Orodje za dostopnost

Delo z uporabniki s posebnimi potrebami

 

Dostopnost do informacij in znanja je nujna potreba v življenju vsakega posameznika. Zato je dolžnost vsake družbe, da to omogoča vsem svojim pripadnikom ne glede na raso, spol in razne oblike drugačnosti.

 

Pri zagotavljanju dostopnosti do znanja in informacij imajo veliko vlogo prav splošne knjižnice, ki hranijo znanje in informacije ter so hkrati pomembni ponudniki kulturnega življenja. Ker imamo ljudje različne možnosti za dostopanje do znanja, informacij in kulturnih dobrin, je nujno, da smo v knjižnicah še posebej pozorni na tiste potencialne uporabnike, ki jim je to težje dosegljivo, na uporabnike s posebnimi potrebami. Tem uporabnikom je tudi s pravnega vidika namenjena posebna pozornost, ki zagotavlja enakopraven dostop do vsega znanja in informacij v splošnih knjižnicah.

 

Nudimo jim različne oblike sodelovanja:

  • izposojo gradiva na sedež društva ali enote,
  • dostop do informacij,
  • skupinske oglede knjižnice,
  • predstavitev knjižničnega gradiva v prostorih društva,
  • bralno-pripovedovalne ure,
  • bralno značko,
  • računalniško opismenjevanje,
  • obveščanje uporabnikov o kulturnih prireditvah v knjižnici,
  • sodelovanje društev in šole s prilagojenim programom na prireditvah knjižnice.

Načelo dostopnosti podrobneje opredeljujejo Deklaracija o človekovih pravicah (1948), Manifest o javnih knjižnicah (1994) in Zakon o knjižničarstvu (2001).

 

V naši knjižnici smo se glede na potrebe okolja doslej povezali z Društvom gluhih in naglušnih Posavja, OŠ dr. Mihajlo Rostohar, enoto VDC Leskovec in društvom Sonček.

 

Z Društvom gluhih in naglušnih Posavja in OŠ dr. Mihajlo Rostohar smo pričeli sodelovati že leta 1999. Bolj načrtno in poglobljeno pa z uporabniki s posebnimi potrebami delamo od leta 2009 v okviru projekta Živim in se veselim s knjižnico. V projekt so se do sedaj vključili Društvo gluhih in naglušnih Posavja, enota VDC Leskovec in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja ter društvo Sonček.

 

Za vse štiri skupine pripravljamo mesečna srečanja, na katerih se srečujemo s knjigami in pravljicami. Pripravljamo bralno-pripovedovalne ure, organiziramo skupinske oglede in bralno značko Petra Klepca.

 

Bralna značka Petra Klepca je dobro sprejet, skupen projekt, ki smo ga v letu 2009/2010 izvedli z varovanci VDC Leskovec. Do sedaj so se v BZ Petra Klepca vključili enota VDC Leskovec in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja ter društvo Sonček.

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.