Nicolai Houm, Vsi otroci so iz ognja, (Zbirka Stopinje), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 262958848]

268. Bohumil Hrabal, Poroke v hiši : dekliški roman, (Moderni klasiki, 66), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260696320]

269. Stanka Hrastelj, Igranje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260351488]

270. Karl Hren, Grape in vrhovi : čar Karavank med Peco in Obirjem, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 262945792]

271. Niko Hudelja, Nemško-slovenski zgodovinski slovar, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263010304]

272. Jurij Hudolin, Ingrid Rosenfeld, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013 [i. e. 2012]. [COBISS.SI-ID 263057152]

273. Jurij Hudolin, Na Kolodvorski ulici nič novega : (iz roda v rod še naprej), (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259170048]

274. Johan Huizinga, Marko Kržan, ur., Jesen srednjega veka, Ljubljana, Studia Humanitatis, 2011. [COBISS.SI-ID 260632576]

275. Vladimír Hulpach, Zgodbe iz Shakespearja, 1. natis, Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261046528]

276. Michel Husson, Čisti kapitalizem, (Zbirka Teorija, 2012, 17), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 262024448]

277. Mark Hutchinson, Plazilci, (Zbirka Pustolovec), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 258425600]

278. Aleksander Igličar, Marko Hočevar, Računovodstvo za managerje, (Zbirka Manager), 2., popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana, GV založba, 2011. [COBISS.SI-ID 257432832]

279. Alojz Ihan, Državljanski eseji : o fiziologiji človeške moralnosti, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263058944]

280. Alojz Ihan, Hvalnica rešnjemu telesu, (Hvalnice), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2011. [COBISS.SI-ID 256944128]

281. Nuša Ilovar, Šepet brezčasja : [pesmi], (Posebna zbirka, knj. 6), Ljubljana, KUD Lema, 2012. [COBISS.SI-ID 261556992]

282. Semier Insayif, Brez danji, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262280192]

283. Ida Intihar, Prehranska kulturna dediščina Posavja : Radeče, Hotemež, Obrežje pri Zidanem Mostu, Planina nad Loko, Pleš nad Zidanim Mostom, Radež pri Loki, Loka pri Zidanem Mostu, Žirovnica pri Loki, Lokavec, Polana, Sevnica, Brestanica, Okroglice pod Lovrencem, Jelenik pri Raki, Planina pri Raki, Raka, Vrh pri Površju, Mala breza pri Bregu, Volčje pri Sromljah, Jelenik pri Raki, Etnološko društvo Terica, 2012. [COBISS.SI-ID 262547712]

284. Jože Volfand, ur., IPPC v Sloveniji, Celje, Fit Media, 2008. [COBISS.SI-ID 239615488]

285. Anica Levin, ur., Marija Gorjanc, ur., Franci Sluga, ur., IRSPIN : razvojni izziv, Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Litija, IRSPIN - Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije, 2012. [COBISS.SI-ID 260073216]

286. Oleksandr Irvanec, Nepričakovani verzi, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262272512]

287. Walter Isaacson, Steve Jobs : biografija največjega računalniškega vizionarja, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 259894528]

288. Christopher Isherwood, Samec, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262794240]

289. Andraž Stožer, Lidija Križančić Bombek, Jurij Dolenšek, Maša Skelin, Izbrana poglavja iz fiziologije : za študente medicine : z navodili za vaje, 1. izd., Maribor, Medicinska fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 258945792]

290. Fredric Jameson, Primož Krašovec, ur., Kulturni obrat : izbrani spisi o postmoderni, 1983-1998, (Studia humanitatis, letnik 2012), Ljubljana, Studia humanitatis, 2012. [COBISS.SI-ID 260964352]

291. Anton Jamnik, Med vagabundom in romarjem : pogledi na slovensko samostojnost, liberalizem, vero in etiko, 2. izd., Ljubljana, Družina, 2012. [COBISS.SI-ID 262939392]

292. Aleksander Jankovič Potočnik, Anton Marn, Žica okrog Ljubljane : ob 70. obletnici začetka gradnje italijanskih utrdb in žičnih ovir okrog Ljubljane, (Zbirka Utrdbe na Slovenskem), Logatec, Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2012. [COBISS.SI-ID 261602048]

293. Kristina Hmeljak Sangawa, Yufuko Ichimiya, Naomi Ida, Michiru Koga, Nagisa Moritoki Škof, Hyeonsook Ryu, Japonščina za začetnike 1, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261513216]

294. Kristina Hmeljak Sangawa, Yufuko Ichimiya, Naomi Ida, Takamune Kawashima, Michiru Koga, Nagisa Moritoki Škof, Hyeonsook Ryu, Japonščina za začetnike 2, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261513472]

295. Patrik Jaros, Božična peka : recepti, ki se jim ni moč upreti, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 260936448]

296. Bruna Jejčič, Sladoled in sladoledni izdelki : učbenik za modul Sladoled v programih Slaščičar in Mlekar, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2012. [COBISS.SI-ID 261575680]

297. Miha Jensterle, Semena življenja, Paneče, samozal. M. Jensterle, 2011. [COBISS.SI-ID 255709952]

298. Tone Jerovšek, Polonca Kovač, Upravni postopek in upravni spor, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2010. [COBISS.SI-ID 251372288]

299. Ana Jesenovec, Jaka Lenardič, Književnost na maturi 2013, (Zbirka Priročniki, št. 54), Kamnik, Ico, 2012. [COBISS.SI-ID 262490880]

300. Milan Jesih, Svoje igre : izbrane, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263717120]

301. Milan Jesih, Zbrane zbirke, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262401536]

302. Nataša Polajnar Frelih, Darja Srebnik, Gojka Pajagič Bregar, Andreja Godnič, Jana Cvetko, Irena Potočnik, Jesulus Pragensis : praški Jezušček in druge voščene figure v Slovenskem verskem muzeju : [Slovenski verski muzej, Stična, 9. september - 31. december 2005], Stična [i. e.] Ivančna Gorica, Slovenski verski muzej, 2005. [COBISS.SI-ID 221647872]

303. Božidar Jezernik, Kava : čarobni napoj, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 261507840]

304. Alexandro Jodorowsky, Psihomagija, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2012, http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11, http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 263188736]

305. Anna Johnson, Manifest brhke mamice : o otrocih, lepoti, ravnotežju in sreči, (Zbirka mali vragci), Brežice, Primus, 2011. [COBISS.SI-ID 258887424]

306. Allan Frewin Jones, Gary Chalk, Ogenj nad Lastovičjem, (Zbirka Razkosane dežele, 3), Ljubljana, Alica, 2011. [COBISS.SI-ID 259623936]

307. Allan Frewin Jones, Gary Chalk, Pot v Kontraur, (Zbirka Razkosane dežele, 2), Ljubljana, Alica, 2011. [COBISS.SI-ID 259623680]

308. Allan Frewin Jones, Gary Chalk, Trundlov pohod, (Zbirka Razkosane dežele, 1), Ljubljana, Alica, 2011. [COBISS.SI-ID 259623424]

309. Ekaterina Josifova, Zakaj peš, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262271744]

310. Milivoj Jovančević, Prva leta - zakaj so pomembna : vodnik za starše in strokovnjake, ki delajo s predšolskimi otroki, (Zbirka Mali vragci), 1. izd., Brežice, Primus, 2011. [COBISS.SI-ID 259197440]

311. James Joyce, Pisma Nori, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262024960]

312. Tony Judt, Zatočišče spomina, (Zbirka Republika izbire), 1. izd., Bled, Produkcijska hiša RED, Zavod za užitke branja, 2012. [COBISS.SI-ID 260693504]

313. Janez Jurca, Nekoč na Vrhniki : osemdeset spominov, Ljubljana, samozal. J. Jurca, 2012. [COBISS.SI-ID 260548096]

314. Marjana Jus, Mali šolski leksikon slovenskega jezika, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263266816]

315. Jesper Juul, Hura, gremo jest!, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 262256384]

316. Stanislav Južnič, Drago Samec, Peter Weiss, Peter Weiss, ur., Domoznanec in kulturni delavec Jože Gregorič (1908-1989) : kostelski ponos na slovenskem leposlovnem nebu, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 260098304]

317. Mila Kačič, Among the thousands I would know you, 1st ed., Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 263469568]

318. Mila Kačič, Med tisoči bi te spoznala : posebna izdaja ob stoletnici pesničinega rojstva, (Zbirka Zrno), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 263368704]

319. Sergei Kajumov, Čudež iridodiagnostike, 1. izd., Ljubljana, Tartu, 2012. [COBISS.SI-ID 263743232]

320. Janez Juhant, ur., Vojko Strahovnik, ur., Bojan Žalec, ur., Kako iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka, (Znanstvena knjižnica, 33), Ljubljana, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. [COBISS.SI-ID 263218688]

321. Frédéric Houssin, ur., Cédric Ramadier, ur., Kako naredimo? : Larousse za otroke, Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 259331072]

322. Polly Pinder, Susie Hodge, Eva Dutton, Jonathan Newey, Kako preprosto narišeš žival, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259579136]

323. Tony Allen, Jonathan Bastable, Ruth Binney, Jeremy Harwood, Tim Healey, Kako se je vse začelo : resnica o dogodkih, ki so oblikovali današnji svet, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260464384]

324. Maarja Kangro, Atenski psi, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262279680]

325. Črt Kanoni, Moj oče, psihiater Kanoni, (Spomini, izpovedi), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261543936]

326. Ioána Karistiáni, Mala Anglija, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261081856]

327. Alma M. Karlin, Isolanthis : roman o potopu celine, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262222080]

328. Gari Kasparov, Kako življenje oponaša šah, (12, 08), 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. [COBISS.SI-ID 71899137]

329. Bogdan Kavčič, Organizacijska kultura, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 3. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255599616]

330. Bogdan Kavčič, Usmerjanje ustvarjalnosti : [univerzitetni učbenik], (Zbirka Učbeniki FKPV, Magistrski študij), 4. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255599872]

331. Slavka Kavčič, Računovodstvo za odločanje, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255821824]

332. Lejla Kažinić Kreho, Prehrana 21. stoletja za moške : ob uživanju v hrani si krepite moškost in plodnost, ohranjajte vitkost in preprečite najpogostejše moške bolezni in težave, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 260924928]

333. Mateja A. Kegel, Divja Klara, 1. izd., Domžale, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 262865408]

334. Werner Keller, Biblija ima vendarle prav : raziskovalci dokazujejo zgodovinsko resničnost Stare zaveze : [predelana in dopolnjena izdaja], 1. natis, Ljubljana, Orbis, 2011. [COBISS.SI-ID 257795328]

335. Berta Košmrlj, Alenka Mozer, Saša Petriček, Andrej Smrdu, Boris Zmazek, Katarina Senta Wissiak Grm, Bernarda Krafogel, ur., Joži Trkov, ur., Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2011. [COBISS.SI-ID 258494720]

336. Jack Kerouac, Klateži dharme, (Zbirka Moderni klasiki, 70), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263311872]

337. Jack Kerouac, On the road, (Penguin readers, Level 5), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2008. [COBISS.SI-ID 1100707422]

338. Ian Kershaw, Matej Nemec, ur., Hitler, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262952960]

339. Marko Kerševan, Protestanti(sti)ka, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262534912]

340. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice, (Zbirka Velike slikanice), 7. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260792832]

341. Urška Kežmah, Zakon o pravdnem postopku : s komentarjem in sodno prakso, Maribor, De Vesta, 2009-2011. [COBISS.SI-ID 62771457]

342. Khaled al Khamissi, Taksi, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259631616]

343. Olga Kharitidi, Ples v krogu : starodavne skrivnosti sibirske modrosti, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2010. [COBISS.SI-ID 252932608]

344. Christopher Kilham, Pet tibetancev : pet gibalnih vaj za zdravje, energijo in osebnostno moč, (Zbirka In zdravje), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 260530432]

345. Andrej Kirn, Družbenoekološki obrat ali propad, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012, http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 262679296]

346. Manja Kitek Kuzman, Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji : Slovenija, V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Fakulteta za arhitekturo, 2012. [COBISS.SI-ID 260172544]

347. Rok Klančnik, Trinajsti apostol : (od Balija do Malija) : turistični triler, Dob, Miš, 2012. [COBISS.SI-ID 261622272]

348. Matjaž Klemenčič, Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 79), (Ethnicity, 13), Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011. [COBISS.SI-ID 67840001]

349. Silvija Borovnik, ur., Kliči me po imenu : izbor krajše proze slovenskih avtoric, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013 [i. e. 2012]. [COBISS.SI-ID 263057920]

350. Alenka Klopčič, Bober Kasti in žabica Silva, (Knjižna zbirka Modri svet), 1. izd., Ljubljana, Energija doma, Energetika.Net, 2012. [COBISS.SI-ID 262835712]

351. Alenka Klopčič, Gogi in melonin sok, (Zdrava žlica), 1. izd., Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259689472]

352. Alenka Klopčič, Gogijev rojstni dan in špargljeva zabava, (Zdrava žlica), Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259689728]

353. Alenka Klopčič, Lunca in sonček, 1. izd., Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263612672]

354. Alenka Klopčič, Od Londona do Černobila, Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260583936]

355. Alenka Klopčič, Organko, Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260335872]

356. Alenka Klopčič, Smetko sredi gozda, 1. izd., Lukovica, Eko knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263549696]

357. Alenka Klopčič, Sokol Falko in učiteljica, (Knjižna zbirka Modri svet), 1. izd., Ljubljana, Energija doma, Energetika.Net, 2012. [COBISS.SI-ID 262863872]

358. Maja Klun, Alenka Kuhelj, Renata Slabe Erker, Učinkovitost okoljske politike - ekonomski, administrativni in pravni vidiki, (Upravna misel), 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2011. [COBISS.SI-ID 258950144]

359. Martin Knowelden, Živali so mojstri preživetja, 1. natis, Ljubljana, Hart, Harting, 2012. [COBISS.SI-ID 263320064]

360. Edvard Kocbek, Andrej Inkret, ur., Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev), V Ljubljani, Državna založba Slovenije, 1991-<2012>. [COBISS.SI-ID 23726080]

361. Gregor Kocijan, Slovenska kratka proza : 1919-1929, (Studia litteraria), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 261798912]

362. Nerina Kocjančič, Poklon Majdi Potokar, Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2011. [COBISS.SI-ID 256444160]

363. Aleksandra Kocmut, Pravipis : zbirka pogostih jezikovnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262086144]

364. Lidija Kodrin, Trženje v turizmu, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255822336]

365. Neža Kogovšek Šalamon, Izbris in (ne)ustavna demokracija, (Zbirka Scientia iustitia, 21), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 264305920]

366. Tatjana Kokalj, Maja Nagaja, (Knjižna zbirka Liščki), 1. izd., Ljubljana, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 263265792]

367. Nina Kokelj, Kruno Antonić, Tiva in dvanajst mesecev, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260975872]

368. Jana Kolarič, TransVERZala skozi leto, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 259829248]

369. Jože Koller, Struktura atomov in molekul : (bolonjski program) : visokošolski učbenik, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 252887296]

370. Karolina Kolmanič, Svetloba v srcu, (Zbirka Branje), 1. natis, Maribor, Pivec, 2011. [COBISS.SI-ID 67525377]

371. Tine Koloini, Prenos toplote in snovi, Ljubljana, Založba FKKT, 2009. [COBISS.SI-ID 33338373]

372. Maja Konečnik Ruzzier, Temelji trženja : pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. stoletju, Ljubljana, Meritum, 2011. [COBISS.SI-ID 257990400]

373. Darja Korez Korenčan, Dirigent Anton Nanut, Ljubljana, Forma 7, 2012. [COBISS.SI-ID 262676480]

374. Darja Korez Korenčan, Očalarka (Špeglarka), (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 260996352]

375. Darja Korez Korenčan, Piflarka, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 260822272]

376. Vinko Korošak, Stotnik Valvasor, Nova Gorica, Studio Ro - Humar, 2012. [COBISS.SI-ID 261895168]

377. Martin Korošec, Facebook : vaši kupci so že tam. In vi?, 1. izd., Maribor, Oranža kreativna komunikacija, 2011. [COBISS.SI-ID 259595008]

378. Martin Korošec, Moč zvezde v marketingu, 1. izd., Maribor, Oranža kreativna komunikacija, 2011. [COBISS.SI-ID 259557120]

379. Albert Kos, Družbeni nazor slovenskih protestantov : doktorska disertacija, Ljubljana, Pravna fakulteta, [1946]. [COBISS.SI-ID 3381507]

380. Gaja Kos, Rizibizi in laž, (Zbirka Žvirce), 1. izd., Murska Sobota, Ajda, IBO Gomboc, 2012. [COBISS.SI-ID 69338881]

381. Martti Koskenniemi, Blagi prosvetitelj narodov : vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960, (Zbirka Mednarodno pravo), Ljubljana, Založba Fakultete za družbene vede, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 260715264]

382. Ciril Kosmač, Pomladni dan, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261137920]

383. Srečko Kosovel, Rok Zavratnik, ur., Tjaša Koprivec, ur., Pravica : mladi verujejo vate, Pravica, (Zbirka Sanje), Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262432512]

384. Suzana Košir, Izobraževanje o človekovih pravicah v šolski realnosti, (Znanstvene monografije MFDPŠ), Celje, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011. [COBISS.SI-ID 259233792]

385. Mojca Košmrlj, Eko družabne igre, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 259770368]

386. Marijan Kotar, Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi, Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 257671936]

387. Darja Koter, Slovenska glasba, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263983616]

388. Matjaž Kovač, Zlato pravilo uravnoteženosti javnih financ : 39 zakonov varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, 1. izd., Maribor, WS, 2012. [COBISS.SI-ID 70283009]

389. Tatjana Kovač, IT podpora menedžmentu, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255822848]

390. Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije : slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo, Ljubljana, Društvo 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 261497088]

391. Gorazd Kovačič, Proti družbi : koncept družbenosti pri Hanni Arendt in meje sociologije, (Zbirka Teorija, 2012, 20), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 263638784]

392. Jani Kovačič, Socialitete ino štorijali : (kratke zgodbe in nauki), (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261733888]

393. Lojze Kovačič, Prišleki : 2. del, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, Tržič, Avrora As, 2009. [COBISS.SI-ID 245266176]

394. Kajetan Kovič, Kako se vrtijo ure : izbrano delo za otroke, (Zbirka Sončnica), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263112960]

395. Kajetan Kovič, Orpheusʼ nostalgia, 1st print, London, Groundwork Marketing Print, Ljubljana, Littera picta, 2012. [COBISS.SI-ID 262155776]

396. Tina Kozin, Razpihani konci, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262281216]

397. Vadim Valerianovič Kožinov, Velika ruska vojna : zakaj je ruski narod nepremagljiv, (Zbirka Ruska misel), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2012. [COBISS.SI-ID 261374720]

398. Romana Krajnčan, Strašnofletne, [Kranj], Panika records, 2001. [COBISS.SI-ID 13101627]

399. Helena Kraljič, O petelinčku, ki se je učil kikirikati, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 263368448]

400. Helena Kraljič, Stara ura, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 260237568]

401. Taja Kramberger, Mobilizacije, Koper, KUD AAC Zrakogled, 2011. [COBISS.SI-ID 260137728]

402. Taja Kramberger, Drago B. Rotar, Nevidne evidence : misliti idola tribus, (Zbirka Teorija, 2011, 11), Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 259643648]

403. Janez Kranjc, Rimsko pravo, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 1), 2., pregledana in dopolnjena izd., Ljubljana, GV založba, 2010. [COBISS.SI-ID 253286400]

404. Bojan Kraut, Jože Puhar, ur., Jože Stropnik, ur., Krautov strojniški priročnik, 15. slovenska izd., predelana, Ljubljana, Littera picta, 2011. [COBISS.SI-ID 255856640]

405. Aleksandra Kregar Brus, Strateški razvoj podjetja : [znanstvena monografija], (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255823616]

406. Urša Krempl, Zgodbice za lepši dan, Domžale, Studio Hieroglif, 2011. [COBISS.SI-ID 258691328]

407. Janez Kresal, Gradiva v arhitekturi : prenovljeni učbenik za arhitekte, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2012. [COBISS.SI-ID 259235584]

408. Janez Kresal, Martina Zbašnik-Senegačnik, Površinska obdelava gradiv v arhitekturi : glosar : učbenik za arhitekte : [pomožni učbenik], 3. izd., Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2002. [COBISS.SI-ID 120503808]

409. Maruša Krese, Da me je strah?, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2012. [COBISS.SI-ID 262670848]

410. Samo Kreutz, Kot molčanje globoko, Ljubljana, Ekslibris, 2012. [COBISS.SI-ID 263194112]

411. Zsuzsanna Kricskovics, Balázs Haui, Origami. 2, Živalski vrt, Domžale, Studio Hieroglif, 2003. [COBISS.SI-ID 123393280]

412. Antoon Krings, Čebela Adela, (Zbirka Drobižki, 3), Radovljica, Didakta, 2004. [COBISS.SI-ID 214049536]

413. Antoon Krings, Metuljček Matiček, (Zbirka Drobižki, 1), Radovljica, Didakta, 2003. [COBISS.SI-ID 123013376]

414. Antoon Krings, Pinka Polonka, (Zbirka Drobižki, 2), Radovljica, Didakta, 2003. [COBISS.SI-ID 123013888]

415. Silvo Kristan, Športni terminološki slovar : delovni izvod za širšo strokovno razpravo, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2012. [COBISS.SI-ID 260416768]

416. Borut Križ, Odsevi prazgodovine v bronu : situlska umetnost Novega mesta : the situla art of Novo mesto, Novo mesto, Dolenjski muzej, 2012. [COBISS.SI-ID 261315328]

417. Leena Krohn, Slepo okno, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260074752]

418. Duncan Hill, ur., Kronika vojne od leta 1914 do danes, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 262250496]

419. Rade Krstič, Bojevnik, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259967232]

420. Vanesa Čanji, Jože Volfand, Krško, Celje, Fit media, 2012. [COBISS.SI-ID 263779584]

421. Phyllis Krystal, Ponovno povezovanje z energijo ljubezni : ne obidite svojega srca!, 1. izd., Ljubljana, Mlaj - društvo za kvaliteto življenja, 2012. [COBISS.SI-ID 261322752]

422. Špela Kryžanowski, Feng shui : filozofija prostora in psihologija bivanja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262724608]

423. Todor Kuljić, Ksenija H. Vidmar, ur., Kultura spominjanja : teoretske razlage uporabe preteklosti, (Zbirka Prevodi, 1), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262200320]

424. Hans Küng, Gebhardt Günther, Priročnik svetovni etos : vizija in njena uresničitev, Grosuplje, Partner graf, 2012, http://www.svetovnietos.si. [COBISS.SI-ID 262115584]

425. Niko Kupper, Zgodba o čarobni prisegi : knežji kamen, (Knjižna zbirka Kamenčki zgodovine, knj. 5), 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 263336960]

426. Hanif Kureishi, Polnoč ves dan, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260075520]

427. Hanif Kureishi, Telo, 1. izd., Ljubljana, Arsem, 2012. [COBISS.SI-ID 262651648]

428. Frank Kuznik, Prague walks : [the only Prague walking guide with aerial-view mapping], (On foot guides), London, D. Petersen, 2010. [COBISS.SI-ID 11101857]

429. Frane Adam, Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Urša Lamut, Maja Mrzel, Darka Podmenik, Tonka Poplas-Susič, Danica Rotar-Pavlič, Igor Švab, Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi, Ljubljana, Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012. [COBISS.SI-ID 262087680]

430. Jean Lacoste, Filozofija umetnosti, (Knjižna zbirka Kratka, 18), V Ljubljani, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 263118336]

431. Feri Lainšček, Cicibanija, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263819008]

432. Mihael Lajlar, Gravitacija : [pesmi], (Posebna zbirka, knj. 7), Ljubljana, KUD Lema, 2012. [COBISS.SI-ID 261557248]

433. Urša Lamut, Mirna Macur, Metodologija družboslovnega raziskovanja : od zasnove do izvedbe, 1. izd., Ljubljana, Vega, 2012. [COBISS.SI-ID 263528960]

434. Andrew Langley, Deževni gozd, (Zbirka Kažipot), 1. izd., Tržič, Učila International, 2010. [COBISS.SI-ID 251623424]

435. Tomaž Lapajne Dekleva, Igranje vlog in poučevanje naravoslovja, Ljubljana, Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 262864896]

436. Christian Daa Larson, Delovanje človeškega razuma, 1. natis, Mengeš, Bird Publisher, 2012, http://www.bird-publisher.com/. [COBISS.SI-ID 262821120]

437. Christopher Lasch, Kultura narcisizma : ameriško življenje v času zmanjšanih pričakovanj, (Zbirka Esenca), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260275968]

438. Tomaž Lazar, Vitezi, najemniki in smodnik : vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina), 1. izd., Ljubljana, Viharnik, 2012. [COBISS.SI-ID 262158336]

439. Maurizio Lazzarato, Proizvajanje zadolženega človeka : esej o neoliberalnem stanju, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 11), Ljubljana, Maska, 2012. [COBISS.SI-ID 263314688]

440. Jacques Le Goff, Denar in življenje : gospodarstvo in vera v srednjem veku, (Zbirka Refleksija, 2012, 4), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 263638528]

441. Jerca Legan Cvikl, Drevo, (Status publikacije), Ljubljana, Status - strateške komunikacije, 2012. [COBISS.SI-ID 261307392]

442. Wolfgang Fuchs, ur., Jörn W. Mundt, ur., Hans-Dieter Zollondz, ur., Sonja Sibila Lebe, ur., Leksikon turizma : destinacije, gastronomija, hotelirstvo, organizatorji potovanj, agencije, prevozniki, Maribor, Multidisciplinarni raziskovalni institut, 2012. [COBISS.SI-ID 259120896]

443. Simon Lenarčič, Vse o imenih v Sloveniji : izvir in pomen več kot 12.800 imen, pogostnost in pokrajinska razširjenost, zanimivosti, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263874304]

444. John Lennon, Hunter Davies, ur., Pisma, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263368960]

445. Rumen Leonidov, Z vrha jezika, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2009. [COBISS.SI-ID 246390016]

446. Josef Dabernig, Alenka Gregorič, ur., Lepa igra : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 28. 6.-23. 9. 2012, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012. [COBISS.SI-ID 262297088]

447. Bernardka Lesjak Skrt, Pinkate ponkate : govorni razvoj skozi igro, sliko in gib, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 263180544]

448. Tomaž Letnar, Vandima : [roman], (Knjižna zbirka Piramida), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 71555841]

449. Jerome Levine, Irene Shifren Levine, Shizofrenija za telebane, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2012. [COBISS.SI-ID 262322176]

450. David Levithan, The mummy, (Penguin readers, Level 2), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2008. [COBISS.SI-ID 1100715358]

451. Joel Levy, Čebela v katedrali in še 99 zanimivih primerjav iz sveta znanosti, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 261509888]

452. Alan P. Lightman, Gospod b : [roman o stvarjenju], (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263253248]

453. Mirana Likar Bajželj, Sedem besed, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 260862208]

454. Dare Likar, Faca, Ljubljana, Ekslibris, 2012. [COBISS.SI-ID 263833344]

455. Lovrenc Lipej, Martina Orlando-Bonaca, Tihomir Makovec, Jadranske babice, Piran, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, 2008. [COBISS.SI-ID 242119936]

456. Jože Livijen, Vragovedke : ciganske pravljice, (Knjižna zbirka Redkosti), Murska Sobota, Franc-Franc, 2012. [COBISS.SI-ID 71428097]

457. Nicol Ljubić, Brezvetrje, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 262211072]

458. Mira Lobe, Zadeva s Henrikom, (Zbirka Troubles), 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261656320]

459. David Lodge, Majhen svet, (Knjižna zbirka Babilon), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 70816769]

460. Tea Logar, Ljudje kot sredstva : izkoriščanje v osebnih odnosih, (Zbirka Krt, 165), Ljubljana, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 261196544]

461. Aleksander Lorenčič, Aleš Gabrič, ur., Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), (Zbirka Razpoznavanja, 15), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. [COBISS.SI-ID 261228032]

462. Laurence Louppe, Poetika sodobnega plesa, (Zbirka Prehodi), Ljubljana, Zavod Emanat, 2012. [COBISS.SI-ID 261221888]

463. Michelle Lovric, Neutonjeno dete, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 262793728]

464. Janko Lozar, Primož Repar, ur., Fenomenologija razpoloženja : s posebnim ozirom na Heideggra in Nietzscheja, (Filozofska zbirka Aut, 54), Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2012. [COBISS.SI-ID 261512960]

465. Janko Lozar, Vedrenje vedrine, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 258471168]

466. Oto Luthar, Martin Pogačar, Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 262157312]

467. Max Lüthi, Evropska pravljica : forma in narava, Ljubljana, Sophia, 2011. [COBISS.SI-ID 260316160]

468. Kristof Magnusson, Nisem bil jaz, (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263321600]

469. Claudio Magris, Alfabeti : eseji o literaturi, (Prevodi iz svetovne književnosti, 16), Ljubljana, Slovenska matica, 2012. [COBISS.SI-ID 261118208]

470. Katarina Majerhold, Živeti, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260372480]

471. Vladimir Semenovič Makanin, Asan, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263798784]

472. Marija Makarovič, Kalinovjak, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261079040]

473. Curzio Malaparte, Kaputt, (Zbirka Moderni klasiki, 68), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260784384]

474. Mali radovednež : moje prve knjigice, Ljubljana, CFA, 2012. [COBISS.SI-ID 259806720]

475. Marjan Manček, Kam pa kam, Modri medvedek?, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259931648]

476. Ranko Mandić, Tokens of the countries of former Yugoslavia : tokens issued in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, With apendix Fantasy Euro coins (patterns) issued in the name of the countries of former Yugoslavia, 1st ed., Ljubljana, Belgrade, Masta Trade, 2012. [COBISS.SI-ID 262141184]

477. Norman Manea, Črna ovojnica, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 262949376]

478. Darinka Marc, Katarina Torkar-Papež, Kultura govorjene in zapisane besede ali Retorika za današnjo rabo, Ljubljana, DZS, 2006. [COBISS.SI-ID 228315136]

479. Barica Marentič-Požarnik, Andreja Lavrič, Predavanja kot komunikacija : kako motivirati in aktivirati študente, (Prispevki k visokošolski didaktiki, 6), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. [COBISS.SI-ID 258993408]

480. Eva Sapač, Igor Sapač, Uroš Lobnik, Kaja Pogačar, Vanja Skalicky, Nino Flisar, ur., Maribor Center : [sodobni vodnik po starem mestnem jedru in okolici], Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 69977601]

481. Mariborske vedute : pripovedke o Mariboru in okolici, 1. natis, Maribor, Pivec, 2011. [COBISS.SI-ID 68301313]

482. F. Markelj, Pod vročim soncem, Ljubljana, samozal. F. Markelj, 2012. [COBISS.SI-ID 260077568]

483. Zdenko Čepič, ur., Marko Natlačen (1886-1942) : v zgodovinskem dogajanju, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. [COBISS.SI-ID 262422784]

484. Jasna Markuš, Jurka Burka na šolskem odru, (Jurka Burka in mlade brihte, 6), 1. izd., Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 70231041]

485. Jasna Markuš, Štiri afne in Andrejka, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 4), 1. izd., Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 69260545]

486. James Vance Marshall, The golden seal, (Penguin active reading, Level 1), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2011. [COBISS.SI-ID 1100715870]

487. Thomas Humphrey Marshall, Marko Kržan, ur., Državljanstvo, razred in socialna država, (Zbirka Teorija, 2012, 18), Ljubljana, Sophia, 2012. [COBISS.SI-ID 262188288]

488. Jana Martinšek, Polomljeni svinčniki, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 261250304]

489. Janez Mataj, Vend 2, (Knjižna zbirka Redkosti), Murska Sobota, Franc-Franc, 2012. [COBISS.SI-ID 71074817]

490. Dušan Matičič, Geografija na maturi 2013, (Zbirka Priročniki, št. 56), Kamnik, Ico, 2012. [COBISS.SI-ID 262491648]

491. Lorenzo Codelli, Andrej Šprah, Matjaž Klopčič : eseji in pričevanja, (Zbirka Slovenski film, Nova serija, št. 7), Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2012. [COBISS.SI-ID 261157888]

492. Silva Matos, Utrinki življenja, Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 263856128]

493. Neža Maurer, Drevo spoznanja, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2012. [COBISS.SI-ID 260646656]

494. Silvo Mavsar, Samobeg, 2. natis 1. izd. iz leta 1982, Krško, Neviodunum, 2012. [COBISS.SI-ID 260047872]

495. Darja Mazi-Leskovar, Mladinska proza na tej in oni strani Atlantika, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 78), Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 67546625]

496. Miha Mazzini, Paloma negra, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013 [i. e. 2012]. [COBISS.SI-ID 263056640]

497. Miha Mazzini, Polni koledarji, prazni dnevi, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2012. [COBISS.SI-ID 262670592]

498. Miha Mazzini, Prst : realiteta s pesmijo, (Zbirka Ekslibris), Ljubljana, Ekslibris, 2012. [COBISS.SI-ID 261756928]

499. Kathleen McGowan, Princ poezije, Ig, Anu Elara, 2012. [COBISS.SI-ID 262164736]

500. Sharon E. McKay, Nevihta nad Kandaharjem, 1. izd., Ljubljana, Alica, 2012. [COBISS.SI-ID 260520960]

501. Isaac McPhee, Fizika za lahko noč : duhovito razmišljanje za bistre ljudi : od elektrike do ubežne hitrosti : E=mc [na] 2 vsakdanjega življenja, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 261476096]

502. Neža Zajc, Igor Grdina, Petra Testen, Zvonka Zupanič Slavec, Andrej Rahten, Andraž Zidar, Pavlina Bobič, Igor Grdina, ur., Med domom in svetom, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 8, 5), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 260152576]

503. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko, Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 261601024]

504. Breda Luthar, ur., Dejan Jontes, ur., Mediji in občinstva, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 261071104]

505. Maruška Željeznov Seničar, ur., Sodelovanje med vrtcem in starši : zbornik, Ljubljana, MiB, 2012. [COBISS.SI-ID 259642112]

506. Tanja Petrič, ur., Gašper Troha, ur., Vilenica : avtorji nomadi = nomadic writers : križišča evropske literature = crossroads of European literature, Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, 2012. [COBISS.SI-ID 262808064]

507. Drago Medved, Vinske bravure : o podobi vina ter njegovih snovnih in duhovnih poteh skozi našo zavest, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 255465728]

508. Valerie Mejer, Deklica s portreta, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262280704]

509. Palmira Melihen Korenčan, Rožnikov biser, Ljubljana, Salve, 2012. [COBISS.SI-ID 261875200]

510. Jelka Melik, Osnove prava in pravne države za arhiviste, (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Zbirka Priročniki, zv. 1), Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 258345728]

511. Alenka Menard, Ena za začetek, Ljubljana, Inkor, 2012. [COBISS.SI-ID 263237120]

512. Marija Mercina, Nada Barbarič, Nanča Kogej Kosmač, ur., Aljoša Matanovič, ur., Esej na maturi 2013, (1. izd.), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261571584]

513. Ivanka Mestnik, Moj prijatelj Pavle, Novo mesto, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 263286784]

514. Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac, Maja Simoneti, Jože Bavcon, Mestno drevje, Ljubljana, Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 258818304]

515. Maja Mezgec, Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : primer slovenske manjšine v Italiji, (Knjižnica Annales Ludus), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. [COBISS.SI-ID 262276864]

516. Adam Michnik, Božidar Jezernik, ur., Iskanje izgubljenega smisla : izbrani eseji Adama Michnika, (Kultura sožitja), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261442048]

517. Miroslav Mićanović, Divji pes, Ljubljana, Študentska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 255744768]

518. Kate Middleton, Jane Smith, Motnje hranjenja : prvi koraki na poti do ozdravitve, (Življenjske smernice, 2), Koper, Ognjišče, 2012. [COBISS.SI-ID 261005056]

519. Roman Mihalič, Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska : planinski vodnik, Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, = Alpine Association of Slovenia, 2012. [COBISS.SI-ID 262182400]

520. Jelka Mihelič, Trska in Bajsa Debelajsa, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 56), 3. prenovljena izd., Ljubljana, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 263449344]

521. Vlado Miheljak, Človek v socialnem in družbenem svetu : poglavja iz socialne in politične psihologije, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 259741696]

522. Vesna Milek, Cavazza : biografski roman, Ljubljana, Študentska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 258984192]

523. Pierre Milza, Mussolinijevi poslednji dnevi, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262473216]

524. Andrej Mladenovič, Iskanje prikritega pomena : osnove neverbalne komunikacije, 1. natis, Kočevje, Center za mladinsko kulturo, 2012. [COBISS.SI-ID 260863488]

525. Zdravko Mlinar, Janez Štebe, Milko Poštrak, Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Knj. 2, Globalizacija bogatí in/ali ogroža?, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012, http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 260297728]

526. Vinko Möderndorfer, Vaje iz tesnobe : enajst zgodb, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259990784]

527. T. H. Moedriach, Mali Jan in njegova pošast Ham, Ključi, Schlüssel, 1. izd., Kočevje, T. Schuster samozal., 2011. [COBISS.SI-ID 258799616]

528. Moja nosečnost in otrok : priročnik za zdravo in srečno nosečnost ter skrb za otroka do tretjega leta starosti, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260176640]

529. Sue Mongredien, Oliver Lunca in olimpijske dirke, (Mladi čarovnik Oliver Lunca, 8), 1. izd., Ljubljana, Karantanija, 2012. [COBISS.SI-ID 259587584]

530. Eugenio Montale, Satura, (Zbirka Nova lirika, 20), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259240704]

531. Petra Vidali, ur., Monte Cristo, kolesa, kurent : nova mariborska zgodba, (Nova znamenja, 41), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 70816257]

532. Primož Moravec, Rešene naloge iz matematike, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2009. [COBISS.SI-ID 247546112]

533. Raffaele Morelli, Nismo rojeni za trpljenje, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2012, http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11, http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 263767552]

534. Michael Morpurgo, Grivasti vojak, 1. natis, Ljubljana, Hart, Harting, 2012. [COBISS.SI-ID 263675136]

535. Marija Stanonik, ur., Irena Uršič, ur., Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah : zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije leta 1991 : ob dvajsetletnici vojne za obrambo samostojne Slovenije, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 259576064]

536. Stane Možina, Mitja I. Tavčar, Vinko Zupančič, Vedenje potrošnikov in tržnikov, 1. izd., Maribor, Založba Pivec, 2011. [COBISS.SI-ID 67246337]

537. Ludvik Mrzel, Bog v Trbovljah, Ljubljana, Založba Trbovlje, 1937. [COBISS.SI-ID 37530369]

538. Desa Muck, Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli, (Zbirka Čudežna bolha Megi), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263858432]

539. Desa Muck, Čudežna bolha Megi in zajček Branko, (Zbirka Čudežna bolha Megi), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263858688]

540. Desa Muck, Nebo v očesu lipicanca, 1. izd., Logatec, GO Partner, 2010. [COBISS.SI-ID 250383616]

541. Jožef Muhovič, S slikarstvom na štiri oči : deset seans, (Acta, 7), Ljubljana, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012. [COBISS.SI-ID 261010688]

542. Siddhartha Mukherjee, Kralj vseh bolezni : biografija raka, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263883776]

543. Herta Müller, Lisica je takrat že bila lovec : roman, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263628032]

544. Haruki Murakami, 1Q84 : prva in druga knjiga, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263842304]

545. Adolf Muschg, Če je to sreča : ljubezenske zgodbe iz štirih desetletij, (Zbirka Samorog), 1. natis, Ljubljana, Nova revija, 2010. [COBISS.SI-ID 251219456]

546. Robert Musil, Walter Fanta, ur., Zgodbe, ki to niso, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262400256]

547. Sten Nadolny, Bog predrznosti, (Knjižna zbirka Babilon), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 70816513]

548. V. S. Naipaul, Maska Afrike : utrinki afriškega verovanja, (Zbirka S poti), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261487616]

549. Alain Bellet, Sylvie Deraime, Anne Egger, Franck Jouve, Emmanuelle Lepetit, Patrice Milleron, Héléne Werner, Najlepši miti in legende, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 256593664]

550. Gregor Torkar, ur., Boštjan Anko, ur., Narava kot vrednota, Ljubljana, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 259642624]

551. Naravno in zanesljivo, Priročnik : naravno načrtovanje družine po metodi Sensiplan, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 260700160]

552. Domen Fras, ur., Z vizijo, Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 259162368]

553. Darja Matjašec, ur., Špela Kryžanowski, ur., Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II : javni arhitekturni natečaj : natečajni katalog : public architectural design competition : competition catalogue, Ljubljana, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262432768]

554. Tomaž Pavlin, Marko Račič, ur., Tomo Levovnik, ur., Marko Levovnik, ur., Naši olimpijci, Ljubljana, Klub slovenskih olimpijcev, Olimpijski komite Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262318592]

555. Soseki Natsume, Koprnenje, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2011. [COBISS.SI-ID 257638400]

556. Britta Danger, Peter Göbel, Roland Knauer, Stefan Nickels, Inga Richter, Kerstin Viering, Nenavadni pojavi, uganke in dejstva : razkrite skrivnosti narave, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 253230080]

557. Jo Nesbø, Pentagram, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 261292800]

558. Henrik Neubauer, Ljubljanska Opera med drugo svetovno vojno 1941-1945, Ljubljana, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 261937664]

559. Henrik Neubauer, Obračun : moje delo in življenje, Ljubljana, samozal., [Celje], Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 261312000]

560. Bernard Nežmah, Časopisna zgodovina novinarstva : [na Slovenskem med letoma 1797-1989], (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263983360]

561. Zoran Kanduč, Mojca Mihelj Plesničar, Saša Kmet, Dragan Petrovec, Aleš Završnik, Sabina Zgaga, Mojca Mihelj Plesničar, ur., Nežnejši spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem, Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. [COBISS.SI-ID 261146624]

562. Nhõat Hanh, Čudež pozornosti : uvod v meditacijsko prakso, (Zbirka Primula), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 259749376]

563. Srečko Niedorfer, Moja mala mestna rapsodija, Dopolnjen ponatis, Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 67756801]

564. William Francis Nolan, George Clayton Johnson, Logan's run, (Penguin active reading, Level 3), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2010. [COBISS.SI-ID 1100714590]

565. Christine Nöstlinger, Pavli Puding nepridipravom meša štrene : z ilustracijami Barbare Waldschütz in recepti Elfriede Jirsa, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 261724160]

566. Boris A. Novak, The master of insomnia : selected poems, (Slovenian literature series), 1st ed., Champaign, Dublin, London, Dalkey Archive Press, 2012. [COBISS.SI-ID 31454045]

567. Milica Novković, Družinski priročnik : ljubezen, ne vojna v sodobni družini, Predelana in dopolnjena izd., Ljubljana, Društvo Center za ustvarjalno vzgojo, 2011. [COBISS.SI-ID 255241472]

568. Gianluigi Nuzzi, Njegova svetost : zaupni dokumenti Benedikta XVI., 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263770624]

569. Dragotin Humek, ur., Ob 25 letnici "Pedagoškega društva" v Krškem, V Krškem, Pedagoško društvo, 1911. [COBISS.SI-ID 93032704]

570. Teja Oblak, Kadetke, tovornjakarice in tete, (Zbirka Lambda, 99), Ljubljana, Škuc, 2012. [COBISS.SI-ID 262987776]

571. Nina Plavšak, Miha Juhart, Dunja Jadek-Pensa, Vesna Kranjc, Peter Grilc, Ada Polajnar-Pavčnik, Mile Dolenc, Marijan Pavčnik, Obligacijski zakonik (OZ) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2003-<2004>. [COBISS.SI-ID 125740032]

572. Maks Babuder, Jože Volfand, ur., Obnovljivi viri energije (OVE) v Sloveniji, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2009. [COBISS.SI-ID 246959104]

573. Téa Obreht, Tigrova žena, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263021312]

574. Anja Štefan, ur., Od lintverna : slovenska ljudska pravljica v priredbi Anje Štefan, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263263744]

575. Uroš Černuta, Jože Volfand, ur., Odpadki v Sloveniji, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2010. [COBISS.SI-ID 253641216]

576. Okusi Sredozemlja : popotovanje za dobrojedce po Franciji, Italiji, Maroku in Španiji, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260351744]

577. José F. A. Oliver, Prispetje, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262271232]

578. Mira Omerzel-Mirit, Zvočne podobe prebujene ljubezni : 99 sporočil mojstrov Aldebarana ali orakeljskih pesmi za doseganje sreče, zdravja in obilja, Vrhnika, Dar Dam, 2012. [COBISS.SI-ID 263883264]

579. Mojca Opresnik, Skrivnost jutranje rose, Ljubljana, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 259917056]

580. Mitja Ferenc, ur., Jurij Hadalin, ur., Blaž Babič, ur., Osamosvojitev 1991 : država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, (Historia, 20), Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. [COBISS.SI-ID 258985472]

581. Iztok Osojnik, Poročena na rdeče : (zgode in nezgode), (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 260696064]

582. Iztok Ostan, Beljakovine za življenje in smrt : [prezrte raziskave in dogme o optimizaciji uživanja beljakovin], 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 260485632]

583. Carmen L. Oven, Sprehajalka Gospodovega psa : roman, (Zbirka Prvenci), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260123136]

584. Amos Oz, Zgodba o ljubezni in temnini, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259632128]

585. Arto Paasilinna, Prikupna struparka, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260152064]

586. Sally M. Pacholok, Jeffrey J. Stuart, Kaj pa, če je kriv vitamin B [spodaj] 12? : epidemija napačnih diagnoz, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 263344640]

587. Boris Pahor, Knjiga o Radi : dnevnik 2009-2011, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262572544]

588. Michael Palin, V 80 dneh okoli sveta, (Zbirka S poti), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261736448]

589. Juhani Pallasmaa, Misleča roka : eksistencialna in utelešena modrost v arhitekturi, (Zbirka Varia), Ljubljana, Studia humanitatis, 2012. [COBISS.SI-ID 261509376]

590. Connie Palmen, Zakoni, (Zbirka Gostosevci), Radovljica, Didakta, 2009, cop. 1991. [COBISS.SI-ID 245272576]

591. Alenka Žumbar, Tanja Srnovršnik, Mateja A. Kegel, Ana Vučina Vršnak, Simona Drevenšek, Pametna omrežja - iz teorije v prakso, 1. natis, Ljubljana, Energetika.Net, 2012. [COBISS.SI-ID 263831296]

592. Tone Partljič, Hotel sem prijeti sonce, (Zbirka Domače branje), V Ljubljani, Karantanija, 2002. [COBISS.SI-ID 117892096]

593. Oliver Pautsch, Skrivni leksikon za fante : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo --- od A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261481216]

594. Sandra Pautsch, Oliver Pautsch, Skrivni leksikon za punce : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo --- od A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261481472]

595. Jerneja Pavček, Čarobna voda : zbirka zgodb o Eko Vili, Domžale, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 261085440]

596. Tone Pavček, Angeli, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260410112]

597. Tone Pavček, Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2012. [COBISS.SI-ID 262073600]

598. Natalija Pavlič, Pasti zaznave : svet duševnih motenj, (Zbirka Ventilator), 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2012. [COBISS.SI-ID 263093248]

599. Boris Pavliha, Zgodovina na maturi 2013 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], (Zbirka Priročniki, št. 55), [Posodobljena izd.], Kamnik, Ico, 2012. [COBISS.SI-ID 262491136]

600. Mirko Pečarič, Bojan Bugarič, Javne službe, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2011. [COBISS.SI-ID 254258688]

601. Sonja Pečjak, Ana Gradišar, Bralne učne strategije, 2., razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 262381056]

602. Sonja Pečjak, Katja Košir, Šolsko psihološko svetovanje, 2., razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263425792]

603. Vanja Pegan, Štiri morske milje, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259990528]

604. Cirila Peklaj, Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 260923648]

605. Tomaž Pengov, Drevo in zvezda, (Zbirka Srebrni glas), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2011. [COBISS.SI-ID 253768704]

606. Katja Perat, Razumeti razdaljo, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262281472]

607. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi : priročnik, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 259088384]

608. Jurij Perovšek, Samoodločba in federacija : slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, (Zbirka Razpoznavanja, 16), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. [COBISS.SI-ID 263193344]

609. Patricija Peršolja, Gospodinjski blues, (Zbirka Branje, Poezija), 1. natis, Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 70838273]

610. Marjan Pertot, Lučka Kremžar-De Luisa, ur., Lepa Vida ob Srebrni reki : kulturno in gledališko delo primorskih in drugih zgodnjih priseljencev v Argentini, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 48, št. 89), Trst, Mladika, 2011. [COBISS.SI-ID 255935232]

611. Rosvita Pesek, Osamosvojitvena vlada : kako so gradili državo, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261487104]

612. Ana Porenta, ur., Aleksandra Kocmut, ur., Lidija Brezavšček, ur., Pesem si 12 : zbornik, (Zbirka Pesem.si, št. 6), 1. izd., Velike Lašče, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2012. [COBISS.SI-ID 261611008]

613. Iztok Osojnik, Aleš Šteger, Josip Osti, Marjan Strojan, Ciril Zlobec, Milan Jesih, Miklavž Komelj, Milan Dekleva, Erika Vouk, Ivan Svetina, Ervin Fritz, Taja Kramberger, Tone Pavček, Jože Snoj, Andrej Medved, Barbara Korun, Jože Volfand, ur., Pesmi Parnasa : Veronikina antologija : [žlahten izbor Veronikinih nagrajencev ob 15. letnici nagrade], 1. izd., Celje, Fit media, 2011. [COBISS.SI-ID 257298176]

614. 555 vprašanj in odgovorov : ljudje, kraji in planet Zemlja, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 260871936]

615. Per Petterson, Konje krast, (Knjižna zbirka Babilon), Maturitetna izd., Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 69538049]

616. Primož Pevcin, Ekonomika javnih podjetij in zavodov, 1. ponatis 1. dopolnjene izd., Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2011. [COBISS.SI-ID 257464832]

617. Primož Pevcin, Menedžment javnega sektorja, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2011. [COBISS.SI-ID 257377536]

618. Rado Pezdir, Uvod v matematično ekonomijo, Učbenik, Celje, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, = International School for Social and Business Studies, 2012. [COBISS.SI-ID 259876608]

619. Moni Pfaff-Kern, Najlepši čas : ustvarjanje, okraševanje, uživanje, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 263844608]

620. Žiga Pfeifer, Vodenje projektov javno-zasebnih partnerstev, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV), 1. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255303424]

621. Pierre Goursat : besede ponižnega ustanovitelja, Ljubljana, Emanuel, 2012. [COBISS.SI-ID 263165184]

622. Josef Pies, Zdravilni učinki koloidnega srebra, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 260375296]

623. Branko Pintarič, Temni smeh, (Knjižna zbirka Redkosti), Murska Sobota, Franc-Franc, 2012. [COBISS.SI-ID 69659905]

624. Tomo Pirc, Stoletna bukev, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2012. [COBISS.SI-ID 260064768]

625. Jurij Pivka, Maribor - mesto navdiha, Miklavž na Dravskem polju, Založba Roman, 2012. [COBISS.SI-ID 260109056]

626. Petr Placák, Špicelj, (Poteze), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 259133952]

627. Dušan Plut, Geografija okoljskih virov, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. [COBISS.SI-ID 259739904]

628. Katja Plut, Kresničke, (Zbirka Luda šerpa, 3), Ljubljana, Lud Šerpa, 2012. [COBISS.SI-ID 263422720]

629. Leopoldina Plut-Pregelj, Poslušanje : način življenja in vir znanja, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2012. [COBISS.SI-ID 260529408]

630. Dane Podmenik, Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji in Slovenski Istri, [Ljubljana], Založba Vega, 2012. [COBISS.SI-ID 257012992]

631. Vasja Predan, ur., Ivo Svetina, ur., Pogledi na delo Dušana Moravca : zbornik, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 49, št. 90), Ljubljana, Slovenski gledališki muzej, 2012. [COBISS.SI-ID 263081472]

632. Blaž Pucihar, ur., Pojdi z menoj : s pesmijo po Sloveniji, 1. izd., Ljubljana, Okaši, 2012. [COBISS.SI-ID 262984704]

633. Nenad Polimac, Janez Lapajne, Jože Dolmark, Lilijana Nedič, Poklon Špeli Rozin, Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2012. [COBISS.SI-ID 262354176]

634. Andrej Pompe, Ustvarjalnost in inovativnost : nujnost sodobnega podjetništva, 1. izd., Ljubljana, GEA College, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 255042304]

635. Denis Poniž, Nasprotja : eseji in legende, (Zbirka Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262076928]

636. Katjuša Popović, Prodano življenje : biografija žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, 1. izd., Ljubljana, Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2012. [COBISS.SI-ID 262333440]

637. Tobias Höllwarth, ur., Pot v oblak, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2012. [COBISS.SI-ID 263730688]

638. Andrej Potočnik, Stanislav Štiblar, Denar na Slovenskem 2012, 1. izd., Ljubljana, Masta Trade, 2012. [COBISS.SI-ID 261108736]

639. Dragan Potočnik, Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč, (Zbirka Branje), 1. natis, Maribor, Pivec, 2011. [COBISS.SI-ID 68499201]

640. Iva Potočnik, Mojca Cestnik, Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski praksi, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 263346432]

641. Andrej Gaspari, ur., Miran Erič, ur., Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012), Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 262228224]

642. Ivan Potrč, Prepovedano življenje : kratka proza iz tridesetih let, (Knjižna zbirka Piramida), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 71556609]

643. Vesna Požgaj-Hadži, Izazovi kontrastivne lingvistike, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262089216]

644. Franc Požgan, Bogdan Štefane, Uvod v laboratorijsko organsko kemijo, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 257593600]

645. Uroš Prah, Čezse polzeči, (Aleph, 152), Ljubljana, Center za slovensko književnost, 2012. [COBISS.SI-ID 261229312]

646. Metka Furlan, ur., Alenka Šivic-Dular, ur., Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav : ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja : zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.-18. septembra 2010, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 263181312]

647. Igor Prassel, Filmografija slovenskega animiranega filma 1952-2012, (Zbirka Slovenski film, Nova serija, št. 6), Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2012. [COBISS.SI-ID 261157632]

648. Špela Arhar Holdt, Nataša Jakop, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Alenka Gložančev, Gašper Ilc, Mateja Jemec Tomazin, Boris Kern, Marta Kocjan-Barle, Tina Verovnik, Nataša Logar Berginc, Mija Michelizza, Aleš Pogačnik, Damjan Popič, Andrej Stopar, Mojca Stritar, Hotimir Tivadar, Silvo Torkar, Nataša Jakop, ur., Helena Dobrovoljc, ur., Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih, Ljubljana, Založba ZRC, 2012. [COBISS.SI-ID 263589376]

649. Darja Kropivšek, ur., Predpisi s področja ekološkega kmetijstva, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261229056]

650. Barbara Pregelj, Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12), Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 236150016]

651. Tatjana Pregl Kobe, Dva dedka, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 2), Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 259828992]

652. Tatjana Pregl Kobe, Šaljivke, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 263375360]

653. Tatjana Pregl Kobe, Žamet, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 261316352]

654. Sanja Pregl, Si, čeprav te ni, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 4), Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 263588608]

655. Katja Kolšek, ur., Tomaž Gregorc, ur., Prihodnost znanosti : neoliberalizem, univerza in politika sodobnega znanstvenega raziskovanja, (Zbirka Anagoga), Novo mesto, Goga, 2012. [COBISS.SI-ID 261731328]

656. Mirko Vintar, ur., Maja Klun, ur., Alenka Kuhelj, ur., Primerjalni pogled na delovanje izbranih področij javnega sektorja v Sloveniji, (Upravna misel), 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2012. [COBISS.SI-ID 259675904]

657. Helena Prosen, Irena Kralj Cigić, Navodila za vaje pri predmetu Kemijska analiza živil, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo, 2006 [i. e.] 2012. [COBISS.SI-ID 262132992]

658. Ljubomir Erić, ur., Psihodinamična psihiatrija. Del 4, Motnje osebnosti, Ljubljana, Hermes IPAL, 2012. [COBISS.SI-ID 262772992]

659. Ljubomir Erić, ur., Psihodinamična psihiatrija. Del 5, Somatoformne, disociativne in razpoloženjske motnje, Ljubljana, Hermes IPAL, 2012. [COBISS.SI-ID 263147776]

660. Mateja Pšunder, Vodenje razreda, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 82), Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 67952641]

661. Miran Puconja, Slovenska kmečka kultura : na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja, Murska Sobota, Klar, 2011. [COBISS.SI-ID 255601152]

662. Alenka Puhar, Mira Mihelič : družinska slika z gospo : življenje in delo Mire Mihelič 1912-1985, (Album), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262101248]

663. Vilma Purič, Brez zime, Trst, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 5630956]

664. Borut Pust, Sanje, kaj ste? : raziskovanje simboličnega sveta sanj skozi prizmo Jungove psihologije, 1. izd., Ljubljana, samozal. B. Pust, 2011. [COBISS.SI-ID 257800960]

665. Miran Pustoslemšek, Počasi, počasi : zapisi za bodoče arheologe zdrave pameti : kolumne 2008-2012, 1. natis, Ljubljana, UMco, 2013. [COBISS.SI-ID 264021248]

666. Katarina Pušnar, Martin Križnič, Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin : dodatek, Ljubljana, Lečnik, Heraldica Slovenica, 2012. [COBISS.SI-ID 2997876]

667. Stephen Rabley, Blue moon valley, (Penguin readers, Easystarts), 2nd impr., Harlow, Pearson education Limited, Penguin Books, 1999. [COBISS.SI-ID 5475000]

668. Stephen Rabley, Tinkers farm, (Penguin readers, Easystarts), Harlow, Longman. [COBISS.SI-ID 5163192]

669. Božo Račič, Sušenje v gospodinjstvu, Ljubljana, [s. n.], 1916. [COBISS.SI-ID 35900161]

670. Božidar Radoš, Vojakova pisma, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 259886080]

671. Vesna Radovanovič, Gnezdo, (Zbirka Modri planet), Murska Sobota, Ajda, IBO Gomboc, 2012. [COBISS.SI-ID 71122433]

672. Andrej Rahten, Jugoslovanska velika noč : slovenski pogledi na balkanski vojni (1912-1913) in jugoslovansko vprašanje, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263201280]

673. Ilma Rakusa, Proti strahu, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262396160]

674. Janez Ramoveš, Skuz okn strejlam kurente, (Zbirka Poezija), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 259766016]

675. Jacques Rancière, Nelagodje v estetiki, (Philosophica, Series Prizma), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 260816384]

676. Mihaela Jurdana, ur., Melita Peršolja Černe, ur., Tamara Poklar Vatovec, ur., Razsežnosti kakovostnega staranja, (Knjižnica Annales ad salutem), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. [COBISS.SI-ID 257972224]

677. Primož Pevcin, ur., Stanka Setnikar-Cankar, ur., Razumen in razumljen javni sektor v Sloveniji, (Zbirka znanstvenih monografij Upravna misel), 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2012. [COBISS.SI-ID 263136000]

678. Mara Cotič, ur., Vida Medved-Udovič, ur., Sonja Starc, ur., Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. [COBISS.SI-ID 259128064]

679. Juan de Recacoechea, Ameriška viza, (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 261689344]

680. Magda Reja, Sledi v pesku : (potopisne zgodbe), (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 260820480]

681. Maja Remškar, Kati in Pepi v SiParku : moderna slovenska pravljica in slikanica, Ljubljana, Sivec, 2011. [COBISS.SI-ID 254768384]

682. Primož Repar, Alkimija srčnega utripa, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Littera picta, 2012. [COBISS.SI-ID 261281024]

683. Primož Repar, Apokrif bitja, (Filozofska zbirka Aut, 55), Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2012. [COBISS.SI-ID 261662976]

684. Borivoj Repe, Hmelj in slad - božanski hlad : zgodovina piva na Slovenskem in po svetu, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 260996096]

685. Josip Ribičič, Miškolin, (Zbirka Velike slikanice), 12. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261012224]

686. Andrej Rijavec, Medvedja kraljica : roman, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261371392]

687. Igor Grdina, Andrej V. Mrak, Samo Rugelj, Andrej Smrekar, Rok Glavan, Katarina Glavan Batagelj, ur., Rodoljubni založnik Lavoslav Schwentner, Ljubljana, Antikvariat Glavan, Umco, 2012. [COBISS.SI-ID 258543360]

688. Nataša Rogelja, Boštjan Caf, Prineslo jih je morje : popotne zgodbe igrač iz naplavin, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 262201856]

689. James Paul Roguski, Skrivnost vodikovega peroksida prehranske čistosti : največji zdravstveni čudež vseh časov, Ljubljana, Louisa, 2012. [COBISS.SI-ID 263655680]

690. Milenko Roš, Jože Panjan, Gospodarjenje z odpadnimi vodami : učbenik za modul Gospodarjenje z odpadnimi vodami v programu Okoljevarstveni tehnik, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2012. [COBISS.SI-ID 257676544]

691. Janez Rošker, Jasmina Spahalić, Trije kraji, eno mesto in celuloza : Krško, Leskovec in Videm v podobi in besedi, Krško, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 263193856]

692. Ruby Roth, Zato ne jemo živali : o veganih, vegetarijancih in vseh živih bitjih, Tržič, Avrora, 2012. [COBISS.SI-ID 261954560]

693. J. K. Rowling, Nadomestne volitve, (Zbirka Roman), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 264124416]

694. Rudi Rozman, Jure Kovač, Management, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261153536]

695. Ken Rubin, Ognjeniki in potresi, (Zbirka Pustolovec), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 258231040]

696. Gary Rubinstein, Učitelj po naključju : kako obvladati razred, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 262741760]

697. Zinka Ručigaj, Vzgoja kot drevo v zdravi rasti, Jesenice, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 262134016]

698. Mariano Rugále, Miha Preinfalk, Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana, Viharnik, 2012. [COBISS.SI-ID 260578304]

699. Samo Rugelj, Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton, (Zbirka Preobrazba), Ljubljana, UMco, 2012. [COBISS.SI-ID 262567936]

700. Salman Rushdie, Luka in ogenj življenja, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263324416]

701. Salman Rushdie, Vzhod, zahod, (Zbirka Republika izbire), 1. izd., Bled, Produkcijska hiša RED, Zavod za užitke branja, 2012. [COBISS.SI-ID 260694784]

702. Ernest Ružič, Predor pod Hortobágyem : roman, (Knjižna zbirka Križpotja, Proza), Murska Sobota, Franc-Franc, 2012. [COBISS.SI-ID 70799617]

703. Donatien Alphonse François de Sade, Sto dvajset dni Sodome ali Šola libertinstva, (Zbirka Aleph, 155), Ljubljana, Center za slovensko književnost, 2012. [COBISS.SI-ID 263657984]

704. José Saramago, Kajn, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 257090560]

705. Rafik Schami, Mračna plat ljubezni, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261459200]

706. Michael Scharang, Komedija staranja : roman, 1. izd., Celovec, Mohorjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263876864]

707. Matjaž Schmidt, Obisk s planeta Beta, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2012. [COBISS.SI-ID 261028352]

708. Wolfgang Schmitz, Friedrich Hasse, Britta Sösemann, Hitrejše branje - boljše razumevanje, Tržič, Avrora, 2012. [COBISS.SI-ID 263287808]

709. Bojan Sedmak, Cianobakterije in njihovi toksini : kdo so, kje jih najdemo in kako delujejo?, (Vse živo, zv. 1), Ljubljana, NIB - Nacionalni inštitut za biologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 255062016]

710. Bekim Sejranović, Lepši konec, 1. izd., Ljubljana, Arsem, 2012. [COBISS.SI-ID 260287744]

711. Brian Selznick, Dežela čudes : roman v besedi in sliki, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261083648]

712. Peter Semolič, Noč sredi dneva, (Aleph, 153), Ljubljana, Center za slovensko književnost, 2012. [COBISS.SI-ID 261406976]

713. Jurij Senegačnik, Slovenija in njene pokrajine, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263786496]

714. Nina Sever, Zbirka zgodb izpod Zurnizipa ali pa kar tako, 1. izd., Celje, Ninovela, 2012. [COBISS.SI-ID 260823808]

715. Robin Shilp Sharma, Voditelj brez naziva : moderna pripoved o tem, kako resnično uspeti v poslu in v življenju, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 260571904]

716. Trevor R. Shaw, Alenka Čuk, Slovene caves & Karst pictured 1545-1914, Ljubljana, Založba ZRC, = ZRC Publishing, Postojna, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 261765888]

717. Sam Shepard, Dan izmed dni : zgodbe, (Moderni klasiki, 64), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2011. [COBISS.SI-ID 258101504]

718. Paul Shipton, Toy story 2, (Penguin kids, Level 3), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2012. [COBISS.SI-ID 1100753246]

719. Paul Shipton, Toy story 3, (Penguin kids, Level 4), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2012. [COBISS.SI-ID 1100753502]

720. Vicky Shipton, Daniel Radcliffe, (Penguin readers, Level 1), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2008. [COBISS.SI-ID 1100715102]

721. Muhammad Shukri, Goli kruh, (Zbirka Aleph, 154), Ljubljana, Center za slovensko književnost, 2012. [COBISS.SI-ID 261667328]

722. Eva Sicherl, Andreja Žele, Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262305536]

723. Marjeta Zorec, ur., Sijaj, sijaj, sončece : slovenske otroške ljudske pesmice, V Ljubljani, Karantanija, 2012. [COBISS.SI-ID 259749888]

724. Aleš Sila, Pustolovci. 1, Skrivnosti dvoglavega krilatega leva, 1. natis, Izola, Ark, 2012. [COBISS.SI-ID 260115968]

725. Charles Simic, Izbrane pesmi, 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. [COBISS.SI-ID 69783553]

726. Francesca Simon, Pomagam Herkulu, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 261791232]

727. Barbara Simoniti, Močvirniki : zgodbe iz Zelene Dobrave, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263887360]

728. Jurij Simoniti, Svet in njegov predikat. 1, Svet, (Zbirka Analecta), 1. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2011. [COBISS.SI-ID 259617024]

729. Veronika Simoniti, Hudičev jezik, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2011. [COBISS.SI-ID 259603968]

730. Isaac Bashevis Singer, Ljubezen in izgnanstvo : avtobiografska trilogija, (Poteze), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 255002624]

731. Darinka Sirk, Devetindevetdeset meštirjev - sto mižerij : izročilo o briški rokodelski ustvarjalnosti, Dobrovo, samozal. D. Sirk, 2012. [COBISS.SI-ID 260790528]

732. Maja Sitar, Hiša spominov, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 57), 1. izd., Ljubljana, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 263540480]

733. Ivan Sivec, Biseri bolečine, (Zbirka Večno zelene, št. 3), Kamnik, Ico, 2012. [COBISS.SI-ID 263932928]

734. Ivan Sivec, Dolenjska naveza : grajska ljubezenska kriminalka, (Zbirka Srečna družina, knj. 11), 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2012. [COBISS.SI-ID 261748480]

735. Ivan Sivec, Moj ljubljeni Tartini : življenje in delo svetovno priznanega violinista in skladatelja, Kamnik, Ico, 2012. [COBISS.SI-ID 260604928]

736. Slaščice za praznične dni : okusni in enostavni recepti, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262072320]

737. Anton Martin Slomšek, Stanislav Slatinek, ur., Prazniki : od božiča do treh kraljev, (Duhovna rast, 20), Maribor, Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. [COBISS.SI-ID 71745281]

738. Peter Sloterdijk, Navidezna smrt v mišljenju : o filozofiji in znanosti kot vaji, (Znanstvena knjižnica, 30), Ljubljana, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. [COBISS.SI-ID 260933888]

739. Vojko Gorjanc, ur., Slovanski jeziki : iz preteklosti v prihodnost, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263508992]

740. Bojan Saksida, Matjaž Kos, Slovenija : turistični vodnik, (Turistični vodnik 15 naj), Ljubljana, Kartografija, 2012. [COBISS.SI-ID 261162496]

741. Tone Frantar, ur., Vladimir Horvat, ur., Nevenka Rihar, ur., Zbirka odločb : 2011/2012, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263132928]

742. Vesna Rijavec, ur., Tomaž Keresteš, ur., Andrej Ekart, ur., Gregor Danko, ur., Civilno pravo, (Nova slovenska zakonodaja), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2009 - <2012>. [COBISS.SI-ID 246766592]

743. Kazenski zakonik (KZ-1) : z novelama KZ-1A in KZ-1B, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260361728]

744. Matjaž Tratnik, ur., Renato Vrenčur, ur., Nepremičninsko pravo. 2 : do 15. 2. 2012, (Nova slovenska zakonodaja, 2), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 1183201]

745. Simon Savski, Boris Grilc, Srečko Jarc, Zdravko Mele, Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1) s komentarjem, Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja), 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260633088]

746. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelami ZGD-1D do ZGD-1G, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263451648]

747. Mateja Pezdirc-Bartol, ur., Slovenska dramatika, (Obdobja, 31), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263953152]

748. Aleš Gabrič, ur., Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem, (Zbirka Vpogledi, 5), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. [COBISS.SI-ID 263604480]

749. Jožica Škofic, Januška Gostenčnik, Mojca Horvat, Tjaša Jakop, Karmen Kenda-Jež, Petra Kostelec, Vlado Nartnik, Urška Petek, Vera Smole, Matej Šekli, Danila Zuljan Kumar, Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). 1, Atlas : [(= SLA 1.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 259889664]

750. Jože Ciperle, Andrej Vovko, Stane Okoliš, Branko Šuštar, ur., Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja : katalog stalne razstave, (Razstavni katalog, 43; 68; 75), Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 1988-<2002>. [COBISS.SI-ID 3917056]

751. Mojca Bavdek, Sonja Hudej, Hotimir Tivadar, Jerica Vogel, Tanja Slemenjak, Bernarda Krafogel, ur., Joži Trkov, ur., Slovenščina : razčlemba neumetnostnega besedila, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2011. [COBISS.SI-ID 257384960]

752. Darinka Ambrož, Tanja Slemenjak, Polonca Tomaževič, Alojzija Zupan Sosič, Brane Šimenc, Bernarda Krafogel, ur., Joži Trkov, ur., Slovenščina, Šolski esej : eseji 2005-2010, (Maturitetni izpiti), 1. izd., Ljubljana, Državni izpitni center, 2011. [COBISS.SI-ID 258319616]

753. Goce Smilevski, Sestra Sigmunda Freuda, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260575232]

754. Dennis Smith, Vzpon historične sociologije, Ljubljana, Studia humanitatis, 2011. [COBISS.SI-ID 260601344]

755. Jim Smith, Iznajdljivi učitelj : kako se vaši učenci naučijo več, medtem ko ste sami obremenjeni manj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje, (Učiteljeva orodja), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2012. [COBISS.SI-ID 262848768]

756. Jon Smith, José Llinares, Obvladujte tržišče s Twitterjem : "pritweetajte" si poslovni uspeh, (Bodite vidni na spletu), 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2011. [COBISS.SI-ID 254447104]

757. Miranda Smith, Človeško telo : v gibanju in treh dimenzijah, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 260707072]

758. Patti Smith, Pač mulca, (Poteze), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 258058496]

759. Marko Smole, Častni konzuli - nekarierna diplomacija, (Knjižna zbirka Acta diplomatica), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za ekonomske in diplomatske študije, 2012. [COBISS.SI-ID 263698176]

760. Mojca Smolej, Besedilne vrste v spontanem govoru, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261971456]

761. Andrej Smrdu, Od atoma do molekule, Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, (Svet kemije), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2012. [COBISS.SI-ID 260540928]

762. Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana, Modrijan, Založba ZRC, 2009. [COBISS.SI-ID 247065344]

763. Milan Jazbec, ur., Sociologija diplomacije : izhodišča, okvir in študije primerov, (Knjižna zbirka Ost, 13), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012, http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 262292480]

764. Miroslava Grašič, Marjan Matjašič, Sokoli in Orli na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, Maribor, Muzej narodne osvoboditve, 1993. [COBISS.SI-ID 16244]

765. Ciril Sorč, Povabljeni v Božje globine : prispevek k trinitarični duhovnosti, (Znanstvena knjižnica, Oddelek Trinitas, 27, 5), 2., dopolnjena izd., Ljubljana, Teološka fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 261090560]

766. Anja Bračič, Rosana Crvelin, Lara Mihovilović, Đurđa Strsoglavec, Ana Šetina, Sosedovi trdi orehi : prevajalski priročnik, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261576960]

767. Marko Sosič, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262025216]

768. Andrzej Sosnowski, Drugo lahko počaka, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262273024]

769. Petra Soukupová, Morje, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 257639936]

770. Vida Manfreda Kolar, ur., Barbara Sicherl-Kafol, ur., Darja Skribe-Dimec, ur., Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 259523840]

771. Ellen Astor, Matthias Delbrück, Wieland Eschenhagen, Elke Eßmann, Lars Günther, Carsten Heinisch, Ute Kleinelümern, Brigitte Lotz, Maja Ogrizek, ur., Splošna znanja za vsakogar : priročnik poljudnih razlag za vso družino, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261763072]

772. Michael Newton, ur., Spomini na onstranstvo : življenje med življenji, zgodbe o osebnostni preobrazbi : s primeri članov Newtonovega inštituta, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2012. [COBISS.SI-ID 261112576]

773. Tinka Bačič, Mojca Vilfan, Simona Strgulc-Krajšek, Jasna Dolenc Koce, Vane Krajšek, Spoznavamo naravo 6 : učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 2. dopolnjena in popravljena izd., Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261690368]

774. Vesna Spreitzer, Razvezana tišina, (Zbirka Branje, Poezija), 1. natis, Maribor, Pivec, 2011. [COBISS.SI-ID 68847105]

775. Vladimir Sruk, Gospoda gre čez progo, 1. natis, Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 70777345]

776. Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in kulturnih ustanov v Dravski banovini, V Ljubljani, Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, 1934. [COBISS.SI-ID 183941]

777. Jasna Branka Staman, Premeteni pastir, (Zbirka Iz zibelke), Murska Sobota, Ajda, IBO Gomboc, 2012. [COBISS.SI-ID 71118593]

778. Gojko Stanič, Sonaravni vrt na strehi : kako vsak dan v letu do sveže in zdrave zelenjave, 1. natis, Ljubljana, G. Stanič - svetovanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262647296]

779. Slavoljub Stanković, Split : [roman], Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263277824]

780. Aljaž Stare, Projektni management : teorija in praksa, 1. natis, Ljubljana, Agencija Poti, 2011. [COBISS.SI-ID 258751744]

781. Andrzej Stasiuk, Taksim, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262400768]

782. Danielle Steel, Hiša, (Zbirka Oddih), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2007. [COBISS.SI-ID 234537984]

783. John Steinbeck, Nebeški pašniki, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 260507648]

784. Alenka Steindl, Varuh srca : izpoved moža s presajenim srcem, Ljubljana, Forma 7, 2012. [COBISS.SI-ID 263832832]

785. Rudolf Steiner, Kdo duhovno vodi človeka in človeštvo? : rezultati duhovnoznanstvenih raziskovanj razvoja človeštva, Ljubljana, Garbo Unique, 2011. [COBISS.SI-ID 255543552]

786. Stendhal, Medenka, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 259709696]

787. Jana Sterže, Varstvo okolja, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2010. [COBISS.SI-ID 253506816]

788. Mile Stojić, Molitev, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262278400]

789. Ivan Stopar, Najlepši slovenski dvorci, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2011. [COBISS.SI-ID 256599040]

790. Ivan Stopar, Podoba Slovenije : vedute Slovenije v 17. in 18. stoletju, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina), 1. izd., Ljubljana, Viharnik, 2011. [COBISS.SI-ID 257519360]

791. Stanislav Stratiev, Balkanski sindrom, (Zbirka Stopinje), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 263327744]

792. Vanja Strle, Barviti totem Zemlje, 1. izd., Ljubljana, Edina, 2012. [COBISS.SI-ID 261586432]

793. Helena Strmčnik, Šola za kljunasto flavto 1 : palčkove igrarije za Tinko in Tončka : učbenik za prvi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262649856]

794. Helena Strmčnik, Šola za kljunasto flavto 2 : palčkove igrarije za Tončka in Tinko : učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262735616]

795. Maruška Željeznov Seničar, ur., Projektno učno delo v podaljšanem bivanju : zbornik, Ljubljana, MiB, 2012. [COBISS.SI-ID 260542208]

796. Phil Stutz, Barry Michels, Orodje : spremenite probleme v pogum, samozavest in ustvarjalnost, (Zbirka Nezavedno), Brežice, Primus, 2012. [COBISS.SI-ID 261228800]

797. Andrej Fištravec, ur., Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj, (Frontier, 020; 033 ; 047 ; 054), Maribor, Subkulturni azil, 2002-<2011>. [COBISS.SI-ID 120181760]

798. Anton Suhadolc, Les naših dreves in grmovnic, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261190144]

799. Janez Suhadolc, Prostoročno risanje za arhitekte, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, = Faculty of Architecture, 2007. [COBISS.SI-ID 236369664]

800. Janko Kos, Tomo Virk, Gregor Kocijan, Lado Kralj, Matevž Kos, Svet književnosti 4 : [sodobna slovenska književnost : lirika, pripovedništvo, dramatika : učbenik za pouk književnosti pri slovenščini v 4. letniku gimnazij in drugih srednjih šol], 2., posodobljena izd., Maribor, Pivec, 2012. [COBISS.SI-ID 70533121]

801. Didier Convard, Denis Falque, Christian Gine, Patrick Jusseaume, Pierre Wachs, André Juillard, Paul, Sveti trikotnik. Epizoda 5, Nesramna laž, (Ekstra bumerang, 18), Celje, Risar, 2012. [COBISS.SI-ID 260882944]

802. Vikas Swarup, Šest osumljencev, 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. [COBISS.SI-ID 70936065]

803. Miomira Šegina, Dve drami - dva jezika, Blejski zvon želja, Bledsko zvono želja, Domžale, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 263206656]

804. Miha Šepec, Sabina Zgaga, Praktikum za kazensko materialno pravo : z repetitorijem za študente, Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede, 2012. [COBISS.SI-ID 261218560]

805. Zvone Šeruga, Popotnik, Ljubljana, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 263793408]

806. Alen Albin Širca, Konje krast, Per Petterson : priročnik za spoznavanje knjižnih del, (Kresnice), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2012. [COBISS.SI-ID 262853376]

807. Alen Albin Širca, Pomladni dan, Ciril Kosmač : priročnik za spoznavanje knjižnih del, (Kresnice), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2012. [COBISS.SI-ID 262853120]

808. Mihail Šiškin, Učna ura kaligrafije, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260075776]

809. Igor Škamperle, Igor Mezgec, Dotiki pokrajine, Trst, ZTT, = EST, 2012. [COBISS.SI-ID 5625068]

810. Biljana Škoberne, Idrijska čipka, (Zbirka Polžki), 1. izd., Tržič, Loreda, 2012. [COBISS.SI-ID 258671104]

811. Biljana Škoberne, Skok čez kožo, (Zbirka Polžki), 1. izd., Tržič, Loreda, 2012. [COBISS.SI-ID 260591616]

812. Jožef Škof, Rop, recesija, lakota : kriza vladanja, Ljubljana, samozal., 2012. [COBISS.SI-ID 260413184]

813. Iztok Škornik, Favnistični in ekološki pregled ptic sečoveljskih solin, 1. izd., Seča, Soline Pridelava soli, 2012. [COBISS.SI-ID 260114944]

814. Edo Škulj, Škocjani in cerkve sv. Kancijana : ob srečanju Škocjanov 2012, 1. izd., Škocjan, Krajevna skupnost, 2012. [COBISS.SI-ID 261098496]

815. Andrej Šmalc, Jakob Müller, Slovensko tehniško izrazje : jezikovni priročnik, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 260151552]

816. Zmago Šmitek, Poetika in logika slovenskih mitov : ključi kraljestva, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263982848]

817. Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Gregor Starc, Bojan Leskošek, Janko Strel, Športnovzgojni karton : diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2011. [COBISS.SI-ID 259671552]

818. Marcel Štefančič, Poklon Mihi Balohu, Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2008. [COBISS.SI-ID 239610880]

819. Zoran Šteinbauer, Izgubljeni gozd, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2012. [COBISS.SI-ID 260186880]

820. Dušan Štepec, Dunja Gerić, Katarina Čufar, Kozolec na prepihu časa : Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem, (Vestnik, 22), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 260173568]

821. Lilijana Štepic, Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka?, Priročnik za angleški jezik za dijake 1. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje za boljše razumevanje snovi 1. letnika štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov, 2., dopolnjena in spremenjena izd., Zgornja Draga, Korekt plus, 2012. [COBISS.SI-ID 259362304]

822. Lilijana Štepic, Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka?, Priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje za boljše razumevanje snovi 2. letnika štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov, 2. dopolnjena in spremenjena izd., Zgornja Draga, Korekt plus, 2011. [COBISS.SI-ID 256855296]

823. Lilijana Štepic, Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 3. letnika štiriletnih šolskih programov, 1. izd., Zgornja Draga, Korekt plus, 2011. [COBISS.SI-ID 254539008]

824. Lilijana Štepic, Ali je angleščina v 4. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 4. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 4. letnika štiriletnih šolskih programov, 1. izd., Zgornja Draga, Korekt plus, 2007. [COBISS.SI-ID 235047936]

825. Lilijana Štepic, Vaje iz angleških časov za osnovno šolo : zbirka vaj z rešitvami in s testi za preverjanje znanja angleških časov, 1. izd., Zgornja Draga, Korekt plus, 2011. [COBISS.SI-ID 255040256]

826. Matjaž Štor, Fadil Mušinović, Boštjan Urbancl, Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik], (Zbirka Učbeniki FKPV), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255600896]

827. Matjaž Štrancar, Andrej Marolt, Janez Jožef Starc, Matej Butala, iPriročnik iPAD : uporaba in triki za iPAD 3. generacije [iOS 5.1 in 6.0], 1. izd., Ljubljana, Štrancar.com, 2012. [COBISS.SI-ID 261741568]

828. Nadia Roncelli, ur., Živeti v krizi, Trst, Mladika, 2012. [COBISS.SI-ID 5266412]

829. Katja Šugman, Primož Gorkič, Dokazovanje v kazenskem postopku, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2011. [COBISS.SI-ID 259356416]

830. Aleš Šuler, Spoznajmo Internet, (Naj ostane preprosto!), 1. izd., Šempeter pri Gorici, Flamingo, 2012. [COBISS.SI-ID 13864246]

831. Aleš Šuler, Spoznajmo Visual C# .NET 2010, (Naj ostane preprosto!), 1. izd., Šempeter pri Gorici, Flamingo, 2012. [COBISS.SI-ID 7746722]

832. Jelica Šumič-Riha, Večnost in spreminjanje : filozofija v brezsvetnem času, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 262572800]

833. Matej Šurc, Blaž Zgaga, V imenu države : trilogija. Knj. 3, Prikrivanje, (Zbirka Dokumenta), 1. izd., Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 261187328]

834. Miško Šuvaković, Slovenska filozofija dan pozneje : izbrani kratki eseji, rezi, razprave, montaže, simulacije in kadriranja o teritorializacijah in deteritorializacijah v sodobni hibridni teoriji, filozofiji in estetiki v Sloveniji, Koper, Hyperion, 2012. [COBISS.SI-ID 262147328]

835. Janez J. Švajncer, Odlikovanja naših partizanov, Kočevje, [samozal.] D. Bistrovič, 2012. [COBISS.SI-ID 263120896]

836. Janez J. Švajncer, Slovenska vojska - kovanci, Logatec, Vojni muzej, 2012. [COBISS.SI-ID 262144000]

837. Marija Švajncer, Vpogled v azijsko duhovnost, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 88), Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerzitetna založba, 2012. [COBISS.SI-ID 69665281]

838. Noel Tait, Žuželke in pajki, (Zbirka Pustolovec), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 258602240]

839. Susanna Tamaro, Čarobni krog, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2012. [COBISS.SI-ID 260073728]

840. Susanna Tamaro, Za vedno, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2012, http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11, http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 261613312]

841. Ahmet Hamdi Tanpinar, Inštitut za naravnavanje ur : roman, (Moderni klasiki, 71), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262806528]

842. Toon Tellegen, Brodišče, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262401024]

843. Miran Tepeš, Proti soncu, Ljubljana, samozal. M. Tepeš, 2012. [COBISS.SI-ID 260522752]

844. Peter Terrin, Čuvaj, (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263323136]

845. Igor Teršar, Upravljanje kulturnih dejavnosti v Sloveniji : primerjalni pristop, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2012. [COBISS.SI-ID 257227776]

846. Jože Till, Anton Martin Slomšek (1800-1862) : življenje in delovanje pobudnika Mohorjeve družbe v Celovcu, 1. izd., V Celovcu, Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 263249152]

847. Carl Frode Tiller, Reber, (Zbirka Bralec), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 261447168]

848. Viktor Tiller, Brežice z okolico, [Ljubljana], Viktor Tiller, 1937. [COBISS.SI-ID 4321591]

849. Eckhart Tolle, Eno z vsem življenjem, 1. natis, Kranj, Ganeš, 2011. [COBISS.SI-ID 258051328]

850. Nina Tomaževič, Družbena odgovornost in odličnost javne uprave, (Upravna misel), 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2011. [COBISS.SI-ID 257379584]

851. Marjan Tomšič, Uroki polne lune, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2008. [COBISS.SI-ID 238299392]

852. Beatriz Tomšič-Čerkez, Barbara Tacar, Likovne kuharije 2 : eksperimenti z likovnimi tehnikami, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262718976]

853. Janez Toplišek, Stvarno kazalo k Obligacijskemu zakoniku s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja), Ponatis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 261481728]

854. Blaž Torkar, Prikriti odpor : ameriška obveščevalna služba na Slovenskem med drugo svetovno vojno, 1. izdaja, Celovec, Mohorjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262695424]

855. Ana Toroš, Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika), V Novi Gorici, Univerza, 2011. [COBISS.SI-ID 255205888]

856. Matjaž Tratnik, Hipoteka, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260154368]

857. Suzana Tratnik, Rezervat, (Knjižna zbirka Piramida), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 70962945]

858. Andrej Trebar, Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev : (uvod v teorijo inventivnega reševanja problemov-TRIZ), Ljubljana, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2010. [COBISS.SI-ID 252397824]

859. Jurij Valentinovič Trifonov, Hiša na nabrežju, (Nova znamenja, 40), Maribor, Litera, 2012. [COBISS.SI-ID 69274369]

860. Verica Trstenjak, Maja Brkan, Pravo EU : ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263230464]

861. Marijan Tršar, Moja akademijska leta, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 260072448]

862. Hervé Tullet, Pritisni tukaj, (Zbirka Velike slikanice), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 257038080]

863. Mark Tungate, Svet luksuza : preteklost, sedanjost in prihodnost luksuznih znamk, Ljubljana, Medijski partner, 2012. [COBISS.SI-ID 262304000]

864. Zlatko Turkovic, To je borza, Ljubljana, Soleco, 2003. [COBISS.SI-ID 123491328]

865. 12 Slovenian folktales, (Zbirka Spominčice), Ljubljana, Imprimo, 2012. [COBISS.SI-ID 260537344]

866. Renata Ucman, Mali ekološki vrtnar : z naravo do zdravega pridelka, 1. izd., Ljubljana, Kozmos, 2011. [COBISS.SI-ID 257799936]

867. Ciril Ulčar, Zgodbe z bolšjaka, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 262136832]

868. Veroljub Umeljić, Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake : 892 barvnih fotografij, 51 tehničnih risb, 9 tabel, Kamnik, [samozal.] F. Prezelj, Grosuplje, Partner graf, 2012. [COBISS.SI-ID 260468992]

869. Vivienne Brar, ur., Umetnost : popoln slikovni vodnik, (Velika ilustrirana enciklopedija), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261034240]

870. Jože Volfand, Upravljanje voda v Sloveniji, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2011. [COBISS.SI-ID 257461760]

871. Tomaž Urgl, Aleš Sila, Ideje brez meje : uporabni namigi za male ustvarjalce, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 263898112]

872. Anton Ušaj, Temelji športne vadbe : (pregled s pomočjo slikovnega gradiva), Ljubljana, Fakulteta za šport, 2011 [i. e.] 2012. [COBISS.SI-ID 261017088]

873. Miroslav Kališnik, Peter Fister, Ljubo Lah, Doris Dekleva Smrekar, Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju arhitekture in urbanizma, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2003. [COBISS.SI-ID 121069312]

874. Fernando Vallejo, Vlačuga babilonska, Mengeš, Ciceron, 2011. [COBISS.SI-ID 258668032]

875. Sebastiano Vassalli, Himera, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012. [COBISS.SI-ID 261511680]

876. Miloš Vauhnik, Pe-fau in dvajseto stoletje, Ljubljana, Jutro, 2012. [COBISS.SI-ID 262149376]

877. Andrej Veble, Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu, 1. natis, Ljubljana, GV založba, Notarska zbornica Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 262548224]

878. Liljana Kač, Liljana Kač, ur., Večjezičnost nas bogati : tuji jeziki v osnovni šoli, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 262138880]

879. Marko Jesenšek, ur., Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 83), Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 68567809]

880. Nenad Veličković, Sahib : impresije iz depresije, (Zbirka Kaif), Ljubljana, Založba /*cf., 2005. [COBISS.SI-ID 219450112]

881. Nenad Veličković, 100 zmajev, (Zbirka Varia), Ljubljana, Založba /*cf., 2012. [COBISS.SI-ID 262132224]

882. Zarja Bajc, ur., Velika ilustrirana otroška enciklopedija : [od Afrike do žuželk], 4. prenovljena in dopolnjena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261032704]

883. Janez Bogataj, Andrej Klemenc, Anton Komat, Matjaž Kos, Darij Krajčič, Darko Ogrin, Dušan Plut, Irma Potočnik Slavič, Vlasta Mlakar, ur., Veliki atlas Slovenije, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262269952]

884. Nataša Velikonja, Tatjana Greif, Lezbična sekcija LL : kronologija 1987-2012 s predzgodovino, (Zbirka Vizibilija, 30), Ljubljana, Škuc, 2012. [COBISS.SI-ID 263642624]

885. André Velter, Galop na obzorju, (Dnevi poezije in vina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262280448]

886. Štefan Vevar, Matevž Kos, ur., Fenomen Goethe : njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom, (Zbirka Novi pristopi, 54), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 261022464]

887. Saša Vidmajer, Čas odraščanja : dvajset let slovenske zunanje politike, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260175360]

888. Karmen Vidmar, Pogled tišine, Ljubljana, Ekslibris, 2012. [COBISS.SI-ID 262203392]

889. Maja Vidmar, Kako se zaljubiš, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260576512]

890. Michal Viewegh, Biosoproga, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262221568]

891. Karen Viggers, Svetilničarjeva žena, (Zbirka Srebrne niti), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2012. [COBISS.SI-ID 259301120]

892. Sten Vilar, Skupaj lažje rastemo : zbirka pesmi in songov gledališča Anima, Medvode, Studio Anima, 2012. [COBISS.SI-ID 262792704]

893. Adrijana Viler Kovačič, Okoljevarstvena zakonodaja, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2010. [COBISS.SI-ID 250908928]

894. Llorenç Villalonga, Bearn ali Sobana porcelanastih lutk, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263981824]

895. Milan Vincetič, Stajanke, (Knjižna zbirka Križpotja, Poezija), Murska Sobota, Franc-Franc, 2012. [COBISS.SI-ID 70056705]

896. Katja Vintar Mally, Geografija Podsaharske Afrike, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 259983616]

897. Doreen Virtue, Čudeži nadangela Mihaela, 1 izd., Praga, Synergie, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 4001947]

898. Doreen Virtue, Čudeži zdravljenja nadangela Rafaela, 1 izd., Praga, Synergie, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 4002203]

899. Jože Vižintin, Gonila in pogonski sklopi : gonila s stalnim prestavnim razmerjem, gonila z ročno in avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem, gonila z avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem - CVT-gonila, kombinirani pogoni, zadnji pogonski sistem - diferencial, poškodbe zobnikov, maziva, Ljubljana, Slovensko društvo za tribologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 260126976]

900. Ksenija H. Vidmar, ur., Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti : kritične perspektive, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263425280]

901. Dominik Vodnik, Osnove fiziologije rastlin, Ljubljana, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 259870720]

902. Alfred Vogel, Ljudski zdravnik : koristni nasveti za zdravje, Teufen, A. Vogel, Ljubljana, Farmedica, 2012. [COBISS.SI-ID 263298304]

903. Joseph Vogl, Prikazen kapitala, (Zbirka Krt, 166), Ljubljana, Krtina, 2012. [COBISS.SI-ID 263092992]

904. Jožica Vogrinc Drenovec, Sence v srcu : otrok ločencev, Krško, samozal., 2011. [COBISS.SI-ID 257525760]

905. Richard Carl Vogt, Deževni gozd, (Zbirka Pustolovec), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259147776]

906. Simona Kustec Lipicer, Samo Kropivnik, Tomaž Deželan, Alem Maksuti, Volilni programi in stališča, (Knjižna zbirka Politika, 4), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2011. [COBISS.SI-ID 259272704]

907. Antoine Volodine, Pisatelji, (Zbirka Stopinje), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. [COBISS.SI-ID 262532864]

908. Urban Vovk, Matevž Kos, ur., Res neznosna resnobnost!? : trije eseji o Kuciju, (Zbirka Novi pristopi, 52), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011. [COBISS.SI-ID 259520768]

909. Vozila : moje prve knjigice, Ljubljana, CFA, 2012. [COBISS.SI-ID 259807232]

910. Monika Vrečar, Kdo je najel sonce, (Zbirka Luda šerpa, 4), Ljubljana, Lud Šerpa, 2012. [COBISS.SI-ID 263423232]

911. Janez Vrečko, Srečko Kosovel, (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 13), (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 247), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 258144512]

912. Niko Toš, ur., Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010, (Dokumenti SJM, 19), Wien, Echoraum, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012. [COBISS.SI-ID 262262016]

913. Katarina Vrhovnik, Oblikovanje zdravil : učbenik za modul Oblikovanje zdravil v programu Farmacevtski tehnik, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2012. [COBISS.SI-ID 261557760]

914. Tina Vrščaj, Odradek, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 259630848]

915. Vsaka ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov, Nova izd., Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, 2010. [COBISS.SI-ID 250470912]

916. Julijana Vučo, Darja Mertelj, ur., O učenju jezikov : pogled v zgodovino glotodidaktike : od pradavnine do druge svetovne vojne, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 263042304]

917. Tina Vukasovič, Trženje : od temeljev trženja do strateškega tržnega načrtovanja, Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2012. [COBISS.SI-ID 262317056]

918. Goran Vukovič, Bruno Završnik, Obvladovanje nabave, (Zbirka Učbeniki FKPV, Magistrski študij), 2. izd., Celje, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. [COBISS.SI-ID 255560704]

919. Nevenka Štraser, Mojca Kramer, Urška Margan, Vera Bevc, Stanka Preskar, Cvetka Bizjak, Mojca Pušnik, Vzgojno poslanstvo šole : priročnik za načrtovanje, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 261461760]

920. Tanja Bezić, Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole : priročnik, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2012. [COBISS.SI-ID 262311936]

921. Robert Walser, Jezerska pokrajina, (Zbirka Klasična šerpa, 18), Ljubljana, Lud Šerpa, 2012. [COBISS.SI-ID 261891328]

922. Bill Watterson, Čudaka z drugega planeta! : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2012. [COBISS.SI-ID 261988608]

923. Martin Weber, Človek v ravnovesju : nova razmišljanja o zdravju - s srcem, z logiko in intuicijo, Celje, Mavrica, 2012. [COBISS.SI-ID 259674880]

924. Barbara Wersba, Walter : zgodba o podgani, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, Sodobnost International, 2012. [COBISS.SI-ID 263107072]

925. Virginia Woolf, Med dejanji, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263628288]

926. Ed Wright, Levični velikani svetovne zgodovine, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261846016]

927. Brad Yates, Čarovnikova želja ali Kako je pregnal zoprneže : EFT zgodba o čarobnosti v tebi, (Knjige na recept!), Šmarje-Sap, Buča, 2012. [COBISS.SI-ID 263736832]

928. Katja Katarina Mlakar, Mateja Videmšek, Eda Vrtačnik-Bokal, Lidija Žgur, Darija Šćepanović, Z gibanjem v zdravo nosečnost, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2011. [COBISS.SI-ID 259581952]

929. Adam Zagajewski, Iskanje sijaja, (Zbirka Nova lirika, 21), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 259577856]

930. Marko Zajc, Janez Polajnar, Naši in vaši : iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja, (Zbirka Mediawatch), Ljubljana, Mirovni inštitut, 2012. [COBISS.SI-ID 260314112]

931. Neža Zajc, Slovanska podoba besede : sile upodabljanja v nekem slovanskem jeziku XVI. stoletja, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 261286400]

932. Anita Tršelič, ur., Zakaj bi pozabili, kdo smo in kaj smo? : ljudske pesmi : izbrano delo, 1. izd., Ljubljana, Avilera, 2012. [COBISS.SI-ID 261102592]

933. Anastasia Zanoncelli, Torte : pite, piškoti, drobno pecivo, sladoledi in kreme, Ljubljana, Vita založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263755520]

934. Matej Accetto, Matjaž Ambrož, Matjaž Jager, Andrej Kristan, Mitja Muršič, Jurij Novak, Goran Č. Potočnik, Jernej Pribošič, John Stubbs, Aleš Završnik, Matjaž Jager, ur., Zapoved in zločin : stičišča prava, književnosti in teorije, 1. izd., Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. [COBISS.SI-ID 263005184]

935. Zyranna Zateli, Ob volčjem svitu se vračajo, (Zbirka Helia, 5), Ljubljana, Društvo 2000, Koper, KUD AAC Zrakogled, 2012. [COBISS.SI-ID 262434560]

936. Darja Zaviršek, Barbara Rajgelj, Ana Marija Sobočan, Notranje in meddržavne posvojitve : od osebnih izkušenj do dobre prakse : razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost), Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2012. [COBISS.SI-ID 262967808]

937. Darja Zaviršek, Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu, (Zbirka Dialogi, letn. 13), 1. izd., Maribor, Aristej, 2012. [COBISS.SI-ID 69614593]

938. Monika Divišová, Zdravo hujšanje : vitki in vitalni z metodo Nutricare fresh life, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2010. [COBISS.SI-ID 247036672]

939. Theodore Zeldin, Intimna zgodovina človeštva, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260372736]

940. Stane Berzelak, Špela Majnik, ur., Zgodovina, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2004, (Maturitetni izpiti), Ljubljana, Državni izpitni center, 2005. [COBISS.SI-ID 219227648]

941. Stane Berzelak, Marija Vodušek, ur., Zgodovina, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti), 1. izd., Ljubljana, Državni izpitni center, 2011. [COBISS.SI-ID 256440064]

942. Zimska idila : najlepše ideje za vso družino, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 263155200]

943. Ciril Zlobec, Trn ali radost v srcu?, (Zbirka Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262241024]

944. Peter Zorn, Aleksandrinke so prišle domov, Nova Gorica, Educa, Melior, 2012. [COBISS.SI-ID 261241600]

945. Jože Volfand, Darja Majkovič, ur., Zrak v Sloveniji, Celje, Fit media, 2012. [COBISS.SI-ID 263892992]

946. Dejan Bogojević, ur., Dušan Stojković, ur., Zrnca : antologija najkrajše srbske proze : od Gavrila Stefanovića do Maje Solar, (Zbirka Pretoki, 5), Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2012. [COBISS.SI-ID 262431232]

947. Patxi Zubizarreta, Usoa, prišla si kot ptica, Dvojezična izd., Medvode, Malinc, 2012. [COBISS.SI-ID 262394624]

948. Vitomil Zupan, Potovanje v tisočera mesta, (Knjižnica Sinjega galeba, 333), 3., prenovljeni natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 261547008]

949. Alenka Zupančič Žerdin, Seksualno in ontologija, (Zbirka Analecta), 1. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2011. [COBISS.SI-ID 259629568]

950. Maja Zupančič, Matija Svetina, Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261554432]

951. Matjaž Zupančič, Shocking shopping : (tri drame), (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 260095488]

952. Zvonka Zupanič Slavec, Razvoj slovenske kirurgije srca : ob 50-letnici prve operacije na odprtem srcu (1958-2008) : the 50th anniversary of the first open-heart surgery (1958-2008), Ljubljana, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega kliničnega centra, = Department of Cardiovscular Surgery, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia, 2008. [COBISS.SI-ID 240659712]

953. Savina Zwitter, Pedagoško delo v šolski knjižnici, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2012. [COBISS.SI-ID 263160320]

954. Vlado Žabot, Sveta poroka : epska pesnitev po staroslovanskem mitu, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 263627520]

955. Drago Žagar, Drugačni učenci, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 262702080]

956. Bojan Žalec, Človek, morala in umetnost : uvod v filozofsko antropologijo in etiko, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 23), Ljubljana, Teološka fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 254041344]

957. Andreja Žele, Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola, (Zbirka Linguistica et philologica, 27), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. [COBISS.SI-ID 261510144]

958. Damir Žerič, Celeia Cilli Celje, (Starožitnosti, 6), 1. ponatis, Celje, Pokrajinski muzej, 2012. [COBISS.SI-ID 261027584]

959. Beti Žerovc, Nataša Kovačič, ur., Slovenski impresionisti, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262462464]

960. Janez Žerovnik, Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav, Ljubljana, Fakulteta za strojništvo, 2012-. [COBISS.SI-ID 260424192]

961. Matija Žganjar, Zlomljena krila : reševanje zavezniških letalcev na Slovenskem med drugo svetovno vojno, 1. izd., Ljubljana, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 261086208]

962. Cecilija Žibert, Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola na Mali Loki pod vodstvom šolskih sester : 1930-1945, 1. izd., Trebnje, Knjižnica Pavla Golie, 2011. [COBISS.SI-ID 257307904]

963. Slavoj Žižek, Življenje v času konca, (Zbirka Čas misli), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 263725056]

964. Bogdan Žorž, Marko Čuk, ur., Vzgoja za vrednote, Koper, Ognjišče, 2012. [COBISS.SI-ID 259728384]

965. Manja Žugman Širnik, Potepanja po Bosni in Hercegovini, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 262643456]