Orodje za dostopnost

Ciljna skupina, ki jo nagovarjamo s projektom Knjižni potepuhi, so učenci drugih razredov osnovne šole, ki z osvajanjem abecede v šolskih klopeh vstopajo tudi na pot samostojnega branja. Pomembna vloga pri tem, ali bodo knjigo in branje osvojili kot sestavni del svojega življenja, poleg staršev in učiteljev zagotovo pripada tudi knjižnicam s pestrim naborom gradiva, dostopnega vsakomur, in seveda knjižničarjem kot pomembnim posrednikom med knjižničnimi storitvami in bralci. Namen projekta je poleg razvijanja in spodbujanja bralne kulture pri nagovorjeni populaciji tudi dosega cilja,  da otroci organizirano vstopijo v splošno knjižnico in jo podrobneje spoznajo, saj naj bi jih ta spremljala v vseh nadaljnjih korakih, najsi bo to zaradi potreb po informacijah, kot podpora pri nadaljnjem izobraževanju, kot prostor možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in razvedrila ali pa preprosto zaradi potrebe po druženju. 

 

Drugošolci obiščejo knjižnico trikrat. Ob prvem obisku učence sprejme knjižničarka, ki otrokom predstavi knjižnico in obnašanje, primerno za ta prostor. Ob drugem obisku poslušajo pravljico in skupaj izdelujejo knjižne kazalke, ki jih mladi ustvarjalci lahko obdržijo. Tretji obisk je namenjen ugankam ter reševanju kratkega kviza o knjižnici.

 

Ob vsakem obisku razred prejme bralno mapo, v kateri je knjiga, ki jo prebere vsak učenec in nato ob prebrani zgodbi nariše risbico, ki jo v to mapo vstavi. Mapo s priloženo knjigo si otroci izmenjujejo med seboj, nato pa jo ob naslednjem obisku knjižnice vrnejo in s seboj odnesejo novo mapo. Ob podajanju knjig med sošolci naj bi se otroci seznanili tudi z odgovornostjo, da se knjig ne sme predolgo zadrževati pri sebi doma, saj nanje čaka še kdo drug, ki jih želi prebrati.

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.